Προπαφαινόνη

Η υδροχλωρική προπαφαινόνη (Propafenone Hydrochloride) αποτελεί ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό αντιαρρυθμικό φάρμακο με τοπική αναισθητική και μεμβρανο-σταθεροποιητική δράση στη μυοκαρδιακή ίνα. Παρατείνει με δοσοεξαρτώμενο τρόπο την ανερέθιστη περίοδο σε κόλπους και κοιλίες.

Η προπαφαινόνη δρα επιβραδύνοντας την εισροή των ιόντων νατρίου εντός των καρδιακών μυϊκών κυττάρων, προκαλώντας μια μείωση στην ανταπόκριση των κυττάρων στα ερεθίσματα. Έχει επίσης τοπική αναισθητική δράση περίπου ίση με προκαΐνη.

Ενδείξεις: Κοιλιακές και υπερκοιλιακές αρρυθμίες.

Αντενδείξεις: Μη ελεγχόμενη καρδιακή ανεπάρκεια, καρδιογενής καταπληξία, βραδυκαρδία, διαταραχές της αγωγιμότητας, σύνδρομο βραδυκαρδίας-ταχυκαρδίας, πνευμονοπάθεια, διαταραχές ηλεκτρολυτών.

Ανεπιθύμητες ενέργειες – παρενέργειες: Αιμωδία γλώσσας-χειλέων (τοπική αναισθητική δράση). Κεφαλαλγία, ζάλη, φωτοψίες, ναυτία, ορθοστατικό σύνδρομο, χολόσταση, διαταραχές της αγωγής, επιδείνωση καρδιακής ανεπάρκειας, πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία, κοιλιακή μαρμαρυγή.

Αλληλεπιδράσεις: Η δράση της προπαφαινόνης ενισχύεται από άλλα τοπικά αναισθητικά και τους β-αποκλειστές.

Προσοχή στη χορήγηση: Σε κύηση, ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια. Σε αποφρακτικά νοσήματα των αεροφόρων οδών που οφείλονται σε δράση των β-αποκλειστών. Στην αρχή πρέπει να γίνεται συχνός έλεγχος του HKΓραφήματος και της αρτηριακής πίεσης.

Δοσολογία: 150-600 mg την ημέρα σε διαιρεμένες δόσεις.

Δείτε επίσης