Το αλκοόλ αυξάνει τον καρδιακό ρυθμό – άγνωστο αν προκαλεί αρρυθμίες

Όσο περισσότερο αλκοόλ πίνετε, τόσο υψηλότερος είναι ο καρδιακός σας ρυθμός, σύμφωνα με τη μελέτη MunichBREW που παρουσιάστηκε στο συνέδριο EHRA 2018 (European Heart Rhythm Association), το οποίο διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία.

Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ έχει συνδεθεί με την κολπική μαρμαρυγή. Η σύνδεση βασίστηκε αρχικά σε μικρές μελέτες και σε στοιχεία από τα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Η μελέτη MunichBREW (Munich Beer Related Electrocardiogram Workup) διεξήχθη από ερευνητές του Κέντρου Καρδιολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Μονάχου, με την υποστήριξη του Γερμανικού Κέντρου Καρδιαγγειακών Ερευνών (DZHK) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήταν η πρώτη εκτίμηση των οξέων επιδράσεων του αλκοόλ με μετρήσεις ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ΗΚΓ). Η μελέτη περιελάμβανε περισσότερους από 3.000 ανθρώπους που συμμετείχαν στο 2015 στο Oktoberfest του Μονάχου.

Ηλεκτροκαρδιογραφήματα ελήφθηκαν και μετρήθηκαν οι συγκεντρώσεις αλκοόλ στην αναπνοή. Η ηλικία, το φύλο, οι καρδιακές παθήσεις, τα καρδιακά φάρμακα και το κάπνισμα καταγράφηκαν. Οι συμμετέχοντες ήταν, κατά μέσο όρο, 35 ετών και το 30% ήταν γυναίκες. Η μέση συγκέντρωση αλκοόλ στην αναπνοή ήταν 0,85 γρ. ανά κιλό σώματος. Η αύξηση της συγκέντρωσης αλκοόλ στην αναπνοή συσχετίστηκε σημαντικά με φλεβοκομβική ταχυκαρδία μεγαλύτερη από 100 παλμούς ανά λεπτό στο 25,9% του δείγματος.

Η ανάλυση της μελέτης MunichBREW εξέτασε λεπτομερέστερα τις ποσοτικές μετρήσεις του ηλεκτροκαρδιογραφήματος σε 3.012 συμμετέχοντες. Οι ερευνητές διερεύνησαν τη συσχέτιση μεταξύ συγκέντρωσης αλκοόλ στο αίμα των συμμετεχόντων και τεσσάρων παραμέτρων του ηλεκτροκαρδιογραφήματος: διέγερση (καρδιακός ρυθμός), αγωγιμότητα (διάστημα PR, σύμπλεγμα QRS) και επαναπόλωση (διάστημα QT).

Ο αυξημένος καρδιακός ρυθμός συσχετίστηκε με υψηλότερη συγκέντρωση αλκοόλ στην αναπνοή, επιβεβαιώνοντας τα αρχικά αποτελέσματα της μελέτης MunichBREW. Η συσχέτιση ήταν γραμμική, χωρίς κατώτατο όριο. Η κατανάλωση οινοπνεύματος δεν είχε επίδραση στις άλλες τρεις παραμέτρους.

“Όσο περισσότερο αλκοόλ πίνετε, τόσο υψηλότερη είναι η καρδιακή σας συχνότητα”, δήλωσε ο Stefan Brunner, καρδιολόγος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Μονάχου, ο οποίος ήταν ένας από τους κύριους συγγραφείς της μελέτης.

Οι ερευνητές εξετάζουν τώρα εάν η αύξηση του καρδιακού ρυθμού λόγω κατανάλωσης αλκοόλ μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχές του καρδιακού ρυθμού μακροπρόθεσμα.

Ο Moritz Sinner, επίσης συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε: “Δεν μπορούμε ακόμη να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ο υψηλότερος καρδιακός ρυθμός που προκαλείται από το αλκοόλ είναι επιβλαβής. Είναι όμως πιθανό ότι ένας υψηλότερος καρδιακός παλμός μετά την κατανάλωση αλκοόλ θα μπορούσε να οδηγήσει σε αρρυθμίες”.

Ο Sinner πρόσθεσε: “Οι περισσότεροι άνθρωποι στη μελέτη μας ήταν νέοι και υγιείς. Εάν κάναμε την ίδια μελέτη σε ηλικιωμένους ή καρδιακούς ασθενείς, ίσως βρίσκαμε σχέση μεταξύ κατανάλωσης οινοπνεύματος και αρρυθμιών”.

Οι επιστήμονες εκτίμησαν ότι το αλκοόλ δημιουργεί μια ανισορροπία μεταξύ του συμπαθητικού και του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος και τώρα διερευνούν πώς μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Δείτε επίσης