Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής: Οι δράσεις για την Υγεία

Μια σειρά δράσεων αναφέρονται στον τομέα υγείας στο Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής για την περίοδο 2018- 2021, οι οποίες περιλαμβάνονται στο υπό συζήτηση πολυνομοσχέδιο με τα μέτρα και αντίμετρα.

Όσον αφορά τη φαρμακευτική δαπάνη, προβλέπεται η κλιμακωτή επιδότηση των ασφαλισμένων ανάλογα με εισοδηματικά κριτήρια όσον αφορά το ποσοστό συμμετοχής τους στη δαπάνη των συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Η δράση εκτιμάται ότι θα έχει ετήσιο κόστος 240 εκατ. ευρώ και θα ανακουφίσει κυρίως τις μεγαλύτερες ηλικιακά ομάδες του πληθυσμού.

Προβλέπεται επίσης περαιτέρω ενίσχυση κοινωνικών παροχών για το έτος 2018, καθώς και επιπλέον δαπάνη ύψους 660 εκατ. ευρώ για το έτος 2019, η οποία και θα κατανεμηθεί αναλογικά.

Ως προς τη διαχρονική πορεία του ΕΟΠΥΥ, η συσσώρευση των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων που παρατηρείται στα στοιχεία του 2015, αποδίδεται κατά κύριο λόγο στους περιορισμούς ρευστότητας που δεν επέτρεψαν την ομαλή πορεία αποπληρωμής των ανωτέρω υποχρεώσεων.

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια οι επιπτώσεις της κρίσης στο ασφαλιστικό σύστημα επέφεραν περιοριστικές ταμειακές συνθήκες στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, γεγονός το οποίο δημιουργεί καθυστερήσεις στις ενδοκυβερνητικές ροές συναλλαγών μεταξύ ΟΚΑ, ΕΟΠΥΥ και Νοσοκομείων, αυξάνοντας τις απλήρωτες και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους. Για την επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων υπήρξαν νομοθετικές πρωτοβουλίες από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ν.4387/2016) στο πλαίσιο εφαρμογής διαρθρωτικών παρεμβάσεων και μέτρων εξυγίανσης του ασφαλιστικού συστήματος.

Παράλληλα, καταβάλλεται προσπάθεια για την εξασφάλιση της ομαλής ροής μεταφοράς των προϋπολογισθεισών ασφαλιστικών εισφορών από τα ασφαλιστικά ταμεία κυρίως προς τον ΕΟΠΥΥ.

Από την εξέλιξη των μεγεθών του ΕΟΠΥΥ προκύπτει πως η τελική δεδουλευμένη δαπάνη για φάρμακα και παροχές ασθένειας αναμένεται να μειωθεί στα 3,7 δισ. ευρώ το 2017, στα 3,14 δισ. το 2018 και έκτοτε να σταθεροποιηθεί στα 3,4 δισ. ως το 2021. Η εξέλιξη αυτή είναι εφικτή λόγω της επέκτασης του clawback / rebate και στις κατηγορίες που δεν ενέπιπταν ως τώρα στον εν λόγω μηχανισμό εκπτώσεων/επιστροφών.

Επιπλέον, ο ΕΟΠΥΥ θα αναλάβει διαρθρωτικές δράσεις ώστε να μειωθεί η διαφορά μεταξύ αρχικής δαπάνης και πλαφόν δαπάνης μετά clawback για φάρμακα, διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές, κατά 30% το 2017 και επιπλέον 15% το 2018.

Όσον αφορά την εξέλιξη των δημοσιονομικών μεγεθών νοσοκομείων – ΠΕΔΥ, οι δαπάνες προ clawback αναμένεται να αυξηθούν σωρευτικά ως το 2021 κατά 312 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2015, ενώ σε εθνικολογιστική βάση κατά 160 εκατ. ευρώ περίπου.

Σημειώνεται πως η ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό δεν αποτυπώνεται καθώς το μεγαλύτερο μέρος του μισθολογικού κόστους επιβαρύνει τη δαπάνη μισθοδοσίας του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Δείτε επίσης