Για πολλούς ανθρώπους η ξηροφθαλμία δεν είναι μία παροδική ενόχληση αλλά ένα επίμονο πρόβλημα που απαιτεί συνεχή και προσεκτική αντιμετώπιση. Είναι πιο συνηθισμένη [...]