Βαριατρική και διαβήτης: Γαστρική παράκαμψη και γαστρικός δακτύλιος

Στην περίπτωση των ατόμων με σημαντική παχυσαρκία (με Δείκτη Μάζας Σώματος 35 ή μεγαλύτερο), η διατροφή, η άσκηση και τα φάρμακα αδυνατίσματος μπορεί να έχουν πολύ μικρό αποτέλεσμα.

Για κάποιους, η καλύτερη λύση για την επίτευξη μιας διατη­ρήσιμης απώλειας βάρους μπορεί να είναι η χειρουργική επέμβαση αδυνατίσματος, ή αλλιώς βαριατρική χειρουργική επέμβαση. Αυτός ο τύπος χειρουργικής επέμβασης είναι αποτελεσματικός αλλά δα­πανηρός και περίπλοκος, και συνιστάται μόνο σε άτομα που πλη­ρούν συγκεκριμένα κριτήρια με βάση τους δείκτες υγείας τους και το ΔΜΣ.

Το 2011, n αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε τη χρήση μίας από τις δι­αδικασίες βαριατρικής, του συστήματος γαστρικού δακτυλίου, για την περίπτωση δια­βητικών και ατόμων με προβλήματα σχετικά με την παχυσαρκία. Η άλλη διαδικασία, που είναι και η πιο συνηθισμένη, η γαστρική παράκαμψη, εγκρίθηκε για άτομα με διαβήτη, άλλες παθήσεις και ΔΜΣ πάνω από 35. Όσοι δεν είναι διαβητικοί ούτε έχουν άλλες παθήσεις, θα πρέπει να έχουν ΔΜΣ 40 ή μεγαλύτερο για να είναι υποψήφιοι για αυτή τη λύση. Μεταξύ των ατόμων που υποβάλλονται σε βαριατρική χειρουργι­κή επέμβαση, σχεδόν 30% από αυτούς ήταν διαβητικοί.

Στη γαστρική παράκαμψη, που είναι η πιο συνηθισμένη διαδικασία, ο χειρουργός μειώνει το μέγεθος του στομαχιού, από μια μπάλα ποδοσφαίρου σε ένα μπαλάκι του τένις. Στη συνέχεια, προσαρμόζει το μικρότερο στομάχι στο μέσο του λεπτού εντέρου. Έτσι, όλα οι εισερχόμενες τροφές περνούν από το μεγαλύτερο
μέρος του στομαχιού και από το πάνω μέρος του λεπτού εντέρου, εκεί δηλαδή που συνήθως απορροφούνται οι περισσότερες θερμίδες.
Στη μέθοδο του γαστρικού δακτυλίου, τοποθετείται ένας δακτύλιος σιλικόνης γεμάτος με αλατούχο διάλυμα γύρω από το πάνω μέρος του στομαχιού για να δημιουργήσει ένα μικρό σάκο. Αυτός ο περιορισμός ελέγχει την όρεξη, γιατί το αίσθημα κορεσμού δημιουργείται πιο γρήγορα. Η πίεση του δακτυλίου μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τις ανάγκες, προσθέτοντας ή αφαιρώντας αλατούχο διάλυμα στον δακτύλιο μέσω μιας οπής πρόσβασης που βρίσκεται κάτω από το δέρμα. Οι συχνές προσαρμογές του δακτυλίου φαίνεται να βελτιώνουν τα αποτελέσματα αυτής της μεθόδου.

Και οι δύο διαδικασίες επιτρέπουν να επιτευχθεί σημαντική απώλεια βάρους. Αν και η γαστρική παράκαμψη είναι λίγο πιο επι­κίνδυνη από τον γαστρικό δακτύλιο, επιτρέπει να επιτευχθεί με­γαλύτερη απώλεια βάρους και είναι πιο αποτελεσματική για την επίλυση των προβλημάτων του διαβήτη και άλλων επιπλοκών. Σύμ­φωνα με μια μελέτη του 2009, το πρόβλημα του διαβήτη επιλύεται στο 84-98% των ατόμων που υποβάλλονται σε γαστρική παράκαμψη και στο 48-68% εκείνων που υποβάλλονται σε επεμβάσεις περιορισμού του στομά­χου, όπως ο γαστρικός δακτύλιος.

Η βαριατρική χειρουργική επέμβαση βελτιώνει τα επίπεδα σακ­χάρου στο αίμα εν μέρει, επειδή ο ασθενής προσλαμβάνει λιγότερες θερμίδες. Η απώλεια βάρους που προκύπτει μπορεί να είναι πολύ μεγάλη: απώλεια 30-50% περιττού βάρους σε έξι μήνες και μέχρι 77% μέσα στη χρονιά της επέμβασης, σύμφωνα με την Αμερικανι­κή Εταιρεία Βαριατρικής & Μεταβολικής Χειρουργικής (American Society for Metabolic & Bariatric Surgery).

Μετά την επέμβαση, μειώνεται επίσης σημαντικά η ανάγκη για λήψη ινσουλίνης. Όσοι παίρνουν φάρμακα από το στόμα για τον διαβήτη συνήθως χρειάζονται λιγότερα ή και καθόλου φάρμακα για μήνες μετά την επέμβαση. Γενικά, η χειρουργική επέμβαση αδυνατίσματος επιτυγχάνει σε περισσότερο από το 75% των διαβητικών, γεγονός που σημαίνει ότι δεν χρειάζονται φάρμακα και έχουν κα­νονικά επίπεδα σακχάρου στο αίμα τους.

Δεδομένου ότι το επίπεδο σακχάρου στο αίμα βελτιώνεται γρήγορα μετά τη γαστρική παράκαμψη, οι επιστήμονες προειδο­ποιούν ότι και άλλοι παράγοντες μπορεί να έχουν σημασία εκτός από την απώλεια βάρους. Παρότι ο ακριβής μηχανισμός δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρος, η γαστρεντερική αναδιοργάνωση που προκα­λείται από την παράκαμψη φαίνεται να έχει ένα ακόμα πλεονέκτημα: τροποποιεί τα επίπεδα ορμονών στο έντερο που ελέγχουν την έκκριση ινσουλίνης και την πείνα.

Αν σκέφτεστε να καταφύγετε στη χειρουργική επέμβαση, συμβουλευτείτε τον βασικό γιατρό σας σχετικά με έναν χειρουργό ή ένα κέντρο που ειδικεύεται σε αυτό τον τύπο των επεμβάσεων, όπου κλινικοί γιατροί ειδικευμένοι στη φαρμακευτική, τη διατροφή και την ψυχολογία θα αξιολογήσουν την περίπτωση σας.

Ο σκοπός είναι να εξασφαλιστεί ότι είστε έτοιμοι, σωματικά και ψυχικά, για αυτή την επέμβαση (και για τις αλλαγές που θα προ­καλέσει), ότι είστε έτοιμοι και σε κατάσταση να αντιμετωπίσετε τη μετεγχειρητική φροντίδα και να κάνετε αλλαγές στη διατροφή σας, καθώς και ότι είστε ενημερωμένοι για όλους τους πιθανούς κιν­δύνους όπως και για τα οφέλη.

Όσο αυξάνεται η ικανότητα και η εμπειρία των χειρουργών σε αυτού του είδους τις επεμβάσεις, οι κίνδυνοι της βαριατρικής χειρουργικής επέμβασης μειώνονται. Το 2008, ο κίνδυνος θανάτου από μια βαριατρική χειρουργική επέμβα­ση ήταν μικρότερος από 0,1%, δηλαδή αντίστοιχος με τον κίνδυνο από τη γενική αναισθησία σε οποιονδήποτε τύπο επέμβασης.

Το αποτέλεσμα ήταν αυτές οι επεμβάσεις να γίνουν πολύ δια­δεδομένες. Σε γενικές γραμμές, οι ειδικοί στον διαβήτη συνιστούν αυτή τη διαδικασία στους διαβητικούς που πληρούν τα κριτήρια ίου ΔΜΣ, που απέτυχαν επανειλημμένα στις προσπάθειες τους να αδυνατίσουν αλλάζοντας τον τρόπο ζωής τους και που είναι αρκετά νέοι για να επωφεληθούν από αυτή τη μέθοδο (που έχουν πιθανότητες να ζήσουν τουλάχιστον άλλα 20 χρόνια).

Δείτε επίσης