ΚΕΕΛΠΝΟ: Χρηματοδότηση Εργαστηρίων-Κέντρων Αναφοράς για παρακολούθηση ασθενών με HIV

Στην χρηματοδότηση των τεσσάρων Εργαστηρίων-Κέντρων Αναφοράς, με προπληρωμή σχετικών εξετάσεων επί τη βάσει του τιμολογίου που έχει πρόσφατα εγκριθεί, προχωρά το ΚΕΕΛΠΝΟ, θέτοντας ως προτεραιότητα την εργαστηριακή παρακολούθηση των ασθενών με HIV/AIDS λοίμωξη.

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με τις εξετάσεις ιικου φορτίου για τους ασθενείς με HIV/AIDS λοίμωξη, το ΚΕΕΛΠΝΟ ανακοίνωσε τα ακόλουθα:

Μετά από την ένταξή του στο Δημόσιο Λογιστικό, και σε αντίθεση με παλαιότερες πρακτικές απευθείας ανάθεσης προμηθειών, το ΚΕΕΛΠΝΟ δεν μπορεί να εκταμιεύει μεγάλα χρηματικά ποσά χωρίς διαγωνισμό.

Ο διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων για εξετάσεις ιικου φορτίου και γονοτυπικής αντοχής, που είχε προκηρυχθεί το 2012 από την παλαιότερη Διοίκηση, παρέμεινε άγονος επί τρία χρόνια για να ακυρωθεί οριστικά το 2015 από την προηγούμενη Διοίκηση Γιαννόπουλου.

Στο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου πλάνου μείωσης του κόστους προμήθειας των αντιδραστηρίων, δεδομένου μάλιστα ότι το ετήσιο κόστος των εξετάσεων αυτών ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ, το ΚΕΕΛΠΝΟ προετοίμασε την προκήρυξη νέου διεθνούς διαγωνισμού.

Ταυτόχρονα, για λόγους απολύτως έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας, εισηγήθηκε ήδη από τον Αύγουστο 2016 νομοθετική ρύθμιση για την κατ’ εξαίρεση πληρωμή των απαραίτητων εξετάσεων για το β’ εξάμηνο 2016 από τα αποθεματικά που ήδη διαθέτει για τον σκοπό αυτό.

Σε κάθε περίπτωση, το ΚΕΕΛΠΝΟ θέτει ως άμεση προτεραιότητα την εργαστηριακή παρακολούθηση των ασθενών με HIV/AIDS λοίμωξη και προχωράει στην χρηματοδότηση των τεσσάρων Εργαστηρίων-Κέντρων Αναφοράς, με προπληρωμή σχετικών εξετάσεων επί τη βάσει του τιμολογίου που έχει πρόσφατα εγκριθεί.

Εξάλλου, το υπουργείο Υγείας, σε ανακοίνωσή του το Σάββατο, υπογράμμισε μεταξύ άλλων, ότι «Η σημερινή Διοίκηση του ΚΕΕΛΠΝΟ σε συνεργασία με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, έχει ήδη εγκρίνει δαπάνη 4,5 εκατ. ευρώ για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ποσό το οποίο οι προμηθεύτριες εταιρείες θα εισπράξουν στο αμέσως επόμενο διάστημα».

Δείτε επίσης