Νέο φάρμακο για την πνευμονική υπέρταση – Δραστική ουσία η σελεξιπάγκη

Την κυκλοφορία ενός νέου, καινοτόμου φαρμάκου στην Ελλάδα, με δραστική ουσία την σελεξιπάγκη (selexipag), ενός από του στόματος, εκλεκτικού αγωνιστή του IP υποδοχέα της προστακυκλίνης για τη θεραπεία της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης (ΠΑΥ), ανακοίνωσε η εταιρεία Actelion.

Η δραστική ουσία σελεξιπάγκη ενδείκνυται για τη μακροχρόνια θεραπεία της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης (ΠΑΥ) σε ενήλικες ασθενείς με λειτουργική κατηγορία ΙΙ έως ΙΙΙ κατά ΠΟΥ, είτε ως συνδυαστική θεραπεία σε ασθενείς ανεπαρκώς ελεγχόμενους με ανταγωνιστή των υποδοχέων ενδοθηλίνης (ERA) και/ή αναστολέα της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 (PDE-5), είτε ως μονοθεραπεία σε ασθενείς που δεν είναι επιλέξιμοι για αυτές τις θεραπείες.

Έχει καταδειχθεί αποτελεσματικότητα σε έναν πληθυσμό ασθενών με ΠΑΥ, συμπεριλαμβανομένων της ιδιοπαθούς και της κληρονομικής ΠΑΥ, της ΠΑΥ που σχετίζεται με διαταραχές του συνδετικού ιστού και της ΠΑΥ που σχετίζεται με διορθωμένη απλή συγγενή καρδιοπάθεια.

Η πνευμονική αρτηριακή υπέρταση είναι μία χρόνια, απειλητική για τη ζωή διαταραχή, η οποία χαρακτηρίζεται από αυξημένη πίεση του αίματος στις αρτηρίες ανάμεσα στην καρδιά και τους πνεύμονες, και μπορεί να οδηγήσει σε δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια, σοβαρούς περιορισμούς στην ικανότητα άσκησης και τελικά σε μειωμένο προσδόκιμο ζωής.

Οι πρόσφατες εξελίξεις στη θεραπεία έχουν αλλάξει την πρόγνωση των ασθενών με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση. Πριν από 10 χρόνια, τα διαθέσιμα για την ΠΑΥ φάρμακα παρείχαν μόνο συμπτωματικές βελτιώσεις στην ανοχή στην άσκηση.

Η αυξημένη ευαισθητοποίηση σχετικά με τη νόσο και οι κατευθυντήριες οδηγίες που αναπτύχθηκαν βάσει δεδομένων από τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες, έχουν αναδείξει την ανάγκη για έγκαιρη παρέμβαση, στοχευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση και θεραπεία συνδυασμού.

Δείτε επίσης