Παντοπραζόλη

Η παντοπραζόλη (Pantoprazole) είναι μια δραστική ουσία ανασταλτική της γαστρικής έκκρισης και πιο συγκεκριμένα ανήκει στους αναστολείς της αντλίας πρωτονίων.

Eνδείξεις: Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, γαστροδωδεκαδακτυλικό έλκος, οισοφαγίτιδα από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (θεραπευτικώς και πρόληψη των υποτροπών), σύνδρομο Zollinger-Ellison, πρόληψη γαστροδωδεκαδακτυλικών ελκών που προκαλούνται από ΜΣΑΦ, εκρίζωσης του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού σε συνδυασμό με αντιβιοτικά.

Aλληλεπιδράσεις: Λόγω της μικρής του σχετικώς συγγένειας με το κυτόχρωμα P-450 οι αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα δεν αναμένεται να έχουν ιδιαίτερη κλινική σημασία.
Προσοχή στη χορήγηση: Σε ηλικιωμένα άτομα ή με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια να μην υπερβαίνεται η ημερήσια δόση των 40 mg. Στα παιδιά καθώς και για μακροχρόνια χορήγηση (> 8 εβδομάδων) δεν υπάρχει κλινική εμπειρία για ασφαλή χρήση του φαρμάκου. Nα σταθμίζεται η αναμενόμενη ωφέλεια με τους πιθανούς κινδύνους σε κύηση και γαλουχία.

Δοσολογία: Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση 20-40 mg το πρωί για 4 εβδομάδες και σε μη επούλωση για 4 ακόμη εβδομάδες, δόση συντήρησης 20 mg ημερησίως αυξανόμενο σε περίπτωση υποτροπής σε 40 mg ημερησίως, γαστροδωδεκαδακτυλικό έλκος 40 mg ημερησίως για 2 εβδομάδες και συνέχιση της θεραπείας σε μη επούλωση για 2 ακόμα εβδομάδες, σύνδρομο ZollingerEllison (και άλλες υπερεκκριτικές καταστάσεις) έναρξη με 80 mg ημερησίως και τροποποίηση της δόσης ανάλογα με την ανταπόκριση (σε ηλικιωμένα άτομα όχι > 40 mg ημερησίως), εκρίζωση H.pylori,  προφύλαξη από έλκη που προκαλούνται από ΜΣΑΦ 20 mg ημερησίως. Η παντοπραζόλη δεν συνιστάται για παιδιά.

Ενδοφλεβίως σε γαστροδωδεκαδακτυλικά έλκη, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση 40 mg ημερησίως έως ότου επιτραπεί η λήψη από το στόμα, σύνδρομο ZollingerEllison 80 mg ημερησίως.

Δείτε επίσης