Ως Διαβητική Νευροπάθεια (ΔΝ) χαρακτηρίζεται η παρουσία συμπτωμά­των ή/και σημείων δυσλειτουργίας των νεύρων σε άτομα με διαβήτη μετά από αποκλεισμό άλλων αιτίων [...]