Στα 813 ευρώ η κατά κεφαλήν ιδιωτική δαπάνη για την υγεία στην Ελλάδα

Η πτωτική τάση των πληρωμών για την υγεία από τα νοικοκυριά έγινε ανοδική, επιστρέφοντας το 2015 στα επίπεδα του 2009. Ο βασικός λόγος είναι η αύξηση της ιδιωτικής συμμετοχής στα φάρμακα. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της οστεοπόρωσης ενώ το ποσοστό συμμετοχής στα φάρμακα ήταν 10%, τώρα έχει αυξηθεί στο 25%.

Έρευνα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, δείχνει ότι στην Ελλάδα της κρίσης η ιδιωτική δαπάνη για την υγεία συνεχίζει να αυξάνεται σε αντίθεση με τη δημόσια δαπάνη για την υγεία που όλο και μειώνεται. Η δημόσια κατά κεφαλήν δαπάνη στην Ελλάδα είναι σχεδόν η μισή από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (1.248 ευρώ έναντι 2.590) ενώ η ιδιωτική απέχει μόλις 9% (813 έναντι 912).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κάθε Έλληνας δαπανά 813 ευρώ το χρόνο για την υγεία του, όταν ο μέσος Γερμανός, με πολλαπλάσιο εισόδημα, δαπανά 725 και ο Ιταλός 736 ευρώ.

Στην αρχή της κρίσης, τα νοικοκυριά βίωσαν ένα οικονομικό σοκ. Αναγκάστηκαν να περιορίσουν την ατομική δαπάνη από 1.118 ευρώ το 2008, στα 838 ευρώ το 2009. Η μείωση συνεχίστηκε για μία τετραετία, έως και το 2012, ενώ το 2013, μία δέσμη μέτρων από την πλευρά της Πολιτείας, οδήγησε σε αυξημένη συμμετοχή των πολιτών, κυρίως στα φάρμακα.

Ακριβώς αντίθετη ήταν η πορεία των πόρων που διατίθενται από το κράτος για την υγεία κάθε πολίτη. Στα χρόνια της κρίσης, η δημόσια δαπάνη μειώθηκε κατά 35%, φτάνοντας το 2015 στα 1.248 ευρώ, έναντι 1.908 ευρώ το 2009. Η εικόνα αυτή κατατάσσει την Ελλάδα σε μία από τις χειρότερες θέσεις μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.

Δείτε επίσης