Οι έρευνες για τη χοληστερόλη (χοληστερίνη) άρχισαν μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο όταν ανακαλύφθηκε ότι δεν έχει ολόκληρη η χοληστερόλη που κυκλοφορεί [...]

Πολλές επιδημιολογικές μελέτες και μετα-αναλύσεις έχουν δείξει στο παρελθόν ότι ένα-δύο ποτηράκια κρασί μετά το φαγητό ημερησίως ή γενικά η μετριοπαθής κατανάλωση αλκοόλ προστατεύει την καρδιά. [...]