Ραμπεπραζόλη

Η ραμπεπραζόλη (Rabeprazole) είναι μια δραστική ουσία ανασταλτική της γαστρικής έκκρισης και πιο συγκεκριμένα ανήκει στους αναστολείς της αντλίας πρωτονίων.

Ενδείξεις: Ενεργό γαστροδωδεκαδακτυλικό έλκος. Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Εκρίζωση του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού σε συνδυασμό με αντιβιοτικά σε ασθενείς με πεπτικό έλκος. Σύνδρομο ZollingerEllison.

Αντενδείξεις: Κύηση, γαλουχία.

Ανεπιθύμητες ενέργειες – παρενέργειες: Κεφαλαλγία, διάρροια ή δυσκοιλιότητα κοιλιακά άλγη, ναυτία, έμετος, στοματίτιδα, ρινίτιδα, φαρυγγίτιδα, βήχας, γριππώδες σύνδρομο, θωρακικό άλγος, ερύθημα, ξηροστομία, νευρικότητα, αϋπνία ή υπνηλία, διαταραχές γεύσης, αύξηση σωματικού βάρους.

Αλληλεπιδράσεις: Μεταβολίζεται από το σύστημα του κυτοχρώματος P-450 και επομένως μπορεί δυνητικά να επιδρά στη στάθμη φαρμάκων που μεταβολίζονται μέσω αυτού του συστήματος. Παρά ταύτα σε κλινικές μελέτες δεν επηρέασε το μεταβολισμό της βαρφαρίνης, θεοφυλλίνης, διαζεπάμης. Προκαλεί μείωση των επιπέδων της κετοκοναζόλης ή ιτρακοναζόλης και αύξηση της στάθμης της διγοξίνης.

Προσοχή στη χορήγηση: Σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία. Δεν υπάρχει εμπειρία της χρήσης της σε παιδιά. Τα δισκία της ραμπεπραζόλης να καταπίνονται ολόκληρα.

Δοσολογία: Γαστροδωδεκαδακτυλικό έλκος 20mg ημερησίως το πρωί για 4 εβδομάδες και σε μη επούλωση για 4 ακόμη εβδομάδες. Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση 20mg ημερησίως για 4-8 εβδομάδες, θεραπεία συντήρησης 10-20mg ημερησίως, συμπτωματική αντιμετώπιση απουσία οισοφαγίτιδας 10mg ημερησίως για 4 εβδομάδες, στη συνέχεια όποτε απαιτηθεί 10mg ημερησίως. Σύνδρομο Zollinger-Ellison αρχικά 60 mg ημερησίως έως 120mg ημερησίως αν απαιτηθεί. Eκρίζωση H.pylori.

Δείτε επίσης