kartal escort ataşehir escort maltepe escort ümraniye escort ümraniye escort ümraniye escort ataşehir escort kartal escort maltepe escort ataşehir escort maltepe escort alanya escort tuzla escort http://www.pendikliler.com/ kartal escort ankara escort ankara escort bayan ankara escort ankara escort ankara escort Ankara Escort Ankara escort Çankaya escort escort ankara ankara escort izmir escort bursa escort gaziantep escort denizli escort porno indir istanbul escort istanbul escort travesti porno izmir escort izmir escort ankara escort ankara escort rus porno jigolo kirala jigolo basvuru jigolo olmak istiyorum jigolo olmak istiyorum jigolo sitesi mersin escort
Βαρβιτουρικά: Χρήση, κίνδυνοι και εξάρτηση

Βαρβιτουρικά: Χρήση, κίνδυνοι και εξάρτηση

varvitourikaΤα βαρβιτουρικά είναι φάρμακα καταπραϋντικά και υπνωτικά, ουσίες ηρεμιστικές, που σε μεγαλύτερες δόσεις δρουν σαν τα υπνω­τικά χάπια. Παράχθηκαν από το βαρβιτουρικό οξύ, το οποίο ανακαλύ­φθηκε το 1864 από τη γερμανική φαρ­μακευτική εταιρεία Μπάγιερ (Bayer).

Τα πρώτα βαρβιτουρικά πουλήθηκαν το 1903 και από τότε έχουν κυκλοφορή­σει πάνω από 2.500 διαφορετικά είδη βαρβιτουρικών στην αγορά. Αν και δεν βρίσκονται πια στην προτίμηση ούτε των γιατρών αλλά ού­τε και των χρηστών, ένα μικρό ποσοστό του έχουν χρησιμοποιήσει τις ουσίες αυτές για μη ιατρικούς σκοπούς, μερι­κές φορές για να εξουδετερώσουν τις επιδράσεις της αμφεταμίνης ή για να ενισχύσουν την επίδραση της ηρωίνης.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Υπάρχουν τρεις τύποι βαρβιτουρικών, που κατηγοριοποιούνται (όπως και τα ηρεμιστικά) ανάλογα με το χρόνο δρά­σης τους.

Αυτά με μακρό χρόνο δράσης δρουν για 12-24 ώρες. Περιλαμβάνουν τους πρώιμους τύ­πους, όπως η βαρβιτάλη ή η φενοβαρβιτάλη, που χρησιμοποιούνται ως ηρεμιστικά κατά τη διάρκεια της ημέ­ρας και για ήπιο άγχος.

Τα βραχείας δράσης, όπως το Seconal και το Nembutal, διαρκούν 6-7 ώρες και εξακολουθούν να χορη­γούνται για τη θεραπεία βραχυπρόθε­σμης αϋπνίας.

Υπάρχουν μερικοί τύποι βραχείας δράσης που προκαλούν σχεδόν άμεση απώλεια των αισθήσεων και χρησιμο­ποιούνται ως αναισθητικά (καθώς και ως μία από τις ουσίες που χρησιμοποι­ούνται στις εκτελέσεις με ένεση).

Το βαρβιτουρικό βραχείας δράσης Seconal ήταν εκείνο που χορηγούνταν κατά κό­ρον ως υπνωτικό χάπι, όμως είναι επικίνδυνο και έχει αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από πολύ πιο ασφα­λή φάρμακα, όπως είναι οι βενζοδιαζεπίνες.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΔΡΑΣΗ

Τα βαρβιτουρικά διατίθενται σε ταμπλέτες, αμπούλες, υπόθετα, διαλύμα­τα ή πιο συχνά σε χρωματιστές κάψου­λες. Συνήθως χορηγούνται από το στό­μα, σε κάποιες όμως εξειδικευμένες ια­τρικές περιπτώσεις χορηγούνται με ένεση. Όσοι κάνουν κατάχρηση γενικά τα παίρνουν από το στόμα, κάποιες φο­ρές με αλκοόλ, όμως περιστασιακά πα­ρασκευάζουν και σκόνη για ένεση.

Τα βαρβιτουρικά καταστέλλουν το Κε­ντρικό Νευρικό Σύστημα και προκα­λούν παρόμοια επίδραση με εκείνη του αλκοόλ, που διαρκεί γενικά 3-6 ώρες. Μια μικρή δόση (ένα ή δύο χάπια) συ­νήθως προκαλεί χαλαρότητα, κοινωνι­κότητα και ευδιαθεσία – όπως και η κατανάλωση 1-2 ποτών. Με τις μικρές δόσεις, όπως συμβαίνει και με πολλά άλλα ναρκωτικά, είναι πιθανό να ελεγ­χθεί σε ένα βαθμό η επίδραση, όμως με μεγαλύτερες δόσεις αυτό γίνεται δύ­σκολο και κυριαρχεί η καταπραϋντική επίδραση.

Ενώ η πιο συνηθι­σμένη επίδραση είναι εκείνη της μέθης ή της καταπράυνσης, μερικές φορές παρουσιάζεται εχθρότητα, κατάθλιψη και άγχος. Όταν χορηγηθούν ενδοφλέ­βια, τα βαρβιτουρικά μπορεί να προκα­λέσουν στο χρήστη μια άμεση αίσθηση ευχάριστης ζεστασιάς και υπνηλίας.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Ένα άτομο που προσπαθεί να μείνει ξύπνιο μετά από μια μέτρια ή μεγάλη δόση (μερικά χάπια) θα είναι συνήθως αδέξιο, με απώλεια ελέγχου της ομι­λίας και του σώματος, επιρρεπής σε τυχαίο τραυματισμό. Παρατηρούνται επίσης ακραίες, απρόβλεπτες συναι­σθηματικές αντιδράσεις και νοητική σύγχυση, που ακολουθείται από ύπνο.

Αν και τα βαρβιτουρικά χορηγούνται για αϋπνία, η τακτική χρήση τους επι­δρά στη δομή του ύπνου. Συγκεκριμέ­να, μειώνουν τη διάρκεια του ύπνου REM. Αυτό είναι το διάστημα στον κύ­κλο του ύπνου, κατά το οποίο ονειρευ­όμαστε, και η συχνή αναστάτωση αυ­τού του χρονικού διαστήματος μπορεί να προκαλέσει ψυχολογικά προβλήμα­τα.

Ο συστηματικός χρήστης είναι επιρρεπής στη βρογχίτιδα και την πνευμονία (γιατί το αντανακλαστικό του βήχα είναι σε καταστολή), στην υποθερμία (γιατί περιφερειακά αιμοφόρα αγγεία διαστέλλονται, αλλά η ου­σία εμποδίζει τις φυσιολογικές αντι­δράσεις στο κρύο), και σε επαναλαμ­βανόμενη τυχαία υπερδοσολογία (εξαι­τίας της νοητικής σύγχυσης και της ανοχής, που σημαίνει ότι ο συστηματι­κός χρήστης συχνά παίρνει υπερβολι­κές δόσεις).

Η μακροχρόνια και τακτι­κή χρήση βαρβιτουρικών κατά τα τε­λευταία στάδια της εγκυμοσύνης μπο­ρεί να προκαλέσει στερητικά συμπτώ­ματα στα μωρά.

Οι περισσότεροι από τους κινδύνους που αναφέρθηκαν αυξάνονται σε περίπτωση ενέσιμης χρήσης, οπότε μπορεί να προκληθεί μόλυνση και συγκέντρω­ση αδιάλυτου χαπιού στον υποδόριο ιστό.

Η λήψη βαρβιτουρικών με ένεση είναι πιθανόν η πιο επικίνδυνη μορφή χρήσης ναρκωτικών. Εκτός από τους συνηθισμένους κινδύνους, όσοι κάνουν ένεση με βαρβιτουρικά διατρέχουν ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο υπερβολι­κής δόσης, γάγγραινας (αν η ένεση με το διάλυμα γίνει κατά λάθος σε αρτη­ρία) και αποστημάτων στο δέρμα.

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΔΟΣΗ

Η μεγάλη δοσολογία προκαλεί το θάνατο από αναπνευστική ανεπάρκεια. Οι θάνα­τοι αυτού του είδους αποτελούν πραγ­ματικό κίνδυνο ανάμεσα στους περι­στασιακούς (και άλλους) χρήστες βαρ­βιτουρικών, καθώς η μοιραία δόση εί­ναι πολύ κοντά στην κανονική – μόλις 10 χάπια βαρβιτουρικών είναι αρκετά για τη μοιραία δόση. Οι επιδράσεις αυ­τές και οι κίνδυνοι μεγιστοποιούνται σε συνδυασμό με το αλκοόλ ή άλλες ουσίες κατασταλτικού τύπου. Για κάποιον που ήδη βρίσκεται σε κατάστα­ση μέθης από αλκοόλ, ακόμα και η μι­σή από τη μοιραία δόση είναι θανατη­φόρα.

Αρκετοί θάνατοι διασημοτήτων συνδέθηκαν με αυτές τις ουσίες, που λή­φθηκαν είτε κατά λάθος είτε σκόπιμα, όπως συνέβη με τη Μέριλιν Μονρόε (47 χάπια Nembutal), την Τζούντι Γκάρλαντ, τον Τζίμι Χέντριξ και τον μά­νατζερ των Beatles, Μπράιαν Έπστιν. To Seconal, πιο συγκεκριμένα, έγινε το προτιμώμενο φάρμακο για να αντιμε­τωπίζουν τις πιέσεις από τη δημοσιό­τητα και την ανασφάλεια της βιομηχα­νίας της ψυχαγωγίας. Από το 1973 ως το 1976, τα βαρβιτουρικά ευθύνονταν για πάνω από τις μισές αυτοκτονίες με ναρκωτικά. Το 1995, η Διεύθυνση Τροφίμων και Ποτών των ΗΠΑ απα­γόρευσε το συνδυασμό φαινοβαρβιτάλης και θεοφυλλίνης, ως επικίνδυνου για μεγάλη δοσολογία. Τον Μάρτιο του 1997, 27 μέλη της αίρεσης «Πύλη του Παραδείσου» πήραν σκόπιμα υπερβο­λική δόση φαινοβαρβιτάλης.

 

ΕΞΑΡΤΗΣΗ

Η τακτική χρήση οποιωνδήποτε κατα­πραϋντικών είναι πιθανό να οδηγήσει σε ανοχή και ψυχολογική εξάρτηση. Ωστόσο, αν και χρειάζονται μεγαλύτε­ρες δόσεις για να επιτευχθεί ο ίδιος βαθμός τοξίκωσης, η ποσότητα που χρειάζεται για να προκληθεί αναπνευ­στική ανεπάρκεια δεν είναι μεγάλη.

Αν και η ύπαρξη σοβαρών προβλη­μάτων σωματικής εξάρτησης είναι απί­θανη σε κανονικές θεραπευτικές δοσο­λογίες, μετά από τακτική χρήση μεγα­λύτερων δόσεων, τα στερητικά συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν ευερεθιστότητα, νευρικότητα, ανικα­νότητα για ύπνο, τάσεις για λιποθυμία και ναυτία, μυϊκές συσπάσεις και (πιο σπάνια) σπασμούς.

Μετά από πολύ μεγάλες δόσεις που λαμβάνονται τα­κτικά (900 mg την ημέρα ή περισσότε­ρα), μπορεί να εμφανιστούν σοβαρά στερητικά συμπτώματα, όπως κρίσεις, αφύσικα χαμηλή αρτηριακή πίεση, πα­ραλήρημα και παραισθήσεις. Η ξαφνι­κή διακοπή μεγάλων δόσεων βαρβιτου­ρικών μπορεί να είναι μοιραία, και γι’ αυτό δεν πρέπει να γίνεται ποτέ χωρίς την κατάλληλη ιατρική επίβλεψη. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει μέχρι και δύο εβδομάδες, κατά τη διάρ­κεια των οποίων η δόση μειώνεται κατά 10% κάθε μέρα υπό επίβλεψη. Με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν σοβαρές επιπλοκές, τα συμπτώματα στέρησης υποχωρούν μέσα σε μία εβδομάδα.

Στο μυθιστόρημα το Γυμνό Γεύμα, που εκδόθηκε το 1959, ο Ουίλιαμ Μπάροουζ περιγράφει το χρόνιο χρή­στη βαρβιτουρικών ως εξής: «Ο εθισμέ­νος στα βαρβιτουρικά παρουσιάζει ένα θέαμα που σοκάρει. Δεν μπορεί να συ­ντονιστεί, παραπατάει, πέφτει από τα σκαμνιά στα μπαρ, αποκοιμιέται στη μέση μιας πρότασης, του πέφτει το φα­γητό από το στόμα. Είναι συγχυσμένος, εριστικός και ανόητος. Στην κοινωνία των εθισμένων, περιφρονούν τους εθι­σμένους στα βαρβιτουρικά: Είναι οι χαραμοφάηδες. Δεν έχουν καθόλου αξιο­πρέπεια».

Δείτε επίσης