Συγκαλυμμένη υπέρταση

Μετά το 1999 συζητιέται έντονα το φαινόμενο της “συγκαλυμμένης” ή “κρυφής¨ υπέρτασης (masked hypertension).

Πρόκειται για την περίπτωση κατά την οποία η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στο ιατρείο είναι σε φυσιολογικές τιμές αλλά αλλά εκτός ιατρείου είναι αυξημένες. Δηλαδή η συγκαλυμμένη υπέρταση είναι το αντίθετο από την υπέρταση της λευκής μπλούζας.

Σημειώνεται ότι ως ιδανική πίεση θεωρείται αυτή που είναι η μικρότερη από 120/80 mm Hg (η συστολική μικρότερη από 120 και η διαστολική μικρότερη από 80), όταν μετριέται στο ιατρείο.

Όταν η αρτηριακή πίεση είναι μεταξύ 120-139/80-89 mm Hg θεωρείται πως υπάρχει προϋπέρταση. Υπέρταση υπάρχει όταν η διαστολική πίεση είναι μεγαλύτερη από 140 ή όταν η συστολική πίεση είναι μεγαλύτερη από 90.

Όταν η αρτηριακή πίεση μετριέται στο σπίτι πρέπει οι τιμές  να είναι, κατά μέσο όρο, μικρότερες από 135/85 για να θεωρηθεί ότι δεν υπάρχει υπέρταση.

Η πίεση μπορεί να μετρηθεί στο σπίτι με συσκευές holter που φοριούνται επί 24ωρο, και καταγράφουν τις τιμές σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, συνήθως κάθε 20-30 λεπτά.

Ο μέσος όρος όλου του 24ωρου (ημέρας και νύκτας) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 130/80 mm Hg. Κατά την διάρκεια του ύπνου ο μέσος όρος των τιμών δεν πρέπει να ξεπερνά τα 120/70 mm Hg.

Υψηλά τα ποσοστά

Η συγκαλυμμένη υπέρταση παρατηρείται κυρίως σε άτομα που έχουν έντονη δραστηριότητα στη διάρκεια της ημέρας και υψηλό βαθμό άγχους. Όταν τα άτομα αυτά πηγαίνουν στο ιατρείο χαλαρώνουν και έτσι η αρτηριακή τους πίεση έχει φυσιολογικές τιμές.

Φαίνεται ότι η συγκαλυμμένη υπέρταση είναι συχνή. Μερικές μελέτες έχουν βρει ότι το ποσοστό είναι 10% και άλλες έχουν βρει ότι είναι 40%.

H Dallas Heart Study που δημοσιεύθηκε το 2015 και παρακολούθησε 3.027 άτομα (εκ των οποίων οι μισοί ήταν αφροαμερικανοί) και βρήκε ότι το ποσοστό ήταν 18%.

Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2016 στο περιοδικό Circulation από ερευνητές των πανεπιστημίων Stony Brook και Columbia παρακολουθήθηκαν με συσκευή holter 888 υγιείς άνδρες και γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 45. Διαπιστώθηκε ότι, κατά μέσο όρο, η συστολική πίεση ήταν 7 μονάδες υψηλότερη από αυτή που μετριέται σε κλινικό περιβάλλον ενώ η διαστολική πίεση ήταν 2 μονάδες υψηλότερη. Συγκαλυμμένη υπέρταση είχε το 15% των συμμετεχόντων.

Στους διαβητικούς θεωρείται ότι η κρυφή υπέρταση είναι συχνότερη (29-42%). Μια μελέτη βρήκε πως όταν υπάρχει άπνοια ύπνου το ποσοστό φτάνει το 30%. Αυτοί που καπνίζουν και πίνουν υπερβολικά βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο.

Θεωρείται επίσης ότι το 4-8% των Ευρωπαίων έχει νυκτερινή υπέρταση, μια διάγνωση που μπορεί να γίνει βέβαια μόνο με συσκευή holter.

Οι κίνδυνοι

Η κρυφή υπέρταση συνδέεται με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο αλλά καθώς είναι ένα σχετικά νέο φαινόμενο στην ιατρική βιβλιογραφία δεν υπάρχουν πολλές μελέτες που να έχουν αξιολογήσει τον κίνδυνο.

Ωστόσο λόγω της υπέρτασης, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να προκληθούν διάφορες βλάβες στην καρδιά και τους νεφρούς, να εκδηλωθεί αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και άνοια στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2003 και αξιολόγησε την προγνωστική αξία της συγκαλυμμένης υπέρτασης (Bjorklund et al) σε μια ομάδα 70άχρονων ανδρών τους οποίους παρακολούθησε για 8,4 χρόνια βρήκε ότι αυξάνει τον κίνδυνο των καρδιαγγειακών συμβάντων 2,7 φορές.

Τα άτομα με με συγκαλυμμένη υπέρταση θεωρείται ότι πρέπει να υποβληθούν σε θεραπεία με αντιυπερτασικά φάρμακα.

Δείτε επίσης