Η ασβέστωση των στεφανιαίων αρτηριών (CAC: coronary artery calcification) είναι ένας ισχυρός παράγοντας πρόβλεψης περιστατικών στεφανιαίας νόσου. Πρόκειται για ένα μέτρο συσσώρευσης ασβεστίου και πλάκας στις [...]