Ομάδες εργασίας για την ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας

Η Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κα Θεοδώρα Τζάκρη κήρυξε την πανηγυρική έναρξη της λειτουργίας των Ομάδων Εργασίας, για την εξειδίκευση των προτεινομένων δράσεων για την ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας που εκπονήθηκε σε μελέτη για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας,

Οι ομάδες συγκροτούνται από εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη των συναρμοδίων Γενικών Γραμματειών, των υπουργείων Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Παιδείας, Έρευνας, Τεχνολογίας και Υγείας, εκπροσώπους των συναρμοδίων νομικών προσώπων ΕΟΦ και ΕΟΠΥΥ και εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ).

Οι ομάδες θα συνεδριάσουν για πρώτη φορά το επόμενο χρονικό διάστημα και θα έχουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την παράδοση των αποτελεσμάτων των εργασιών τους.

Οι έξι θεματικές Ομάδες Εργασίας, βάσει των έξι προτεινόμενων αξόνων του Σχεδίου Δράσης της μελέτης είναι:

  • Ομάδα Α: Τόνωση της ζήτησης των φαρμακευτικών προϊόντων,
  • Ομάδα Β: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,
  • Ομάδα Γ: Στήριξη δραστηριοτήτων Έρευνας και Καινοτομίας,
  • Ομάδα Δ: Αναβάθμιση του ανθρωπίνου δυναμικού,
  • Ομάδα Ε: Διασφάλιση υποστηρικτικών υπηρεσιών και υποδομών και
  • Ομάδα ΣΤ: Βελτίωση περιβάλλοντος χρηματοδότησης.

Δείτε επίσης