ümraniye escort ataşehir escort kartal escort maltepe escort ataşehir escort maltepe escort alanya escort tuzla escort http://www.pendikliler.com/ kartal escort ankara escort ankara escort bayan ankara escort ankara escort ankara escort Ankara Escort Ankara escort Çankaya escort escort ankara ankara escort izmir escort bursa escort gaziantep escort denizli escort porno indir istanbul escort istanbul escort travesti porno izmir escort izmir escort ankara escort ankara escort rus porno jigolo kirala jigolo basvuru jigolo olmak istiyorum jigolo olmak istiyorum jigolo sitesi ankara escort mersin escort
Ακεταζολαμίδη – Φύλλο οδηγιών: Χρήση και ενδείξεις

Ακεταζολαμίδη – Φύλλο οδηγιών: Χρήση και ενδείξεις

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

Ακεταζολαμίδη (Acetazolamide). Το φάρμακο αυτό χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή.

Χάπια 250 mg / tab

Dibasic calcium phosphate, starch maize, polyvidone (plasdone K-29/32), sodium starch glycolate, magnesium stearate.

Κάθε δισκίο περιέχει 250 mg ακεταζολαμίδης.

Λευκά, αμφίκυρτα δισκία με χαραγή σε συσκευασία των 20 (2 blisters των 10 δισκίων).

 1. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ
 • Δράση

Η ακεταζολαμίδη είναι μη βακτηριοστατική σουλφοναμίδη με κύρια δράση την αναστολή του ενζύμου της καρβονικής ανυδράσης. Αναστολή του παραπάνω ενζύμου από την ακεταζολαμίδη στα ουροφόρα σωληνάρια του νεφρού, λόγω της προκαλούμενης μειωμένης ικανότητας ανταλλαγής Na + με H +, προκαλεί ελαφριά διούρηση με αυξημένη αποβολή ύδατος, διττανθρακικών, νατρίου, καλίου και ασβεστίου με αλκαλοποίηση των ούρων. Αναστολή επίσης την καρβονικής ανυδράσης του ακτινωτού σώματος στον οφθαλμό προκαλεί μείωση της παραγωγής του υδατοειδούς υγρού, με επακόλουθο τη μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης, σε αντίθεση με τα συνήθη μυωτικά φάρμακα που αυξάνουν την απαγωγή του. Τέλος, αναστολή της καρβονικής ανυδράσης στους νευρώνες του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, συνεπάγεται αραίωση της συχνότητας ανώμαλων, παροξυσμικών ή εκσεσημασμένων εκφορτίσεων, στοιχείο που βρίσκει εφαρμογή σε ορισμένες περιπτώσεις επιληψίας.

 • Ενδείξεις

Ως συμπληρωματικό φάρμακο σε:

 • Χρόνιο απλό γλαύκωμα (ανοικτής γωνίας).
 • Δευτεροπαθές γλαύκωμα και Οξύ συμφορητικό γλαύκωμα (κλειστής γωνίας) προεγχειρητικώς.
 • Επίσης το φάρμακο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις οιδημάτων καρδιακής ανεπάρκειας.
 • Επιληψία (PETIT MAL, μη εστιακές κρίσεις) μόνο ή σε συνδυασμό με άλλα αντιεπιληπτικά φάρμακα.
 • Αντενδείξεις 

Σοβαρή ηπατική, νεφρική ή επινεφριδική ανεπάρκεια, έκδηλη υπονατριαιμία και υποκαλιαιμία, υπερχλωραιμική οξέωση, κύηση 1ου τριμήνου, υπερευ-αισθησία στο φάρμακο ή στις σουλφοναμίδες. Παρατεταμένη χορήγηση του φαρμάκου αντενδείκνυται σε χρόνιο συμφορητικό γλαύκωμα κλειστής γωνίας.

 • Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση

Γενικά: Προσοχή, κατά την χορήγηση ακεταζολαμίδης μπορεί να εμφανισθούν αντιδράσεις που εμφανίζονται συνήθως από την χορήγηση των σουλφοναμιδών, όπως σύνδρομο Stevens Johnson, τοξική επιδερμική νεκρόλυση, ηπατική νέκρωση, απλαστική αναιμία, αιματολογικές δυσκρασίες. Εάν εμφανισθούν συμπτώματα υπερευαισθησίας, να διακοπεί η θεραπεία.

Σε παρατεταμένη χορήγηση να παρακολουθείται περιοδικά ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων και των αιμοπεταλίων εξαιτίας του κινδύνου πρόκλησης ακοκκιοκυτταραιμίας ή θρομβοπενίας (σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια όλων των σουλφοναμιδών).

Ιδιαίτερη προσοχή επίσης απαιτείται σε αρρώστους με αποφρακτική πνευ-μονοπάθεια λόγω του κινδύνου πρόκλησης ή επιδείνωσης προϋπάρχουσας οξέωσης καθώς και σε αρρώστους με ηπατική ανεπάρκεια (κίνδυνος εμφά-νισης ηπατικού κώματος).

 • Ηλικιωμένοι: Δεν έχει αναφερθεί κάτι σχετικό. 
 • Κύηση: Η χορήγηση του φαρμάκου μετά το 2ο τρίμηνο θα πρέπει να σταθμί-ζεται προσεκτικά και να λαμβάνεται υπόψη το αναμενόμενο όφελος σε σχέση με τους ενδεχόμενους κινδύνους. Δεν υπάρχουν μελέτες στον άνθρωπο, αλλά έχει αποδειχθεί τερατογόνο στα πειραματόζωα. 
 • Γαλουχία: Έχει ανιχνευθεί στο μητρικό γάλα. Απαιτείται συμβουλή γιατρού για την συνέχιση της θεραπείας ή του θηλασμού. 
 • Παιδιά: Δεν έχει αναφερθεί κάτι σχετικό. 
 • Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων:

Δεν έχει αναφερθεί κάτι σχετικό.

 • Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες

Σύγχρονη χορήγηση του φαρμάκου με τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, συμπα-θητικομιμητικά, γκαλλαμίνη, προκαϊναμίδη και κινιδίνη μπορεί, με διάφορους μηχανισμούς, να ενισχύσει τη δράση τους.

Με κορτικοστεροειδή ή ACTH κίνδυνος επιδείνωσης της υποκαλιαιμίας. Με δακτυλίτιδα κίνδυνος τοξικού δακτυλιδισμού λόγω της υποκαλιαιμίας. Συγχορήγηση με ασπιρίνη μπορεί να προκαλέσει σοβαρή οξέωση και αύξηση της τοξικότητας στο ΚΝΣ.

 • Δοσολογία 

Η δοσολογία πρέπει να εξατομικεύεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ασθενούς.

 • Χρόνιο απλό γλαύκωμα (ανοικτής γωνίας): 250 mg-1 g / 24ωρο, σε διαιρε-μένες δόσεις, συνήθως ανά 8-12ωρο. Η δόση προσαρμόζεται ανάλογα με το αποτέλεσμα.

Υπέρβαση του 1 g / 24ωρο δεν αυξάνει συνήθως το αποτέλεσμα.

 • Δευτεροπαθές γλαύκωμα και οξύ συμφορητικό γλαύκωμα (κλειστής γωνίας) προεγχειρητικώς: 250 mg / 4ωρο ή 250 mg δύο φορές την ημέρα για βραχείας διάρκειας θεραπεία. Σε ορισμένες οξείες καταστάσεις μπορεί να χορηγηθούν 500 mg εφάπαξ και στη συνέχεια 125-500 mg / 4ωρο ανάλογα και με την ανταπόκριση.

Συμπληρωματικό αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί όταν η ακεταζολαμίδη συνδυασθεί με μυωτικά φάρμακα.

 • Οιδήματα από συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια : 250-375 mg εφάπαξ, το πρωί κατά προτίμηση, ανά δεύτερη ημέρα.
 • Επιληψία : Η προτεινόμενη δόση είναι 8-30 mg / kg σωματικού βάρους / 24ωρο σε διαιρεμένες δόσεις. Μολονότι ανταπόκριση μπορεί να επιτευχθεί και με μικρές δόσεις, εντούτοις η καλύτερη ανταπόκριση παρατηρείται με δόσεις 375 mg-1 g / 24ωρο. Όταν συνδυάζεται με άλλα αντιεπιληπτικά φάρμακα, η συνήθης δόση είναι 250 mg εφάπαξ το πρωί.
 • Παιδιά : 5-10 mg / kg σωματικού βάρους / 6ωρο.
 • Υπερδοσολογία-αντιμετώπιση

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την υπερδοσολογία της ακε-ταζολαμίδης σε ανθρώπους, διότι δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις οξείας δηλητηρίασης με αυτό το φάρμακο.

Δεν είναι γνωστό ειδικό αντίδοτο. Μπορεί, αν διαταραχθεί η ισορροπία των ηλεκτρολυτών, να εμφανισθούν συμπτώματα από το ΚΝΣ. Η θεραπεία πρέπει να είναι συμπτωματική και με υποστήριξη.

 • Ανεπιθύμητες ενέργειες (παρενέργειες)

Σε βραχείας διάρκειας χορήγηση του φαρμάκου οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι περιορισμένες και περιλαμβάνουν δυσαισθησίες των άκρων, απώλεια της γεύσης, πολυουρία και σπανίως υπνηλία ή σύγχυση. Σε παρατεταμένη χορήγηση μπορεί να παρατηρηθούν οξέωση (που συνήθως ανταποκρίνεται στη χορήγηση διττανθρακικών), υποκαλιαιμία και παροδική μυωπία (που υποχωρεί με τη διακοπή του φαρμάκου ή με τη μείωση της δόσης του). Σπανιότερα αναφέρονται κνίδωση, αιμορραγία από το πεπτικό (μέλαινες κενώσεις), αιματουρία, σακχαρουρία, ηπατική βλάβη, χαλαρή παράλυση ή σπασμοί, επικίνδυνες δυσκρασίες του αίματος.

Σπανίως μπορεί να εμφανισθούν θανατηφόρες αντιδράσεις στις σουλφοναμίδες, όπως το σύνδρομο Stevens Johnson, τοξική επιδερμική νεκρόλυση, ηπατική νέκρωση, απλαστική αναιμία, αιματολογικές δυσκρασίες.

 • Τι πρέπει να γνωρίζετε στην περίπτωση που παραλείψατε να πάρετε κάποια δόση

Εάν το φάρμακο πρέπει να λαμβάνεται συνεχώς και παραλείψετε μια δόση, θα πρέπει να πάρετε τη δόση αυτή το ταχύτερο δυνατόν. Εάν, εν τούτοις, πλησιάζει η ώρα για την επόμενη δόση, μη λάβετε τη δόση που παραλείψατε, αλλά συνεχίστε κανονικά τη θεραπεία. Μη διπλασιάζετε τις δόσεις.

 • Ημερομηνία λήξης του προϊόντος

Αναγράφεται στην εξωτερική και εσωτερική συσκευασία.

Σε περίπτωση που η ημερομηνία αυτή έχει παρέλθει μην το χρησιμοποιήσε-τε.

 • Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος 

Να φυλάγεται σε ξηρό μέρος, μακριά από παιδιά.  

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 • Το φάρμακο αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό σας πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το χρησιμοποιείτε για κάποια άλλη πάθηση, χωρίς προηγουμένως να έχετε συμβουλευθεί τον γιατρό σας.
 • Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανισθεί κάποιο πρόβλημα με το φάρμακο, ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας.
 • Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν το φάρμακο που λαμβάνετε ή χρειάζεσθε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας πρόβλημα, μη διστάσετε να ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από τον γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας.
 • Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε, θα πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.
 • Για την ασφάλεια σας και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάσετε με προσοχή κάθε πληροφορία που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε.
 • Να μη διατηρείτε το φάρμακο σε ερμάρια του λουτρού, διότι η ζέστη και η υγρασία μπορεί να αλλοιώσουν το φάρμακο και να το καταστήσουν επιβλαβές για την υγεία σας.
 • Να μην κρατάτε φάρμακα που δεν τα χρειάζεστε πλέον ή που ήδη έχουν λήξει.
 • Για μεγαλύτερη ασφάλεια κρατάτε όλα τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά.

Δείτε επίσης