Δημόσια διαβούλευση για ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων

Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. Αριθ. Γ5(α)/οικ. 90552 (ΦΕΚ Β’ 3890/02-12-2016) Υπουργικής Απόφασης και σε συνέχεια της από 31-10-2016 ανάρτησης για την ανατιμολόγηση των Φαρμακευτικών Προϊόντων, αναρτήθηκαν χθες στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, προς διαβούλευση, οι προτάσεις του Τμήματος Τιμολόγησης Φαρμάκων του ΕΟΦ για τις τιμές των υπό ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων.

Από την παρούσα ανατιμολόγηση εξαιρούνται α) τα προϊόντα αίματος, β) τα εμβόλια, γ) τα προϊόντα του Αρνητικού Καταλόγου και δ) τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα.

Η πρόταση του ΕΟΦ αφορά μεσοσταθμική μείωση ποσοστού 2% για τα οn patent προϊόντα, 5,5% μείωση για τα off patent, ενώ κάποια γενόσημα είδαν μειώσεις μέχρι και 10%.

Οι Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) μπορούν να υποβάλλουν on line τις σχετικές παρατηρήσεις τους επί των τρεχουσών προτεινόμενων τιμών. Η σχετική εφαρμογή για την υποβολή των παρατηρήσεων θα παραμείνει ενεργή μέχρι και την Πέμπτη 08 Δεκεμβρίου 2016.

Η αποστολή παρατηρήσεων εκ μέρους των ΚΑΚ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε έντυπη μορφή δεν θα γίνεται δεκτή. Οι ΚΑΚ που θα μετάσχουν στη διαδικασία δια ζώσης διαβούλευσης, θα πρέπει πρώτα να έχουν υποβάλλει τις παρατηρήσεις τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Δια ζώσης διαβούλευση χωρίς την προηγούμενη υποβολή παρατηρήσεων στην ηλεκτρονική εφαρμογή δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Δείτε επίσης