Παράταση των υπαρχουσών συμβάσεων στα νοσοκομεία και στις ΔΥΠΕ

Η δυνατότητα παράτασης των υπαρχουσών συμβάσεων στα νοσοκομεία και στις ΔΥΠΕ και η επέκταση του ρόλου της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί το σύστημα, προβλέπεται σε τροπολογία, την οποία υπογράφουν οι Υπουργοί και Αναπληρωτές Υπουργοί από τα Υπουργεία Υγείας, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών και η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Ο λόγος είναι ότι μέχρι τον Φεβρουάριο του 2017 πρέπει να έχει ψηφιστεί, με βάση την υποχρέωση που έχει αναλάβει η κυβέρνηση, ο νέος νόμος για τις προμήθειες που αφορούν την Υγεία. Μέχρι την ολοκλήρωση της ψήφισης του νομοσχεδίου και την εκπόνηση της όλης διαδικασίας που απαιτείται για τον νέο τρόπο, δίνεται η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων αυτών.

Για τον ίδιο λόγο παρατείνεται η λειτουργία του παρατηρητηρίου τιμών στο Υπουργείο Υγείας που συγκροτήθηκε με τον νόμο του παράλληλου προγράμματος και το οποίο σύμφωνα με το υπουργείο διορθώνει τις ατέλειες του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ.

Ως γνωστόν, το υπουργείο θεωρεί ότι κάποιες εταιρείες προμηθειών έδιναν πάρα πολύ χαμηλές τιμές και μπλόκαραν το σύστημα της λειτουργίας του εφοδιασμού των νοσοκομείων. Επίσης, στην τροπολογία περιλαμβάνεται μια διάταξη που ίσχυε από το προηγούμενο ΕΣΠΑ -και θα ισχύει τώρα και στο ΣΕΣ- ότι για προγράμματα, προμήθειες, υπηρεσίες, έργα τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά ταμεία, ουσιαστικά η έγκριση σκοπιμότητας δίνεται από το Υπουργείο Υγείας και δεν ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται σε σχέση με τις άλλες προμήθειες και τα άλλα έργα που εγκρίνονται από ίδιους πόρους.

Παράλληλα, η παρούσα τροπολογία λύνει ένα πρόβλημα το οποίο αφορά περίπου 22 νοσοκομεία και υγειονομικές περιφέρειες σε όλη την Ελλάδα και τους δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα για να πληρώσουν υπερωρίες και άλλες οφειλόμενες αμοιβές, οι οποίες ανέρχονται σε 6,7 εκατ. ευρώ.

Δείτε επίσης