Ιβουπροφαίνη για την αντιμετώπιση της δυσμηνόρροιας

Tα Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα (ΜΣΑΦ) και κυρίως η Ιβουπροφαίνη είναι τα πιο συνηθισμένα φάρμακα για την αντιμετώπιση της δυσμηνόρροιας, με αποτελεσματικότητα που φτάνει μέχρι και 95% περίπου, ενώ είναι καλά ανεκτά χωρίς συχνές παρενέργειες, ανέφερε μεταξύ άλλων στη διάλεξή του, ο μαιευτήρας γυναικολόγος Δρ Παναγιώτης Χριστόπουλος, Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πρόσφατο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδας.

Η Ιβουπροφαίνη και ιδιαίτερα τα άλατά της ( Sodium Ibuprofen 512) υπερτερούν έναντι των άλλων ΜΣΑΦ όσον αφορά την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα δράσης. Η παρακεταμόλη δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει επαρκώς την πρωτοπαθή δυσμηνόρροια και μάλιστα όσες είναι σοβαρού βαθμού περιπτώσεις. Αποτελέσματα έρευνας έδειξαν ότι η Νατριούχος Ιβουπροφαίνη έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και λιγότερες παρενέργειες.

Δείτε επίσης