Κορωνοϊός: Πόσο προστατεύουν οι 2 και πόσο οι 4 δόσεις από την υποπαραλλαγή BA.5 της Όμικρον;

Αν δεν έχετε κολλήσει ποτέ κορωνοϊό, ο εμβολιασμός δεν σας προστατεύει πολύ από το να μην κολλήσετε την υποπαραλλαγή BA.5 της παραλλαγής Όμικρον του κορωνοϊού. Το ποσοστό προστασίας είναι μόνο 16% ακόμα και με τέσσερις δόσεις. Αλλά οι τέσσερις δόσεις σας προστατεύουν πάρα πολύ έναντι της σοβαρής λοίμωξης, περίπου 90% -οι δύο δόσεις σας προστατεύουν 42% έναντι της σοβαρής λοίμωξης. Ωστόσο, εάν έχει προηγηθεί λοίμωξη με κορωνοϊό, η προστασία των εμβολίων είναι σαφώς υψηλότερη.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα μιας μεγάλης έρευνας που έγινε Νότια Κορέα. Να σημειωθεί ότι το στέλεχος ΒΑ.5 είναι το συχνότερα αναγνωριζόμενο στέλεχος της Όμικρον στην Ελλάδα.

Στη μελέτη, συγκρίθηκαν τα ποσοστά των περιστατικών COVID-19 σε άτομα που δεν είχαν στο παρελθόν λοίμωξη από SARS-CoV-2 και σε άτομα που είχαν λοίμωξη από BA.1 ή BA.2. Συνολικά συγκρίθηκαν δεδομένα από περίπου 7.00.000 άτομα, τα μισά σε κάθε ομάδα. Το 54% ήταν γυναίκες και και η μέση ηλικία ήταν τα 40 έτη.

Στα άτομα χωρίς ιστορικό λοίμωξης από SARS-CoV-2, η αποτελεσματικότητα των τεσσάρων δόσεων εμβολίου ήταν 16,1%, ενώ σε άτομα με προηγούμενες λοιμώξεις από BA.1 και BA.2, η αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού ήταν 89,5% και 94,3% αντίστοιχα.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρή λοίμωξη BA.5, η αποτελεσματικότητα ενός σχήματος εμβολιασμού δύο δόσεων εκτιμήθηκε ότι είναι 41%, 53% και 50% σε άτομα χωρίς προηγούμενη μόλυνση, με προηγούμενη λοίμωξη BA.1 και με προηγούμενη λοίμωξη BA.2, αντίστοιχα.

Λαμβάνοντας υπόψη το σχήμα εμβολιασμού τεσσάρων δόσεων, οι αποτελεσματικότητα έναντι της σοβαρής λοίμωξης BA.5 εκτιμήθηκε ότι είναι 90%, 93% και 92% σε άτομα χωρίς προηγούμενη μόλυνση, με προηγούμενη λοίμωξη BA.1 και με προηγούμενη λοίμωξη BA.2, αντίστοιχα.

Συμπερασματικά, η προηγούμενη λοίμωξη από SARS-CoV-2 κατά τη διάρκεια των περιόδων BA.1 και BA.2 συσχετίστηκε με μεγαλύτερη προστασία από λοίμωξη SARS-CoV-2 κατά τη διάρκεια της περιόδου BA.5.

Επιπλέον, η προστασία έναντι σοβαρής λοίμωξης από BA.5 συσχετίστηκε επίσης με τον αριθμό των αναμνηστικών δόσεων. Ο αναμνηστικός εμβολιασμός 4 δόσεων, ανεξάρτητα από το ιστορικό λοίμωξης από SARS-CoV-2, συσχετίστηκε με υψηλότερη προστασία έναντι σοβαρής λοίμωξης από BA.5.

Δείτε επίσης