Γιόγκα και Τάι τσι μειώνουν την πίεση του αίματος

Ένας τρόπος αντιμετώπισης για την ήπιου ή μετρίου βαθμού υπέρταση, έτσι ώστε να αποφευχθεί η φαρμακευτική αγωγή, είναι η αλλαγή στον τρόπο ζωής και η έναρξη κάποιας μορφής άσκησηw είτε χερσαίας είτε με κολύμβηση.

Η γιόγκα έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ως μία δημοφιλής προσέγγιση για την μείωση της πίεσης του αίματος στους δυτικούς πολιτισμούς και αποτελεί μια ελκυστική εναλλακτική λύση για ασθενείς με ήπια ή μέτρια υπέρταση.

Η γιόγκα

Το 2016 δημοσιεύθηκε μια έρευνα σχετικά με την επίδραση της γιόγκα στην αρτηριακή πίεση. Για τη μελέτη επιλέχθηκαν 137 ασθενείς, από τους οποίους οι 90 κατάφεραν να ολοκληρώσουν τα προγράμματα παρέμβασης. Οι συμμετέχοντες ήταν από 18 έως 80 ετών, με ήπια ή μετρίου βαθμού υπέρταση και δεν είχαν λάβει αντιυπερτασική αγωγή τους προηγούμενους 3 μήνες.

Χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες παρέμβασης. Μία ομάδα συμμετείχε σε συνεδρίες γιόγκα, μία άλλη συμμετείχε σε πρόγραμμα επανεκπαίδευσης και τροποποίησης του τρόπου ζωής και η τρίτη ομάδα συμμετείχε και στα δύο προγράμματα.

Το πρόγραμμα γιόγκα αφορούσε συμμετοχή 2 φορές την εβδομάδα σε συνεδρίες ολιγομελών γκρουπ και σταδιακά προστέθηκε και μία συνεδρία αυτοπρακτικής την εβδομάδα για κάθε ασθενή. Μετά από 12 εβδομάδες οι ασθενείς συμμετείχαν σε συνεδρίες γιόγκα πολυμελών γκρουπ. Κάθε συνεδρία είχε διάρκεια 90 λεπτά και συνολικά η παρέμβαση διήρκησε 24 εβδομάδες.

Οι ασθενείς της δεύτερης ομάδας, συμμετείχαν κάθε εβδομάδα σε μικρά γκρουπ μαθημάτων σωστής διατροφής και δραστήριου τρόπου ζωής. Επίσης τους ζητήθηκε να περπατούν 6 ημέρες τη βδομάδα, με σταδιακή αύξηση του χρόνου περπατήματος, μέχρι και 180 λεπτά την ημέρα. Για την παρακολούθηση της προόδου τους, τους δόθηκε ένας μετρητής βημάτων. Η συνολική διάρκεια της παρέμβασης ήταν 24 εβδομάδες.

Η τρίτη ομάδα, συνδύασε τις δύο παραπάνω παρεμβάσεις, πάλι για 24 εβδομάδες (Cohen Debbie L., 2015).

Τα αποτελέσματα τις έρευνας έδειξαν πως και στις τρεις ομάδες υπήρξε μείωση της αρτηριακής πίεσης, τόσο μετά τις 12 εβδομάδες όσο και μετά τις 24 εβδομάδες με μικρές διαφορές ανάμεσα στις ομάδες.

Συγκεκριμένα, μετά τις 24 εβδομάδες στην ομάδα της γιόγκα η συστολική αρτηριακή πίεση μειώθηκε κατά 2,26 mmHg και η διαστολική κατά 2,15 mmHg.

Στη δεύτερη ομάδα η συστολική πίεση μειώθηκε κατά 3,44 mmHg και η διαστολική κατά 2,26 mmHg.

Στην ομάδα συνδυασμού των δύο παρεμβάσεων, η συστολική πίεση μειώθηκε κατά 2,48 mmHg και η διαστολική κατά 2,01 mmHg.

Από αυτή την έρευνα προκύπτει πως η άσκηση με την πρακτική της γιόγκα μπορεί να επιφέρει έστω και μικρή μείωση στην αρτηριακή πίεση.

Συμπερασματικά, η γιόγκα μπορεί να αποτελέσει έναν εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης της υπέρτασης.

Το Τάι τσι

Μία άλλη εναλλακτική μορφή άσκησης που έχει αποδειχθεί ότι έχει ευεργετικά αποτελέσματα για την υγεία είναι το Τάι τσι (Τάι Τσι), που μερικές φορές ονομάζεται διαλογισμός κί­νησης. Πρόκειται για ένα κινεζικό μίγμα άσκησης και ενεργειακής εργασίας.

Είναι γνωστό πως αυτή η μορφή άσκησης βελτιώνει την καρδιοαναπνευστική λειτουργία, την ισορροπία και την ελαστικότητα του σώματος όπως επίσης και το ότι μειώνει τον κίνδυνο πτώσεων στους ηλικιωμένους (Nguyen, 2012).

Το 2008 δημοσιεύθηκε μια ανασκόπηση η οποία εξέτασε τα αποτελέσματα των ερευνών που είχαν πραγματοποιηθεί έως το 2007 σχετικά με τη επίδραση του Τάι Τσι σε υπερτασικούς ασθενείς. Από τη μελέτη αυτή προέκυψε πως η άσκηση με τη μέθοδο Τάι Τσι από 12 μήνες έως και 3 έτη, μπορεί να επιφέρει σημαντικές μειώσεις στην αρτηριακή πίεση υπερτασικών ατόμων, οι οποίες κυμαίνονται από 7 έως 32 mmHg για τη συστολική αρτηριακή πίεση και από 2,4 έως 18 mmHg για τη διαστολική αρτηριακή πίεση (Yeh Gloria, 2008).

Δείτε επίσης