Προϋπολογισμός 2018: Mέτρα στήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην υγεία

Mέτρα στήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην υγεία περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2018, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης στη Βουλή.

Ο κ. Φωτάκης έκανε λόγο για μια σειρά από συνεργατικά έργα μεταξύ του ερευνητικού/ ακαδημαϊκού οικοσυστήματος και επιχειρήσεων. Πρόκειται για ξεχωριστή σε μέγεθος δημόσια επένδυση στην έρευνα με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 500 εκατομμύρια ευρώ, η οποία υπολογίζεται ότι θα στηρίξει, μόνο κατά την πρώτη από τις τρεις συνολικά φάσεις, 4.400 νέες θέσεις εργασίας.

Επίσης ανέφερε για τη δημιουργία Δικτύου εξατομικευμένης Ιατρικής ή Ιατρικής Ακριβείας, είναι μία εμβληματική δράση που βάζει την Ελλάδα έγκαιρα στο χάρτη της Ιατρικής του μέλλοντος.

Έμφαση δίνεται ώστε η έρευνα στον τομέα αυτό να μεταφραστεί σε κλινικές εφαρμογές με μια συντονισμένη συστράτευση των δυνάμεων που διαθέτει η χώρα για την πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου με σύγχρονες γονιδιωματικές προσεγγίσεις.

Η δράση αυτή, με πρωτοβουλία της Πολιτείας, έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται. Επίσης, μια κύρια στόχευση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, είναι οι αναδυόμενες νέες και αποτελεσματικότερες επιστημονικές εξελίξεις στην Ογκολογία να είναι προσβάσιμες στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας προς όφελος όλων των ασθενών που τις έχουν ανάγκη.

Όπως ανέφερε ο κ. Φωτάκης, η Κυβέρνηση από την αρχή έδωσε μεγάλη έμφαση στη στήριξη κι ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας ώστε η Οικονομία της Γνώσης να αποτελέσει ένα νέο παραγωγικό πρότυπο για τη χώρα. Ένα πρότυπο που θα προάγει και θα ενισχύει την υγιή και Καινοτόμο Επιχειρηματικότητα σε αντίθεση με τις κρατικοδίαιτες και παρασιτικές πρακτικές του παρελθόντος.

Για το λόγο αυτό ο Τακτικός Προϋπολογισμός για την Έρευνα από 60 εκατ. ευρώ το 2015 αυξήθηκε στα 117 εκατ. ευρώ το 2017 και προβλέπεται να υπερδιπλασιαστεί και να φτάσει τα 127 εκατ. το 2018.Αντίστοιχα, υπήρξε αύξηση των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από 141 εκατ. € το 2015 σε 157 εκατ. € το 2017, με πρόβλεψη για 206 εκατ. € το 2018. Καίρια συνεισφορά σε αυτές τις αυξήσεις είχε η εισροή μέρους από τους πρόσθετους πόρους ύψους 240 εκατ. €, από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για τη στήριξη νέων επιστημόνων και την ενίσχυση της Έρευνας στα ΑΕΙ και ΕΚ.

Τέλος, ο κ. Φωτάκης ανέφερε ότι οι συνολικές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα ακολουθούν από 0,84% του ΑΕΠ που ήταν το 2014, αυξήθηκαν κατ’ ελάχιστο στο 0,99% του ΑΕΠ για το 2016, αύξηση που αντιστοιχεί σε 245 εκατ. ευρώ, μέσα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Επισημαίνεται ότι, για πρώτη φορά, το 2016, στις δαπάνες Ε&Α συνέβαλε σημαντικά και ο ιδιωτικός τομέας, στον οποίο οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 29%, κυρίως από ίδιους πόρους. Το στοιχείο αυτό συνάδει μαζί με όλα τα άλλα που είναι ενδεικτικά για την ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας.

Το ποσοστό επενδύσεων σε Έ&Α αναμένεται να ξεπεράσει το 1% του ΑΕΠ για το 2017 και το 2018, πλησιάζοντας με γοργούς ρυθμούς το 2%, που είναι ο Κοινοτικός μέσος όρος.

Δείτε επίσης