Κρεατινική κινάση (CPK): Ένα ένζυμο που αυξάνεται λόγω της καταπόνησης ιστών

kinase kreatinikhΓράφει η Αναστασία Μοσχοβάκη
Ιατρός Ειδική Παθολόγος

H CPK (κρεατινική κινάση) αποτελεί ένζυμο που ευρίσκεται κύρια στην καρδιά, στον εγκεφαλικό ιστό, στους σκελετικούς μυς αλλά και στο γαστρεντερικό και το ουροποιογεννητικό σύστημα. Συντελεί στην παροχή ενέργειας.

Οι σκελετικοί μυς περιέχουν κυρίως τη μορφή CK3 ή ΜΜ, ο καρδιακός μυς τις μορφές CK3 και CK2 ή ΜΒ και ο εγκεφαλικός ιστός, ο γαστρεντερικός ιστός και το ουροποιογεννητικό σύστημα τη μορφή ΒΒ ή CK1.

Σε περιπτώσεις αυξημένης καταστροφής κυττάρων ιστών με CPK, το ένζυμο «διαχέεται» στο αίμα και τα μετρούμενα επίπεδα εμφανίζονται υψηλά.

Κύρια νοσήματα και παράγοντες που συνοδεύονται από αυξημένη κρεατινική κινάση είναι τα εξής:

• Καρδιακά νοσήματα (π.χ. έμφραγμα)

• Νοσήματα των μυών (π.χ. ραβδομυόλυση)

• Εγκεφαλικά επεισόδια

Πνευμονική εμβολή

• Αιμόλυση

• Τραύματα

• Καρκινώματα (π.χ. καρκίνος του προστάτη)

• Λοιμώδη νοσήματα

• Ορμονικές διαταραχές

• Φάρμακα και τοξικές ουσίες

Η μέτρηση της μορφής ΜΒ της κρεατινικής κινάσης είναι απαραίτητη για τον αποκλεισμό του εμφράγματος του μυοκαρδίου σε περιπτώσεις στις οποίες από την ιατρική εξέταση πιθανολογείται, ως αίτιο της οξείας αύξησης, η νέκρωση του μυοκαρδιακού ιστού.

Τα ευρήματα από τη σωστή παθολογική ιατρική εξέταση του ασθενούς έχουν κομβικό ρόλο στην εξατομικευμένη αξιολόγηση και θεραπεία.

Anastasia MoschovakiΔρ. Αναστασία Μοσχοβάκη
Ιατρός Ειδική Παθολόγος
Φραγκοπούλου 10, Κηφισιά
24ωρη γραμματεία νοσοκομειακά περιστατικά: 210-6252770
Email: amoschovaki@yahoo.gr

Δείτε επίσης