Κάνει καλό στην υγεία το λίγο αλκοόλ;

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι άνθρωποι που απέχουν από το αλκοόλ έχουν υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας από εκείνους που πίνουν χαμηλές έως μέτριες ποσότητες. Ωστόσο, λίγα είναι γνωστά σχετικά με το γιατί συμβαίνει αυτό. Μια νέα μελέτη δείχνει ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν προστατευτικές επιδράσεις στην υγεία από την κατανάλωση αλκοόλ.

Ο αυξημένος κίνδυνος θνησιμότητας μεταξύ αυτών που απέχουν από το αλκοόλ μπορεί να εξηγηθεί σε μεγάλο βαθμό από άλλους παράγοντες, όπως προηγούμενα προβλήματα με το αλκοόλ ή τα ναρκωτικά, το καθημερινό κάπνισμα και τη γενική κακή υγεία, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στις στο PLOS Medicine από μια ομάδα Γερμανών ερευνητών με επικεφαλής τον Ulrich John από το University Medicine Greifswald.

Με άλλα λόγια, λόγω της δυνητικά υψηλότερης επιβάρυνσης της υγείας τους, υπάρχει μια μεγαλύτερη ανάγκη για αποχή από το αλκοόλ σε ορισμένα άτομα. Αυτά τα άτομα έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο όχι γιατί απέχουν από το αλκοόλ αλλά επειδή έχουν χειρότερη υγεία. Πρόκειται για ένα παράδειγμα αντίστροφης αιτιότητας (reverse causality).

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι που απέχουν από το αλκοόλ έχουν υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας από εκείνους που πίνουν χαμηλές έως μέτριες ποσότητες αλκοόλ. Ο στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να αναλυθούν οι πρώην διαταραχές χρήσης αλκοόλ ή ναρκωτικών, το κάπνισμα και η υγεία των ατόμων που απείχαν από το αλκοόλ τους τελευταίους 12 μήνες πριν από την έναρξη της μελέτης σε σχέση με τη συνολική, καρδιαγγειακή θνησιμότητα και θνησιμότητα από καρκίνο 20 χρόνια. αργότερα.

Στη νέα μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από ένα τυχαίο δείγμα 4.028 Γερμανών ενηλίκων που είχαν συμμετάσχει σε μια τυποποιημένη συνέντευξη που διεξήχθη μεταξύ 1996 και 1997, όταν οι συμμετέχοντες ήταν 18 έως 64 ετών. Τα βασικά δεδομένα ήταν διαθέσιμα για την κατανάλωση αλκοόλ κατά τους 12 μήνες πριν από τη συνέντευξη, καθώς και άλλες πληροφορίες για την υγεία τους, τη χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών. Τα δεδομένα θνησιμότητας ήταν διαθέσιμα 20 χρόνια αργότερα.

Μεταξύ 447 ατόμων που απείχαν από το αλκοόλ 12 μήνες πριν από τη βασική συνέντευξη, οι 405 (90%) ήταν πρώην καταναλωτές αλκοόλ και οι 322 (72%) είχαν έναν ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου για υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της πρώην διαταραχής χρήσης αλκοόλ ή της επικίνδυνης κατανάλωσης αλκοόλ (35,4%) του καθημερινού καπνίσματος (50%) και της μέτριας ή κακής υγείας.

Οι 322 συμμετέχοντες που απείχαν από αλκοόλ έχοντας έναν ή περισσότερους από τους παράγοντες κινδύνου, είχαν μικρότερη διάρκεια ζωής από εκείνους με χαμηλή έως μέτρια κατανάλωση αλκοόλ

Τα 125 άτομα που απείχαν από αλκοόλ χωρίς να έχουν αυτούς τους παράγοντες κινδύνου δεν εμφάνισαν στατιστικά σημαντική διαφορά στη συνολική, καρδιαγγειακή ή καρκινική θνησιμότητα σε σύγκριση με αυτούς που έπιναν λίγο ή μέτρια.

“Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν την άποψη ότι τα άτομα του γενικού πληθυσμού που απέχουν από το αλκοόλ δεν έχουν απαραίτητα μικρότερο χρόνο επιβίωσης από τον πληθυσμό με χαμηλή έως μέτρια κατανάλωση αλκοόλ”, είπαν οι συγγραφείς. “Τα ευρήματα έρχονται σε αντίθεση με τις συστάσεις για κατανάλωση αλκοόλ για λόγους υγείας”.

Ο John πρόσθεσε: “Έχει υποτεθεί εδώ και πολύ καιρό ότι η χαμηλή έως μέτρια κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα στην υγεία με βάση το εύρημα ότι όσοι απείχαν αλκοόλ φαινόταν να πεθαίνουν νωρίτερα από όσους έπιναν λίγο έως μέτρια. Διαπιστώσαμε ότι η πλειονότητα των ατόμων που απείχαν, είχαν προβλήματα με το αλκοόλ ή τα ναρκωτικά, επικίνδυνη κατανάλωση αλκοόλ, καθημερινό κάπνισμα ή μέτρια έως κακή υγεία στο ιστορικό τους, δηλαδή παράγοντες που προβλέπουν πρόωρο θάνατο”.

Πηγή: Alcohol abstinence and mortality in a general population sample of adults in Germany: A cohort study. PLoS Med 18(11): e1003819. doi.org/10.1371/journal.pmed.1003819.

Δείτε επίσης