Μ. Παπαταξιάρχης: Απουσιάζει η αναπτυξιακή λογική από τις προτάσεις τιμολόγησης των φαρμάκων

Ως την απαρχή μιας πορείας προς την προβλεψιμότητα αλλά όχι ακόμη και προς τη βιωσιμότητα της φαρμακευτικής επιχειρηματικότητας, χαρακτηρίζει τις προτάσεις του υπουργείου Υγείας για το φάρμακο, ο κ. Μάκης Παπαταξιάρχης, επικεφαλής της φαρμακευτικής εταιρίας Janssen και πρόεδρος του φορέα PhRMAInnovation Forum, στον οποίον συμμετέχουν δεκάδες φαρμακευτικές εταιρίες και δίνουν έμφαση στην καινοτομία.

Οι προτάσεις του υπουργείου Υγείας αφορούν στην αλλαγή στην τιμολόγηση των σκευασμάτων, πρωτότυπων και γενοσήμων.

Ανοίγοντας τον χορό των τοποθετήσεων ανάμεσα στους θεσμικούς φορείς του φαρμάκου για τη δέσμη μέτρων για το φάρμακο, ο κ. Μάκης Παπαταξιάρχης, χαιρετίζει τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας χαρακτηρίζοντας την “κατάληξη ενός ειλικρινούς, εξαντλητικού, συνεπούς και θεσμικά προσδιορισμένου διαλόγου” και καταγράφει ως πρώτο συμπέρασμα, ότι οι παρεμβάσεις που προτείνονται “επιτρέπουν μια θετική ενίσχυση της προβλεψιμότητας αλλά και μια επώδυνη παράταση και ίσως επιδείνωση της βιωσιμότητας στο χώρο της φαρμακευτικής επιχειρηματικότητας”.

Τονίζει όμως ότι “στη διαμορφούμενη πραγματικότητα, η ιστορικά υπεύθυνη παρουσία της καινοτόμου βιομηχανίας θα εγγυηθεί και στο νέο πλαίσιο, την επόμενη μέρα και θα συνεχίσει να υπηρετεί το μοναδικό αληθινό πρόταγμα που είναι ο Έλληνας ασθενής”.

“Παρατηρούμε την απουσία αναπτυξιακής λογικής, την αδυναμία διεύρυνσης και αύξησης των ανεπαρκών προϋπολογισμών, τη συνεπή διαχείριση και ανακύκλωση προβληματικών λογικών και αγκυλώσεων προστατευτισμού τοπικής παραγωγής και θεώρησης. Επισημαίνουμε την απουσία γενναίων παρεμβάσεων και ανατροπών χρόνιων στρεβλώσεων και ιστορικών λαθών. Στις στοχευμένες αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας καταγράφονται θετικές εξελίξεις, σημαντικές αλλά ακόμη ανεπαρκείς”, αναφέρει ο κ. Παπαταξιάρχης.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη φαρμακευτική καινοτομία, λέγοντας πως “δεν αποτιμάται με τη συνεχή κοστολογική εφευρετικότητα που οδηγεί σε εισαγωγή νέων μέτρων και αναπροσαρμογή κάποιων άλλων αποτυχημένων. Η φαρμακευτική καινοτομία δε θα απομειώσει την έννοια της αξίας, προς θρίαμβο της έννοιας του κόστους. Θα παραμείνει εκείνη που συμβάλλοντας καταλυτικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, παντοτινά θα εγγυάται ένα καλύτερο μέλλον θεραπείας αλλά και την ελπίδα της ίασης στον Έλληνα ασθενή”.

Δείτε επίσης