Βραδύτερη η γήρανση αν αισθάνεστε νέοι

Λέγεται ότι είμαστε τόσο όσο αισθανόμαστε – σε ηλικία. Τώρα, η έρευνα δείχνει ότι μπορεί να υπάρχει αλήθεια σ’ αυτό καθώς διαπιστώνει ότι αυτοί που αισθάνονται νεότεροι από την ηλικία τους έχουν λιγότερα σημάδια γήρανσης του εγκεφάλου.

Όλοι μεγαλώνουμε αλλά κάποια άτομα αισθάνονται ακόμα νέοι σε σχέση με την ηλικία τους. Αυτό το συναίσθημα ενδεχομένως να συσχετίζεται και τον ρυθμό γήρανσης του εγκεφάλου, αποφαίνεται μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Frontiers in Aging Neuroscience.

Ερευνητές του Seoul National University, στη Νότια Κορέα, με επικεφαλής τον Jeanyung Chey, εξέτασαν μαγνητικές τομογραφίες εγκεφάλου και παρατήρησαν ότι οι ηλικιωμένοι που αισθάνονταν νεότεροι σε σχέση με ηλικία τους είχαν λιγότερες ενδείξεις εγκεφαλικής γήρανσης, συγκριτικά με εκείνους που αισθάνονταν όσο ήταν ή μεγαλύτεροι από την ηλικία τους.

Oι επιστήμονες υπέβαλλαν σε MRI 68 υγιείς ενήλικες, 59-89 ετών, εστιάζοντας στον όγκο της φαιάς ουσίας σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου. Επίσης, οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ερωτήσεις για το αν αισθάνονταν νεότεροι ή μεγαλύτεροι από την ηλικία τους και εξετάστηκαν οι γνωστικές τους ικανότητες.

Τα άτομα που αισθάνονταν νεότερα από την ηλικία τους είχαν υψηλότερο σκορ στα τεστ μνήμης, θεωρούσαν ότι η υγεία τους ήταν καλύτερη και ήταν λιγότερο πιθανό να αναφέρουν καταθλιπτικά συμπτώματα. Το σημαντικότερο ήταν ότι είχαν μεγαλύτερο όγκο φαιάς ουσίας σε καίριες περιοχές του εγκεφάλου.

«Οι άνθρωποι που αισθάνονταν νεότεροι είχαν χαρακτηριστικά ενός νεότερου εγκεφάλου. Αυτό ίσχυε ακόμα και όταν συνεκτιμήθηκαν παράγοντες, όπως η προσωπικότητα, η υποκειμενική υγεία, τα καταθλιπτικά συμπτώματα ή γνωστική λειτουργικότητα», ανέφερε ο Chey.

Οι ερευνητές εικάζουν πως όσοι αισθάνονται νεότεροι από την ηλικία τους ενδεχομένως να αντιλαμβάνονται την πιο αργή διαδικασία της εγκεφαλικής γήρανσης. Πάντως, δεν είναι ξεκάθαρο αν συγκεκριμένα εγκεφαλικά χαρακτηριστικά σχετίζονται άμεσα με την υποκειμενική ηλικία και γι’ αυτό οι επιστήμονες σκοπεύουν να συνεχίσουν την έρευνά τους.

Ίσως τα άτομα που αισθάνονται νεότερα να είναι σωματικά και πνευματικά πιο δραστήρια και αυτό να συντελεί σε βελτιώσεις στην υγεία του εγκεφάλου.

Πηγή: Feeling How Old I Am: Subjective Age Is Associated With Estimated Brain Age.

Δείτε επίσης