Αυξάνεται το εισοδηματικό όριο για το κοινωνικό μέρισμα του 2014

Κατά 300.000 αναμένεται να αυξηθούν οι δικαιούχοι του «κοινωνικού μερίσματος» μετά τη διεύρυνση του εισοδηματικού ορίου, ενώ στον κατάλογο των δικαιούχων υπολογίζεται ότι θα περιληφθούν και 40.000 νέοι άνεργοι (άνεργοι το 2013).

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Ιουνίου 2014 στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους:

1. Διευρύνεται το βασικό όριο εισοδήματος (άγαμος) από 6.000 ευρώ σε 7.050 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου (κατά 1/3 για τη σύζυγο). Συνεπώς το εισοδηματικό όριο για τους έγγαμους διαμορφώνεται στις 9.400 ευρώ (από 8.000 ευρώ). Επίσης αυξάνεται κατά 1/6 (1.175 ευρώ) για κάθε παιδί. Δηλαδή για μια οικογένεια με ένα παιδί το εισοδηματικό όριο είναι 10.575 ευρώ και για μια οικογένεια με δύο παιδιά, το εισοδηματικό όριο εισοδήματος είναι 11.750 ευρώ (από 10.000 ευρώ). Για τις μονογονεϊκές οικογένειες θα ισχύσει το ίδιο εισοδηματικό κριτήριο που ισχύει για τα ζευγάρια.

2. Όλες οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως τώρα και απορρίφθηκαν, καθώς και όσες θα υποβληθούν έως το τέλος Ιουνίου (καταληκτική ημερομηνία είναι η 30η Ιουνίου 2014), θα αξιολογηθούν με τα εισοδήματα των φετινών δηλώσεων (2014) φόρου εισοδήματος και τα νέα εισοδηματικά όρια.

Σημειώνεται, ότι στις 10 Μαΐου 2014  έλαβαν το «κοινωνικό μέρισμα» 204.000 δικαιούχοι, ενώ επιπλέον 115.000 δικαιούχοι θα λάβουν το μέρισμα στις 10 Ιουνίου 2014, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε περίπου 320.000 δικαιούχους. Επιπλέον, 50.000 αιτήσεις που είχαν γίνει αποδεκτές έως το τέλος Μαΐου, αλλά δεν καταβλήθηκε το ποσό για λόγους ελέγχου αυτών, αξιολογούνται. Για τις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις, η αξιολόγηση με τα νέα κριτήρια θα γίνει αυτόματα από το σύστημα, χωρίς να χρειάζεται υποβολή νέας αίτησης. Με τις αλλαγές, ανάφεραν κυβερνητικά στελέχη, το συνολικό ποσό των 450 εκατ. ευρώ θα αποδοθεί πλήρως στην κοινωνία.

Κάντε αίτηση για το κοινωνικό μέρισμα του 2014, επιλέγοντας το παρακάτω link:

Αίτηση Κοινωνικού Μερίσματος 2014

Δείτε επίσης