ΣΦΕΕ: Να γίνει η Ελλάδα κέντρο διεξαγωγής κλινικών μελετών

Τον ρόλο της κλινικής έρευνας για το κοινωνικό κράτος, αλλά και την οικονομία της χώρας ανέδειξε χθες ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Πασχάλης Αποστολίδης, σε ειδική εκδήλωση για τις κλινικές μελέτες, τονίζοντας, μεταξύ άλλων:

«Η υγεία είναι στο επίκεντρο της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας της Ελλάδας και αποτελεί το μεγαλύτερο Εθνικό μας Κεφάλαιο. Συνεπώς, η κλινική έρευνα αποτελεί μία επένδυση στην υγεία, το φάρμακο, την καινοτομία και την οικονομία. Μία σημαντική επένδυση, η οποία μπορεί να προσελκύσει κεφάλαια, να εισάγει ερευνητική τεχνογνωσία, να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα & την απασχόληση δημιουργώντας καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, απασχολώντας εξειδικευμένο επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εκπαίδευσης, χωρίς καμία επιβάρυνση για την Ελληνική Πολιτεία. Σύμφωνα με τη μελέτη του ΣΦΕΕ και της ΕΣΔΥ κάθε φορά που εγκρίνεται μια κλινική έρευνα “εισάγονται” στην Ελλάδα περίπου 250.000 ευρώ άμεσης επένδυσης και προκαλείται, βάσει των δημοσιευμένων δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών, καθαρή αύξηση στο ΑΕΠ της χώρας μας, περίπου 875.000 ευρώ».

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ απηύθυνε πρόσκληση συνεργασίας σε όλους τους φορείς, καθώς, όπως υπογράμμισε: «Αυτό που απαιτείται είναι η στενή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, ώστε να βρεθούν συναινετικές λύσεις που θα αναδείξουν το δυναμικό της χώρας και θα την καταστήσουν αξιόπιστο Ευρωπαίο εταίρο.

Στρατηγικός στόχος του ΣΦΕΕ και των εταιριών μελών του, είναι η ανάδειξη της Ελλάδας σε κέντρο διεξαγωγής κλινικών μελετών με διεθνή απήχηση που θα δώσει νέα πνοή και ώθηση τόσο στη Δημόσια Υγεία όσο και την Εθνική Οικονομία».

Τα οφέλη από τις κλινικές μελέτες

Τα οφέλη των κλινικών μελετών επεσήμαναν οι ομιλητές στη χθεσινή συνέντευξη τύπου του ΣΦΕΕ για τις κλινικές μελέτες, που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών Μελετών (20 Μαΐου).

Όπως αναφέρθηκε, στόχος όλων των αρμόδιων φορέων, είναι να τριπλασιαστούν οι κλινικές μελέτες στη χώρα μας στα επόμενα 3 χρόνια, αφού από τα 35 δισ. ευρώ που διατίθενται για την κλινική έρευνα στην Ευρώπη, η Ελλάδα απορροφά μόλις 80 εκατ. ευρώ, ενώ το Βέλγιο που έχει πληθυσμό ανάλογο της χώρα μας προσελκύει περισσότερα από 2 δισ. ευρώ ετησίως.

Στις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να μπορέσουν να γίνουν αξιόπιστες κλινικές μελέτες στην Ελλάδα αναφέρθηκε ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ καθηγητής Αθ. Δημόπουλος, ενώ υπογράμμισε την απουσία διάθεσης των περισσότερων γιατρών να εμπλακούν στο επίπονο έργο μια έρευνας.

Η πρόεδρος του ΕΟΦ Κατερίνα Αντωνίου, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας ΕΟΦ, ΥΠΕ και νοσοκομείων για την εκπόνηση μια μελέτης, και αναφέρθηκε στη διαμόρφωση από τον ΕΟΦ ενός νέου θεσμικού πλαισίου για την απρόσκοπτη υλοποίησή τους.

Στην έγκυρη και έγκαιρη αξιολόγηση των ερευνών όσον αφορά το ηθικό τους κομμάτι (ασφάλεια ασθενών, προστασία προσωπικών δεδομένων κ.α) αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος της Εθνικής επιτροπής Δεοντολογίας, ογκολόγος, Μιχάλης Καραμούζης, και τόνισε ότι ελπιδοφόρο είναι το γεγονός ότι το 2015 οι κλινικές μελέτες αυξήθηκαν κατά 20% σε σχέση με το 2014, ενώ παράλληλα μειώθηκε το ποσοστό των μελετών που ζήτησαν τροποποίηση ή απόρριψη.

Οι εκπρόσωποι των συλλόγων ασθενών, τόνισαν τη σημασία της έρευνας για τους ασθενείς, την ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας του ελληνικού πληθυσμού όσον αφορά τη συμμετοχή τους σε κλινικές μελέτες, αλλά και την ανάγκη να γίνει γνωστό ότι οι ασθενείς μπορούν να συμμετέχουν και ως εταίροι στα ερευνητικά προγράμματα, πρακτική που εφαρμόζεται ήδη στην Ευρώπη.

Δείτε επίσης