Καλύτερη η επίδοση των αγοριών στο σχολείο όταν υπάρχουν πολλά κορίτσια

Τα μεικτά σχολεία βελτιώνουν τις επιδόσεις των αγοριών κι αυτή η βελτίωση είναι μεγαλύτερη όσο περισσότερα κορίτσια είναι την τάξη.

Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, στα σχολεία όπου τα αγόρια υπερτερούν σε αριθμούς τείνουν να έχουν χαμηλότερες σχολικές επιδόσεις.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη δρα Μαργκρίτ βαν Χεκ του ολλανδικού Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης, που έκαναν τη δημοσίευση στο περιοδικό School Effectiveness and School Improvement, ανέλυσαν τους βαθμούς στα τεστ που είχαν περίπου 200.000 μαθητές σε 8.000 μεικτά σχολεία από διάφορες χώρες του κόσμου.

Διαπιστώθηκε ότι η απόδοση των αγοριών ήταν σημαντικά καλύτερη στα σχολεία όπου πάνω από το 60% των μαθητών ήσαν κορίτσια. Όσο μεγαλύτερη είναι η αναλογία των κοριτσιών, τόσο καλύτεροι τείνουν να είναι κατά μέσο όρο οι βαθμοί των αγοριών, αλλά και γενικότερα τόσο πιο παραγωγική φαίνεται να γίνεται η διαδικασία της μάθησης στο σχολείο για όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως φύλου.

Να σημειωθεί ότι τα κορίτσια συνεχίζουν να υπερτερούν των αγοριών σε πολλά μαθήματα με ορισμένες εξαιρέσεις όπως π.χ. τα μαθηματικά. Τα κορίτσια συνήθως επιδεικνύουν μεγαλύτερη συγκέντρωση στο μάθημα και περισσότερα κίνητρα για καλύτερες επιδόσεις, πράγμα που ασκεί μια ευρύτερη θετική επίδραση σε όλη την τάξη, όσο μεγαλύτερη είναι η αναλογία τους στο σύνολο.

Οι ερευνητές είπαν ότι τα νέα ευρήματα δείχνουν ότι τα μεικτά σχολεία για αγόρια και κορίτσια είναι καλή ιδέα.

Τα κορίτσια καλύτερα στη συνεργασία από τα αγόρια

Επίσης, σύμφωνα με μια μεγάλη μελέτη του ΟΟΣΑ, τα κορίτσια είναι καλύτερα από ό,τι τα αγόρια στη συνεργασία για την επίλυση προβλημάτων. Αυτό είναι το συμπέρασμα στο πλαίσιο της αξιολόγησης PISA, η οποία εστιάσθηκε στην ατομική και στη συνεργατική επίλυση προβλημάτων. Η διαπίστωση ισχύει και για την Ελλάδα.

Περίπου 125.000 μαθητές, ηλικίας 15 ετών, από 32 χώρες του ΟΟΣΑ, καθώς επίσης από άλλες 20 χώρες και περιοχές, αξιολογήθηκαν μέρος στο σχετικό τεστ, που έδειξε πόσο καλά είναι σε θέση να συνεργασθούν οι μαθητές ως ομάδα.

Στις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Σιγκαπούρη και Ιαπωνία. Την καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη είχαν οι μαθητές από την Εσθονία και τη Φινλανδία. Η Ελλάδα βρέθηκε στην 37η θέση.

Κατά μέσο όρο, στις χώρες του ΟΟΣΑ (στις οποίες ανήκει η Ελλάδα) τα κορίτσια είναι 1,6 φορές πιθανότερο, σε σχέση με τα αγόρια, να έχουν την καλύτερη επίδοση στην ομαδική επίλυση προβλημάτων.

Τα κορίτσια της Ελλάδας εμφανίζουν την τέταρτη χειρότερη επίδοση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, ενώ τα αγόρια της χώρας μας την τρίτη χειρότερη.

Τα ευρήματα έδειξαν:

  • Καλύτεροι στην ομαδική επίλυση προβλημάτων είναι τα αγόρια και τα κορίτσια που έχουν περισσότερες ικανότητες στα μαθηματικά και στην κατανόηση κειμένου.
  • Το 28% των μαθητών στις χώρες του ΟΟΣΑ μπορούν να λύσουν από κοινού μόνο απλά προβλήματα (ή κανένα), ενώ το 8% πέτυχαν να λύσουν τα πιο δύσκολα προβλήματα.
  • Δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις μεταξύ κοινωνικά προνομιούχων και μη προνομιούχων μαθητών ή μεταξύ μεταναστών και γηγενών μαθητών.
  • Στα σχολεία όπου υπάρχει αναλογικά μεγαλύτερη παρουσία μεταναστών, φάνηκε να βελτιώνονται οι ικανότητες για ομαδική επίλυση προβλημάτων.
  • Οι μαθητές που αθλούνται και κάνουν σπορ, έχουν γενικά πιο θετική στάση απέναντι στη συνεργατική επίλυση προβλημάτων.
  • Τα παιδιά που παίζουν βιντεοπαιγνίδια εκτός σχολείου,έχουν κάπως χειρότερες επιδόσεις στη συνεργασία.
  • Οι μαθητές που είναι συχνά δικτυωμένοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκτός σχολείου, έχουν ελαφρώς καλύτερες επιδόσεις στη συνεργατική επίλυση προβλημάτων.
  • Τα αγόρια αποδίδουν καλύτερα όταν η τάξη έχει περισσότερα κορίτσια.

Δείτε επίσης