ΚΕΕΛΠΝΟ: Το 15-20% των αντιβιοτικών λαμβάνεται χωρίς συνταγή

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ αλλά και αντίστοιχα ευρωπαϊκά, σημαντικό ποσοστό στην υπερκατανάλωση των αντιβιοτικών στην κοινότητα κατέχει η προμήθεια των αντιβιοτικών χωρίς ιατρική συνταγή από τους πολίτες, σε ποσοστό που κυμαίνεται από 15% έως 20%.

Στην Ελλάδα, η συνολική κατανάλωση των αντιβιοτικών είναι η υψηλότερη στον ευρωπαϊκό χώρο. Η «πρωτιά» αυτή οφείλεται στην κατανάλωση που γίνεται στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.

Το 2016 ενώ βελτιώθηκε ποιοτικά η συνταγογράφηση των αντιβιοτικών, με αύξηση της συνταγογράφησης αντιβιοτικών πρώτης επιλογής, η κατανάλωση συνεχίζει να παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Αντίθετα, όσον αφορά στη νοσοκομειακή κατανάλωση ενώ δεν είναι η υψηλότερη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπερκαταναλώνουμε τα «προστατευόμενα» αντιβιοτικά, που αποτελούν και τα τελευταία φάρμακα που διαθέτουμε για τη θεραπεία απειλητικών για τη ζωή των ασθενών λοιμώξεων.

Το ΚΕΕΛΠΝΟ στο πλαίσιο των δράσεών του με γενικό θέμα: «Εμείς δεσμευόμαστε» προωθεί την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών και επαγγελματιών υγείας ώστε να περιοριστεί η προμήθεια των αντιβιοτικών από τους πολίτες χωρίς ιατρική συνταγή. Στα νοσοκομεία, στόχος είναι η εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων διαχείρισης αντιβιοτικών.

«Πρέπει όλοι οι αρμόδιοι να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να διαφυλάξουμε όχι μόνο τα διαθέσιμα αντιβιοτικά αλλά και τα νέα που θα παραχθούν και που, εάν δεν τα προστατεύουμε, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα καταστούν κι’ αυτά αναποτελεσματικά», επισημαίνει το ΚΕΕΛΠΝΟ στη σχετική ανακοίνωσή του.

Δείτε επίσης