Με το νοσοκομείο Ντυνάν θα ξεκινήσει η Εξεταστική για την Υγεία

Από την πώληση του νοσοκομείου Ντυνάν, θα ξεκινήσει ο έλεγχος της Εξεταστικής Επιτροπής για την Υγεία, που συνεστήθη την περασμένη Παρασκευή.

Όπως αναφέρεται, η Επιτροπή έχει τρία «θέματα» να ελέγξει: το ΚΕΕΛΠΝΟ, την τιμολόγηση φαρμάκων και την πώληση του νοσοκομείου Ντυνάν.

Ειδικότερα, η Εξεταστική Επιτροπή θα ασχοληθεί κυρίως:

Με τον μεθοδικά οργανωμένο πλειστηριασμό (25.9.2014) του Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν», το οποίο κατακυρώθηκε χωρίς βάρη με πλειστηρίασμα μόλις 115.135.251 ευρώ σε εταιρεία («ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε.», μετοχικού κεφαλαίου 60.000 ευρώ) συμφερόντων της επισπεύδουσας δανείστριας Τράπεζας Πειραιώς, που είχε «εξαγοράσει» δάνειο του νοσοκομείου από κυπριακή τράπεζα.

Με τροπολογία το 2014 θεσπίσθηκε ότι, σε περίπτωση αναγκαστικού πλειστηριασμού στοιχείων ενεργητικού ιδιωτικής νοσηλευτικής μονάδας ή ιδιωτικής κλινικής, ως επιχείρησης ή συνόλου περιουσίας, και ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, μεταβιβάζεται μαζί με τα ανωτέρω αυτοδικαίως στον πλειοδότη η διοικητική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής, που τυχόν υπάγεται στην κατάσχεση ή συνδέεται με μεταβιβαζόμενα στοιχεία ενεργητικού, εφόσον ο νέος φορέας πληροί τις προβλεπόμενες νόμιμες προϋποθέσεις. Με τον τρόπο αυτό η «ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε.» απέκτησε και την άδεια λειτουργίας του «Ερρίκος Ντυνάν».

Ερευνητέο είναι και το γεγονός της μη αναγγελίας στον πλειστηριασμό της απαίτησης ύψους 4.500.000 ευρώ του Ελληνικού Δημοσίου κατά του «Ερρίκος Ντυνάν» από οφειλόμενους φόρους. Επισημαίνεται ότι έχει πολιτική σημασία το αν θα επιλεγεί πρώτα η εξέταση του σκανδάλου Ντυνάν, καθώς νομικοί κύκλοι επιμένουν ότι δεν έχει επέλθει παραγραφή πριν από τη διάλυση της Βουλής για τυχόν αδικήματα που τέλεσαν υπουργοί που εμπλέκονται στη σκανδαλώδη ιδιωτικοποίηση ενός νοσοκομείου που ήταν κοινωφελές ίδρυμα δημοσίου χαρακτήρα. Πάντως στο ζήτημα της παραγραφής υπάρχουν και αντίθετες ισχυρές απόψεις που θεωρούν παραγεγραμμένο ότι έκαναν οι υπουργοί Υγείας της κυβέρνησης Σαμαρά και Βενιζέλου.

Με την περίπτωση του ΚΕΕΛΠΝΟ (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων) το οποίο ιδρύθηκε ως ΝΠΙΔ με τον Ν. 2071/1992 και έχει ως κύριους σκοπούς την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας μέσω της ενημέρωσης του κοινού, τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη της μετάδοσης νοσημάτων, την επιδημιολογική επιτήρηση των λοιμωδών νοσημάτων κ.ά. Σύμφωνα με τις σχετικές καταγγελίες, το ΚΕΕΛΠΝΟ μετατράπηκε σταδιακώς σε «κέντρο» ρουσφετολογικών διορισμών, διανομής ευρωπαϊκών προγραμμάτων με αδιαφανείς διαδικασίες και διανομής διαφημιστικής δαπάνης, μέσω της οποίας ήλεγχε ΜΜΕ.

Με τις εφαρμοσθείσες πολιτικές στον χώρο του φαρμάκου και των ιατρικών υλικών και εξετάσεων (τιμολογήσεις, υπερσυνταγογραφήσεις, διαγνωστικές εξετάσεις κ.λπ.), καθώς και με τη δαπάνη στον χώρο της Υγείας, που υπολογίζεται (1991 έως 2010) σε περίπου 265 δισ. ευρώ (60% δημόσια και 40% ιδιωτική).

Η τιμολόγηση φαρμάκων θα εξεταστεί τελευταία, καθώς όπως επισημαίνουν μέλη της Επιτροπής, το θέμα των φαρμάκων είναι χαώδες και απαιτείται χρόνος για ενημέρωση τόσο των στοιχείων όσο και όσων έχουν συμβεί εκεί και κυρίως κατανόησης των μηχανισμών που λειτούργησαν επί δεκαετίες.

Δείτε επίσης