Επιλεκτική πεπτική απολύμανση: Δεν επηρεάζει την μικροβιακή αντοχή στις ΜΕΘ

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Antimicrobial Chemotherapy και συντονίστηκε από το University of the Basque Country δεν ανίχνευσε μεταβολή της αντιμικροβιακής ευαισθησίας μετά την εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου επιλεκτικής πεπτικής απολύμανσης (SDD: selective digestive decontamination).

Το πρωτόκολλο επιλεκτικής πεπτικής απολύμανσης εφαρμόστηκε το 2002 στο University Hospital of Álava και δεν εντόπισε αύξηση του ποσοστού απόκτησης μικροβιακής αντοχής. Δεν διαπίστωσε ότι το ποσοστό ήταν υψηλότερο από αυτό των ισπανικών μονάδων εντατικής θεραπείας που δεν εφάρμοσαν αυτό το πρωτόκολλο.

Η μελέτη συντονίστηκε από την ερευνήτρια Alicia Rodríguez-Gascón και συνέκρινε τα ποσοστά αντιμικροβιακής ευαισθησίας στη μονάδα εντατικής θεραπείας πριν και μετά την εισαγωγή της επιλεκτικής πεπτικής απολύμανσης.

Επίσης, συνέκρινε τα δεδομένα σχετικά με την αντιμικροβιακή ευαισθησία σε άλλες ισπανικές μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) χωρίς SDD.

Η επιλεκτική πεπτική απολύμανση περιλαμβάνει την τοπική εφαρμογή αντιμικροβιακών παραγόντων στο στόμα, στον φάρυγγα και στο έντερο -αυτοί οι αντιμικροβιακοί παράγοντες δεν απορροφώνται από το σώμα. Το πρωτόκολλο σχετίζεται με μια ευνοϊκότερη πρόγνωση σε ασθενείς με κρίσιμη νόσο σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Παρόλο που υπάρχουν πολλά αποδεικτικά στοιχεία για τα πλεονεκτήματα της επιλεκτικής πεπτικής απολύμανσης, δεν έχει εφαρμοστεί γενικά στην κλινική πρακτική λόγω της πεποίθησης ότι υποστηρίζει την ανάπτυξη ανθεκτικών μικροοργανισμών. Ωστόσο, μια πρόσφατη μετα-ανάλυση δεν βρήκε καμία σχέση μεταξύ επιλεκτικής πεπτικής απολύμανσης και ανάπτυξης μικροβιακής αντοχής.

Το πρωτόκολλο της επιλεκτικής πεπτικής απολύμανσης εφαρμόζεται σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αναπνευστική υποστήριξη και περιλαμβάνει ένα μείγμα 2% γενταμικίνης (gentamicin), κολιστίνης (colistin) και αμφοτερικίνης Β (amphotericin B) που εφαρμόζεται στον βλεννογόνο του στοματικού ιστού και ένα εναιώρημα των ίδιων αντιβιοτικών στο γαστρεντερικό σωλήνα κάθε 6 ώρες. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών ημερών της αναπνευστικής υποστήριξης, χορηγείται ενδοφλέβια κεφτριαξόνη (ceftriaxone).

Δεν αυξήθηκε η μικροβιακή αντοχή

Να σημειωθεί ότι η επιλεκτική πεπτική απολύμανση εφαρμόστηκε στο University Hospital of Álava κατά το τρίτο τρίμηνο του 2002. Αφού ελήφθη υπόψη μια σειρά μεταβλητών, αναπτύχθηκε ένα στατιστικό μοντέλο αδιάκοπων χρονοσειρών στο οποίο η παρέμβαση ήταν η επιλεκτική πεπτικής απολύμανση ενώ το ποσοστό ευπάθειας θα μπορούσε να εκφραστεί με βάση την κατανάλωση αντιβιοτικών και την εφαρμογή της SDD.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι από τους 48 συνδυασμούς αντιμικροβιακών παραγόντων-μικροοργανισμών που μελετήθηκαν, οι διαφορές στην ευαισθησία πριν και μετά την εφαρμογή της επιλεκτικής πεπτικής απολύμανσης ήταν σημαντικές μόνο στις εξής περιπτώσεις: αμοξυκιλλίνη (amoxycillin)/ κλαβουλανικό οξύ έναντι του Escherichia coli και έναντι του Proteus mirabilis καθώς και υψηλή δόση γενταμικίνης έναντι Enterococcus faecalis, με ευαισθησία χαμηλότερη μετά την εφαρμογή του SDD (μείωση κατά 20% και 27% στις περιπτώσεις αμοξυκιλλίνης / κλαβουλανικού οξέος έναντι Ε. Coli και Ρ. Mirabilis και μείωση κατά 32% στην περίπτωση υψηλής δόσης γενταμικίνης έναντι Ε. Faecalis).

Να σημειωθεί ότι αυτές οι λίγες σημαντικές περιπτώσεις μπορεί να οφείλονται περισσότερο στην αύξηση της αντίστασης στα αντιβιοτικά που παρατηρήθηκε στην Ισπανία και στην Ευρώπη και η οποία συνδέεται με την αύξηση της κατανάλωσης αντιβιοτικών τα τελευταία χρόνια, παρά με τη χρήση της επιλεκτικής πεπτικής απολύμανσης στις ΜΕΘ. Επιπλέον, δεν διαπιστώθηκε αύξηση του ποσοστού απόκτησης μικροβιακής αντοχής μετά την εφαρμογή της SDD.

Συνοψίζοντας, η μελέτη δεν διαπίστωσε σημαντικές αλλαγές στο ποσοστό γενικής ευαισθησίας μετά την εφαρμογή της SDD και, επιπλέον, το ποσοστό δεν ήταν χαμηλότερο από αυτό των ισπανικών μονάδων εντατικής θεραπείας χωρίς επιλεκτική πεπτική απολύμανση.

Δείτε επίσης