Στον αέρα η ειδική αγωγή, καταγγέλλουν οι Σύλλογοι

Την αλλαγή στον τρόπο αποζημίωσης της ειδικής αγωγής από τον ΕΟΠΥΥ καταγγέλλουν με ανακοίνωσή τους οι σύλλογοι και σωματεία επαγγελματιών- επιστημόνων και νομικών προσώπων που παρέχουν τις υπηρεσίες, αφού όπως ισχυρίζονται βάλλει άμεσα τις οικογένειες των παιδιών με ειδικές ανάγκες αλλά και τους θεραπευτές, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είναι στον αέρα οι θεραπείες των παιδιών.

Σύμφωνα με τους συλλόγους, η προτεινόμενη σύμβαση παρουσιάζει σοβαρότατα προβλήματα και ελλείψεις, με ελλιπή νομική τεκμηρίωση, βρίθει ανακριβειών και ελλείψεων ως προς τις υπηρεσίες, τους επαγγελματικούς κλάδους, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο κ.ο.κ., μεροληπτεί δε μονομερώς και υπερβολικά υπέρ του ΕΟΠΥΥ.

Ταυτόχρονα, στο Ν.4447 ΦΕΚ Α’ 241/23.12.2016 – Άρθρο 34 διατυπώνονται οι προϋποθέσεις για οριζόντια περικοπή της δαπάνης για την Ειδική Αγωγή,: Όταν η πραγματικά απαιτούμενη δαπάνη ξεπερνά την προβλεπόμενη, θα εφαρμόζεται οριζόντια περικοπή– κοινώς επονομαζόμενη «κόφτης», το δε ποσό που λείπει θα αφαιρείται από τις αμοιβές των παρόχων υπηρεσιών, «claw back».

Για του παραπάνω λόγους, οι επαγγελματίες του χώρου καλούν τον ΕΟΠΥΥ να ορίσει παράταση του ισχύοντος καθεστώτος κάλυψης δαπανών «Ειδικής Αγωγής» για τους ασφαλισμένους, ελάχιστης διάρκειας 3μήνου γα να δοθεί η ευκαιρία για ουσιαστική διαπραγμάτευση και να δρομολογηθούν οι προϋποθέσεις για μια δίκαιη σύμβαση που θα διασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών «Ειδικής Αγωγής».

Δείτε επίσης