Πώς η άσκηση μειώνει τη γλυκόζη στο αίμα

Είναι γνωστό ότι η άσκηση βελτιώνει την υγεία, και οι επιστήμονες προσπαθούν να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο μας κάνει πιο υγιείς σε μοριακό επίπεδο.

Μετά από πειράματα σε ανθρώπους και ποντίκια, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η άσκηση προκαλεί δραματικές αλλαγές στο λίπος. Ανακάλυψαν ότι το λίπος μετά την άσκηση απελευθερώνει παράγοντες στην κυκλοφορία του αίματος που έχουν θετικές επιπτώσεις στην υγεία. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Nature Metabolism.

Είναι γνωστό ότι τα λιπώδη κύτταρα εκκρίνουν πρωτεΐνες που ονομάζονται αδιποκίνες, και ότι πολλές από αυτές έχουν επιβλαβείς επιδράσεις στο μεταβολισμό και την υγεία.

Σε αντίθεση με τα αρνητικά αποτελέσματα πολλών αδιποκινών, η παρούσα μελέτη αναγνώρισε την αδιποκίνη TGF-beta 2 (transforming growth factor beta 2) που απελευθερώνεται από τον λιπώδη ιστό ως απόκριση στην άσκηση και βελτιώνει την ανοχή στη γλυκόζη, ανέφερε ο Laurie J. Goodyear, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης και καθηγητής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ.

Όχι μόνο διεγείρει η άσκηση την TGF-beta 2 βελτιώνοντας την ανοχή στη γλυκόζη, αλλά μειώνει τα επίπεδα λιπιδίων του αίματος και βελτιώνει πολλές άλλες πτυχές του μεταβολισμού σε παχύσαρκους ποντικούς.

«Το γεγονός ότι μια μεμονωμένη πρωτεΐνη έχει τόσο σημαντικά αποτελέσματα ήταν αρκετά εντυπωσιακό», είπε ο Goodyear.

Πριν από δύο χρόνια φάνηκε για πρώτη φορά ότι ο λιπώδης ιστός προσφέρει ευεργετικά μεταβολικά αποτελέσματα ως απόκριση στην άσκηση.

«Η υπόθεσή μας ήταν ότι η άσκηση αλλάζει το λίπος, και ως αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής, το λίπος απελευθερώνει ωφέλιμες πρωτεΐνες στην κυκλοφορία του αίματος», είπε ο Goodyear. «Πριν από αυτή την ανακάλυψη, πάντα εστιάζαμε μόνο στις θετικές επιδράσεις των μυών».

Ερευνητές του Joslin Diabetes Center προσπάθησαν να εντοπίσουν τις αδιποκίνες που απελευθερώνονται από το λίπος μετά την άσκηση. Για να το κάνουν αυτό, προχώρησαν σε μια σειρά από μοριακά πειράματα σε ανθρώπους και ποντίκια. Προσδιόρισαν τα επίπεδα των αδιποκινών σε άνδρες πριν και μετά από έναν κύκλο άσκησης ενώ το ίδιο έκαναν και στα ποντίκια.

Η ανάλυση ταυτοποίησε την  TGF-beta 2 ως μία από τις πρωτεΐνες που ρυθμίστηκαν από την άσκηση σε ανθρώπους και ποντίκια. Πρόσθετη έρευνα επιβεβαίωσε ότι τα επίπεδα αυτής της αδιποκινίνης αυξήθηκαν τόσο στον ιστό του λίπους όσο και στην κυκλοφορία του αίματος μετά την άσκηση.

Τα πειράματα έδειξαν έναν αριθμό θετικών μεταβολικών επιδράσεων στους ποντικούς, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης ανοχής στη γλυκόζη και της αυξημένης πρόσληψης λιπαρών οξέων. Έπειτα, οι ερευνητές τάιζαν τα ποντίκια με μια διατροφή υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, και το αποτέλεσμα ήταν τα ζώα να αναπτύξουν διαβήτη. Για να μάθουν αν η TGF-beta 2 ήταν υπεύθυνη για τις μεταβολικές επιδράσεις, αντιμετώπισαν τα διαβητικά ποντίκια με την TGF beta 2. Αυτό ανέστρεψε τις αρνητικές μεταβολικές επιδράσεις της παχυντικής δίαιτας, όπως ακριβώς συνέβη με την άσκηση.

«Τα αποτελέσματά μας είναι σημαντικά, διότι είναι πραγματικά η πρώτη φορά που φαίνεται ότι μια αδιποκίνη που απελευθερώνει η άσκηση μπορεί να έχει ευεργετικές μεταβολικές επιδράσεις στο σώμα», είπε ο Goodyear.

Ένα άλλο σημαντικό εύρημα ήταν ότι το γαλακτικό οξύ, το οποίο απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια της άσκησης, χρησιμεύει ως αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας. Το γαλακτικό οξύ απελευθερώνεται από τους μύες κατά τη διάρκεια της άσκησης και στη συνέχεια ταξιδεύει στο λίπος όπου ενεργοποιεί την απελευθέρωση της GF beta 2.

«Αυτή η έρευνα φέρνει μια επανάσταση στον τρόπο που σκεφτόμαστε και τις πολλές μεταβολικές επιδράσεις της άσκησης και, κυρίως, ότι το λίπος παίζει ουσιαστικό ρόλο στον τρόπο που δουλεύει η άσκηση», είπε ο Goodyear.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η πρωτεΐνη TGF βήτα 2 μπορεί να είναι μια πιθανή θεραπεία του υψηλού σακχάρου στο αίμα και ενδεχομένως μια θεραπεία για τον διαβήτη τύπου 2.

Πηγή: TGF-B2 is an Exercise-Induced Adipokine that Regulates Glucose and Fatty Acid Metabolism. Nature Metabolism, 2019 DOI: 10.1038/s42255-018-0030-7

Δείτε επίσης