Εντεροβακτηρίδιο και λοιμώξεις

Το γένος Εντεροβακτηρίδιο (EnterobaCter) περιλαμβάνει Gram-αρνητικά βακτήρια που ανήκουν στην ίδια οικογένεια με το κολοβακτηρίδιο (εντεροβακτηριοειδή).

Τα συχνότερα είδη που προκαλούν λοιμώξεις στον άνθρωπο είναι το EnterobaCter aerogenes, το EnterobaCter Cloacae και το EnterobaCter sakazakii.

Τα Ε. aerogenes και Ε. Cloacae αποικίζουν φυσιολογικά όπως και το κολοβακτηρίδιο αλλά σε μικρότερο ποσοστό πληθυσμού το παχύ έντερο και μέρος του λεπτού. Βρίσκονται επίσης στο έδαφος, τα φυτά και το νερό.

Παρακάτω περιγράφονται το Ε. aerogenes και Ε. Clocae (το Ε. sakazakii έχει ειδικά χαρακτηρι­στικά).

Μετάδοση

Οι περισσότερες λοιμώξεις είναι ενδογενείς (προκαλούνται από τα μικρόβια που βρίσκονται φυσιολογικά στο σώμα του ανθρώπου). Σε νοσοκομειακούς αρρώστους στελέχη που είναι ανθεκτικά στα αντιβιοτικά μεταδίδονται με άμεση ή έμμεση επαφή προκαλώντας πολύ σοβαρές λοιμώξεις.

Ποιες λοιμώξεις προκαλούν

Προσβάλλουν άτομα ανοσοκατεσταλμένα (ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ογκολογικούς ασθενείς) και προκαλούν λοιμώξεις ανθεκτικές σε πολλά είδη αντιβιοτικών, όπως ουρολοιμώξεις, λοιμώξεις μαλακών μορίων, πνευμονία, μηνιγγίτιδα, σηψαιμία, περιτονίτιδα, λοιμώξεις τραυμάτων και χειρουργικές λοιμώξεις.

Συχνά οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις εξελίσσονται σε μικρές επιδημίες εντός του νοσοκομείου.

Διάγνωση

Γίνεται μικροσκοπική εξέταση και καλλιέργεια. Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά (αντιβιόγραμμα). Το υλικό που εξετάζεται είναι ανάλογο με τη λοίμωξη όπως ούρα, πτύελα, αίμα κλπ.

Θεραπεία και πρόληψη

Χορηγούνται διάφορα αντιβιοτικά με επιτυχία με βάση τη θέση της λοίμωξης και το αντιβιόγραμμα, καθόσον αποκτούν εύκολα αντοχή στα αντιβιοτικά.

Προληπτικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης μικροβίων με άμεση ή έμμεση επαφή, με βασικότερο μέτρο το σωστό πλύσιμο των χεριών, ιδίως του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Αυστηρότατη τήρηση των κανόνων υγιεινής εντός νοσοκομείου, όσον αφορά τους χώρους και τους χειρισμούς κατά την νοσηλεία, ιδίως των ανοσοκατεσταλμένων αρρώστων (αποστείρωση, απολύμανση, αντισηψία, απομόνωση ασθενών που φέρουν μικρόβια ανθεκτικά στα αντιβιοτικά).

Δείτε επίσης