Άσθμα: Οι συνέπειες στη ζωή των ασθενών

Το άσθμα είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα υγείας που εκτιμάται ότι επηρεάζει 300 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως. Μία μεγάλης κλίμακας έρευνα σε περίπου 1.333 ασθενείς από όλο τον κόσμο αποκάλυψε ότι το μη ελεγχόμενο άσθμα είναι ιδιαίτερα συχνό και περιοριστικό για τη ζωή.

Η έρευνα έδειξε ότι 88% των ατόμων που ζουν με άσθμα, νοιώθουν περιορισμό στην καθημερινή τους ζωή και τις δραστηριότητές τους.

Το 34% έλειψαν κατά μέσο όρο 8 ημέρες από την εργασία τους κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου, λόγω της πάθησής τους, ενώ περίπου το 50% ανέφερε ότι έχει διαγνωστεί με κάποια ψυχολογική κατάσταση που σχετίζεται με το σοβαρό άσθμα.

Επιπλέον, περίπου 6 στους 10 ασθενείς ανέφεραν ότι χρειάζονται περισσότερο από ένα 24ωρο για να αναρρώσουν μετά από μία κρίση άσθματος.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι παρότι το 42% των ερωτηθέντων χαρακτήρισαν το άσθμα τους ως ελεγχόμενο, βάσει των κριτηρίων που θέτουν οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, μόλις το 6% είχε ελεγχόμενο άσθμα.

Σύμφωνα με την εταιρεία Novartis η οποία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έρευνας σε 1.333 ασθενείς με σοβαρό άσθμα -παρουσιάστηκε  στο Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας1– τα ευρήματα της έρευνας «Still Fighting for Breath» δείχνουν ότι παρά την ευρεία διαθεσιμότητα θεραπειών, το άσθμα εξακολουθεί να επιβαρύνει σημαντικά την προσωπική και επαγγελματική ζωή των ατόμων που ζουν με τη νόσο.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, οι ειδικοί ζήτησαν να αποτελέσει η συγκεκριμένη έρευνα σημείο αφύπνισης, καθώς φαίνεται ότι πολλοί ασθενείς σε όλο τον κόσμο εξακολουθούν να ζουν με το καθημερινό φορτίο του μη ελεγχόμενου σοβαρού άσθματος. 

Η έρευνα «Still Fighting for Breath» επεσήμανε επίσης ότι οι μισοί ασθενείς (51%) ανέφεραν ότι το άσθμα τους επηρέασε αρνητικά την αυτοπεποίθησή τους και ότι ένα εντυπωσιακό 50% ανέφερε ότι έχει διαγνωστεί με κάποια ψυχολογική κατάσταση εξαιτίας της νόσου. Συγκεκριμένα, το 40% νοιώθει άγχος και το 28% ζει με κατάθλιψη1.

Πολλοί από τους ερωτηθέντες ανέφεραν ότι νοιώθουν περιορισμό, εξάρτηση ή φόβο λόγω του άσθματος και το 59% δήλωσε ότι και δυσκολεύεται ακόμα και να ξυπνήσει το πρωί. Επιπρόσθετα, το 58% δυσκολεύεται με τα καθημερινά ψώνια και το 52% όσων απάντησαν δήλωσε ότι δυσκολεύεται με τις κοινωνικές συναναστροφές1.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η νέα έρευνα κατέδειξε σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα σε αυτό που ασθενείς αντιλαμβάνονται ως ελεγχόμενο άσθμα και σε αυτό που πραγματικά είναι. Το 42% των συμμετεχόντων στην έρευνα αυτοχαρακτηρίστηκαν ως «ελεγχόμενοι», σε αντίθεση με το 6% των ασθενών που θεωρήθηκαν «ελεγχόμενοι» σύμφωνα με τις κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για το Άσθμα (GINA). Αυτή η απόκλιση μπορεί να αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για τους ασθενείς που αναζητούν βοήθεια προκειμένου να ελέγξουν την κατάστασής τους.

Ο καθηγητής Claus Kroegal, ένας από τους συγγραφείς της έρευνας ανέφερε: «Πρέπει να γίνουν περισσότερα ώστε να βοηθηθούν τα άτομα που ζουν με σοβαρό άσθμα και το πρώτο βήμα είναι να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στην αντίληψη και την πραγματικότητα του «καλού ελέγχου». Πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στην ενδυνάμωση και την επιμόρφωση των ασθενών με άσθμα προκειμένου να αγωνίζονται για καλύτερα αποτελέσματα στην υγεία τους και να τους βοηθήσουμε να επιτύχουν μία ζωή χωρίς περιορισμούς λόγω της κατάστασής τους».

Σχετικά με τη μελέτη και το άσθμα

Στη μελέτη συμμετείχαν 1.333 ενήλικες ασθενείς (ηλικίας ≥18 ετών) και παιδιά (6-17 ετών) που πάσχουν από σοβαρό επίμονο άσθμα. Πραγματοποιήθηκε σε αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου (n=190), της Γερμανίας (n=170), της Γαλλίας (n=170), της Ιταλίας (n=116), του Καναδά (n=150), της Βραζιλίας (n=150) και της Ιαπωνίας (n=90).

 

Το άσθμα είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα υγείας2 που εκτιμάται ότι επηρεάζει 300 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως3. Είναι μία συχνή χρόνια κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει βήχα, συριγμό, σφίξιμο στο στήθος και δύσπνοια.

Το άσθμα δεν θεραπεύεται και η φαρμακευτική αγωγή εστιάζει στην ανακούφιση των συμπτωμάτων3. Τα συμπτώματα του άσθματος μπορούν να επιδεινωθούν είτε σταδιακά είτε αιφνίδια. Αυτό αναφέρεται συχνά ως «κρίση άσθματος» ή «παρόξυνση». Οι σοβαρές παροξύνσεις μπορεί να οδηγήσουν σε νοσηλεία και μπορεί να είναι απειλητικές για τη ζωή4. Ωστόσο, όταν χορηγείται κατάλληλη θεραπεία, το άσθμα μπορεί να ελεγχθεί χωρίς συμπτώματα.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι άσθματος. Το σοβαρό άσθμα απαιτεί παρακολούθηση και υποστήριξη από ειδικό ιατρό.  Περίπου το 5% των ασθματικών ασθενών πάσχει από σοβαρό άσθμα. Ένας ασθενής με σοβαρό άσθμα μπορεί να παρουσιάσει αναπνευστικές δυσκολίες και διατρέχει επίσης κίνδυνο σοβαρών παροξύνσεων5.

 

 

Παραπομπές

  1. Katsaounou P, Conde L G, Kroegel C et al. The challenges of living with severe asthma in Europe. Presented at ERS International Congress 2017.
  2. Global Strategy for Asthma Management and Prevention (2017). http://ginasthma.org/2017-gina-report-global-strategy-for-asthma-management-and-prevention/ [Accessed March 2017]
  3. World Health Organization. Global surveillance, prevention and control of chronic respiratory diseases: a comprehensive approach, 2007. http://www.who.int/gard/publications/GARD%20Book%202007.pdf. [Accessed April 2017]
  4. NHS Choices – Asthma. http://www.nhs.uk/conditions/Asthma/Pages/Introduction.aspx. [Accessed April 2017]
  5. Asthma UK, Severe asthma and difficult to control asthma. https://www.asthma.org.uk/advice/understanding-asthma/types/severe-asthma/ [Accessed March 2017]

 

Δείτε επίσης