Αερομονάδα

Η αερομονάδα  (Aeromonas hydrophila) είναι Gram-αρνητικό βακτήριο που προκαλεί λοιμώξεις. Από τα γνωστά είδη μόνο η Aeromonas hydrophila προκαλεί στον άνθρωπο λοιμώξεις του πε­πτικού συστήματος, μέσω της δράσης εντεροτοξίνης, η οποία μοιά­ζει με την τοξίνη του δονακίου της χολέρας.

Το βακτήριο έχει παγκόσμια κατανομή. Είναι μικρόβιο του περιβάλλοντος και βρίσκεται σε πηγές νερού, σε θαλάσσιο νερό και στα λύματα. Μια πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι βρίσκεται ακόμα και σε ληγμένα καλλυντικά. Προκαλεί λοιμώξεις σε ανθρώπους, αμφίβια ζώα (π.χ. βατράχους), ψάρια, πουλιά, φίδια.

Μεταδίδεται με την εντεροστοματική οδό μέσω μολυσμένων χεριών, λήψη μολυσμένων νερών ή τροφίμων (π.χ. ψάρια).

Ποιες λοιμώξεις προκαλεί

Η συνήθης κλινική εικόνα είναι γαστρεντερίτιδα, ενώ μπορεί να προκληθούν επίσης φλεγμονή του δέρματος, σηψαιμία, οφθαλμική λοίμωξη και ουρολοίμωξη.

Διάγνωση

Γίνεται καλλιέργεια κοπράνων στην περίπτωση γαστρεντερίτι­δας ή άλλων κλινικών υλικών ανάλογα με τη λοίμωξη. Μετά ακολου­θεί έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά (αντιβιόγραμμα).

Θεραπεία και πρόληψη

Χορηγούνται κατάλληλα αντιβιοτικά σύμφωνα με το αντιβιόγραμμα και ιατρική συμβουλή. Στην περίπτωση της γαστρεντερίτιδας δίνο­νται υγρά για αναπλήρωση αυτών που χάνονται με τις διάρροιες.

Για την προφύλαξη λαμβάνονται τα μέτρα για προσωπική υγιεινή με καλό και συχνό πλύσιμο των χεριών.

Δείτε επίσης