Η άσκηση κάνει καλό στην καρδιά μειώνοντας την εγκεφαλική δραστηριότητα που σχετίζεται με το στρες

Νέα έρευνα δείχνει ότι η σωματική δραστηριότητα μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων εν μέρει μειώνοντας τη σηματοδότηση που σχετίζεται με το στρες στον εγκέφαλο.

Στη μελέτη, της οποίας ηγήθηκαν ερευνητές από το Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης (MGH), ιδρυτικό μέλος του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης Mass General Brigham και δημοσιεύτηκε στο Journal of the American College of Cardiology, άτομα με παθήσεις που σχετίζονται με το στρες, όπως η κατάθλιψη, βίωσαν τα περισσότερα καρδιαγγειακά οφέλη από την άσκηση.

Για να αξιολογήσει τους μηχανισμούς που κρύβονται πίσω από τα οφέλη της άσκησης για ψυχολογικές και καρδιαγγειακές παθήσεις, ο Ahmed Tawakol, ερευνητής και καρδιολόγος στο Ερευνητικό Κέντρο Καρδιαγγειακής Απεικόνισης στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης, και οι συνεργάτες του ανέλυσαν ιατρικά αρχεία και άλλες πληροφορίες 50.359 συμμετεχόντων από τη μάζα.

Ένα υποσύνολο 774 συμμετεχόντων υποβλήθηκε επίσης σε τεστ απεικόνισης εγκεφάλου και μετρήσεις της εγκεφαλικής δραστηριότητας που σχετίζεται με το στρες.

Σε μια μέση παρακολούθηση 10 ετών, το 12,9% των συμμετεχόντων ανέπτυξε καρδιαγγειακή νόσο. Οι συμμετέχοντες που πληρούσαν τις συστάσεις σωματικής άσκησης είχαν 23% χαμηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν καρδιαγγειακή νόσο σε σύγκριση με εκείνους που δεν πληρούσαν τις συστάσεις.

Τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας έτειναν επίσης να έχουν χαμηλότερη εγκεφαλική δραστηριότητα που σχετίζεται με το στρες.

Συγκεκριμένα, οι μειώσεις της εγκεφαλικής δραστηριότητας που σχετίζεται με το στρες προήλθαν από κέρδη στη λειτουργία στον προμετωπιαίο φλοιό, ένα μέρος του εγκεφάλου που εμπλέκεται στην εκτελεστική λειτουργία (λήψη αποφάσεων, έλεγχος παρορμήσεων) και είναι γνωστό ότι περιορίζει τα κέντρα στρες του εγκεφάλου. Οι αναλύσεις έλαβαν υπόψη άλλες μεταβλητές του τρόπου ζωής και παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο.

Επιπλέον, οι μειώσεις στη σηματοδότηση του εγκεφάλου που σχετίζεται με το στρες αντιπροσώπευαν εν μέρει το καρδιαγγειακό όφελος της σωματικής δραστηριότητας.

Ως επέκταση αυτού του ευρήματος, οι ερευνητές βρήκαν σε μια ομάδα 50.359 συμμετεχόντων ότι το καρδιαγγειακό όφελος της άσκησης ήταν σημαντικά μεγαλύτερο μεταξύ των συμμετεχόντων που θα αναμενόταν να έχουν υψηλότερη εγκεφαλική δραστηριότητα που σχετίζεται με το στρες, όπως εκείνοι με προϋπάρχουσα κατάθλιψη.

«Η σωματική δραστηριότητα ήταν περίπου δύο φορές πιο αποτελεσματική στη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου μεταξύ των ατόμων με κατάθλιψη. Οι επιπτώσεις στη δραστηριότητα του εγκεφάλου που σχετίζεται με το στρες μπορεί να εξηγήσουν αυτή τη νέα παρατήρηση», λέει ο Tawakol.

«Απαιτούνται προοπτικές μελέτες για τον εντοπισμό πιθανών μεσολαβητών και για να αποδειχθεί η αιτιότητα. Εν τω μεταξύ, οι κλινικοί γιατροί θα μπορούσαν να μεταδώσουν στους ασθενείς ότι η σωματική δραστηριότητα μπορεί να έχει σημαντικές επιδράσεις στον εγκέφαλο, που μπορεί να προσδώσει μεγαλύτερα καρδιαγγειακά οφέλη σε άτομα με σύνδρομα που σχετίζονται με το στρες, όπως η κατάθλιψη».

Περισσότερες πληροφορίες: Effect of Stress-Related Neural Pathways on the Cardiovascular Benefit of Physical Activity, Journal of the American College of Cardiology (2024). DOI: 10.1016/j.jacc.2024.02.02.

Δείτε επίσης