Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις: Μικρή η συμμόρφωση των γιατρών στους κανόνες υγιεινής των χεριών

Οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις αποτελούν ένα σημαντικό δημόσιο θέμα υγείας. Τώρα, μια μελέτη που παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Μικροβιολογίας και Μολυσματικών Νόσων στο Άμστερνταμ (13-16 Απριλίου 2019), βρήκε ότι οι γιατροί των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) δεν καθαρίζει σωστά τα χέρια του, παρά το γεγονός ότι είναι καίριας σημασίας η αντισηψία των χεριών για τον έλεγχο των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι η συμμόρφωση στους κανόνες υγιεινής των χεριών ήταν ελάχιστη όταν το προσωπικό των ΜΕΘ διεκπεραίωνε πρώτα τις πιο «βρώμικες» και έπειτα τις πιο «καθαρές» δουλειές.

Η μελέτη έρχεται να επιβεβαιώσει ότι παρά τις προσπάθειες που γίνονται για την καταπολέμηση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, αυτές αποτελούν τις συχνότερες αιτίες επιπλοκών, επηρεάζοντας το 30% των ασθενών των ΜΕΘ των αναπτυγμένων χωρών.

Η καλή υγιεινή των χεριών είναι καίριας σημασίας για την πρόληψη των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, που σύμφωνα με τη νέα μελέτη ένας στους 25 ασθενείς προσβάλλεται από αυτές κατά την παραμονή του στο νοσοκομείο.

Προς επιβεβαίωση του ισχυρισμού ότι η πρακτική των «καθαρών χεριών» σταματά την εξάπλωση βακτηρίων και ιών, η καθηγήτρια Loreen Herwaldt, και οι συνεργάτες της, εξέτασαν τα στοιχεία σχετικά με το πότε οι εργαζόμενοι στις δομές υγείας τηρούσαν την καλή υγιεινή των χεριών κατά τη διάρκεια της φροντίδας των ασθενών.

Πραγματοποιήθηκαν 3.246 ώρες παρατήρησης το διάστημα Δεκεμβρίου 2005-Αυγούστου 2006 σε ΜΕΘ 18 ιατρικών κέντρων των ΗΠΑ.

Από την ανάλυση των στοιχείων προέκυψε ότι η γενική συμμόρφωση στους κανόνες υγιεινής ήταν κακή. Η τήρηση των κανόνων υγιεινής ήταν λιγότερο πιθανό να εφαρμοστεί όταν γινόταν χρήση γαντιών, με τους επαγγελματίες υγείας να είναι πιθανότερο να μεταβαίνουν από πιο βρώμικα περιβάλλοντα σε καθαρότερα. Εφάρμοζαν τις σωστές συνθήκες υγιεινής των χεριών μόνο στο 50% των περιπτώσεων όταν από ένα βρώμικο περιβάλλον περνούσαν σε ένα καθαρότερο και στο 43% των περιπτώσεων όταν κινούνταν αντίθετα.

«Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι επαγγελματίες υγείας αυξάνουν τον κίνδυνο του ασθενή να κολλήσει κάποια ενδονοσοκομειακή λοίμωξη με τον τρόπο που εργάζονται. Πρέπει να εφαρμόσουμε πρακτικές που θα τους βοηθήσουν να οργανώσουν τον τρόπο δουλειάς στους με ένα τρόπου που θα μειώνεται ο κίνδυνος αυτός», εξήγησε η Herwaldt.

Μια άλλη μελέτη που παρουσιάστηκε στο ίδιο συνέδριο έδειξε ότι 15 δευτερόλεπτα αρκούν για την αντισηψία των χεριών και την πρόληψη της διασποράς των βακτηρίων. Η έρευνα αυτή συνέκρινε την εφαρμογή αντισηπτικού για 15 δευτερόλεπτα συγκριτικά με 30 δευτερόλεπτα που προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αναγνωρίζοντας την καλή υγιεινή των χεριών ως μοναδική πρακτική για τη μείωση των μολυσματικών νόσων στα νοσοκομειακά περιβάλλοντα.

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι τα 15 δευτερόλεπτα ήταν αρκετά για τη μείωση του μικροβιακού φορτίου στα χέρια των συμμετεχόντων συγκριτικά με τα 30 δευτερόλεπτα.

Δείτε επίσης