Η ρύπανση της ατμόσφαιρας επηρεάζει τη γυναικεία γονιμότητα

Μια ιταλική μελέτη βρήκε ότι το απόθεμα των ωοθηκών, ένας όρος που υιοθετείται ευρέως για τον αριθμό των ωοθυλακίων -και επομένως ένας δείκτης της μελλοντικής γυναικείας γονιμότητας- επηρεάζεται αρνητικά από τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Τα αποτελέσματα από τη μελέτη ORExPo (Ovarian Reserve and Exposure to Environmental Pollutants) που χρησιμοποίησε μετρήσεις ορμονών από περίπου 1.300 γυναίκες, παρουσιάστηκαν στην ετήσια συνάντηση της ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) από τον καθηγητή Antonio La Marca του Πανεπιστημίου Modena και Reggio Emilia της Ιταλίας.

Υπάρχουν στοιχεία ότι πολλές χημικές ουσίες του περιβάλλοντος, καθώς και τα φυσικά και τεχνητά συστατικά της καθημερινής διατροφής, έχουν τη δυνατότητα να διαταράξουν τον φυσιολογικό ρόλο των ορμονών και να παρεμποδίσουν τη βιοσύνθεση, τη σηματοδότηση ή το μεταβολισμό τους. Η ορμόνη σε αυτή την περίπτωση, η αντιμυλλέριος ορμόνη (ΑΜΗ), εκκρίνεται από τα κύτταρα των ωοθηκών και είναι πλέον ευρέως αναγνωρισμένη ως ένας αξιόπιστος δείκτης του αποθεματικού των ωοθηκών.

«Η επίδραση της ηλικίας και του καπνίσματος στα επίπεδα της AMH είναι πλέον ευρέως αποδεκτή», εξηγεί ο καθηγητής La Marca, «αλλά μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί σαφής επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων».

Η μελέτη ORExPo ήταν στην πραγματικότητα μια ανάλυση μετρήσεων AMH που ελήφθησαν από γυναίκες που ζούσαν στην περιοχή της Modena μεταξύ 2007 και 2017 και συγκεντρώθηκαν σε μια μεγάλη βάση δεδομένων. Συσχετίστηκαν τα επίπεδα της ΑΜΗ με την ηλικία και τον τόπο κατοικίας των γυναικών. Η εκτίμηση της περιβαλλοντικής έκθεσης περιέλαβε τα αιωρούμενα σωματίδια (PM) και το διοξείδιο του αζώτου (NO2), ένα ρυπογόνο αέριο.

Τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις 1.463 δειγμάτων AMH που συλλέχθηκαν από 1.318 γυναίκες έδειξαν ότι τα επίπεδα της AMH στον ορό μετά την ηλικία των 25 μειώνονται. Διαπιστώθηκε επίσης ότι τα επίπεδα της ΑΜΗ μειώνονται με τους περιβαλλοντικούς ρύπους PM10, PM2,5 και ΝΟ2 ανεξάρτητα από την ηλικία.

Όπως δήλωσε ο La Marca, όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο των αιωρούμενων σωματιδίων και του ΝΟ2, τόσο χαμηλότερη είναι συγκέντρωση της ΑΜΗ, κάτι αντικατοπτρίζει μια «σοβαρή μείωση των αποθεμάτων των ωοθηκών».

Ενώ η μελέτη αυτή επιβεβαιώνει ότι η ηλικία είναι ο σημαντικότερος καθοριστικός παράγοντας της συγκέντρωσης της AMH στις γυναίκες, ο La Marca τόνισε ότι άλλοι παράγοντες όπως το κάπνισμα, το σωματικό βάρος και η μακροχρόνια ορμονική αντισύλληψη έχουν ήδη αναγνωριστεί ότι έχουν αντίκτυπο στην ΑΜΗ.

Ομοίως, ανέφερε, οι περιβαλλοντικοί ρύποι μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στον προσδιορισμό των κυκλοφορούντων επιπέδων της ΑΜΗ.

«Ζώντας σε μια περιοχή με υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων, αυξάνεται ο κίνδυνος να μειωθεί σημαντικά το απόθεμα των ωοθηκών», ανέφερε.

Δείτε επίσης