Α. Ξανθός: Δέσμη αλλαγών στο χώρο του φαρμάκου

Στις αλλαγές που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση στο χώρο του φαρμάκου έτσι ώστε να συνδυαστεί η καθολική και ισότιμη πρόσβαση στα νέα φάρμακα με τη βιωσιμότητα του δημόσιου συστήματος υγείας της χώρας, που βρίσκεται σε καθεστώς δημοσιονομικής επιτήρησης και επιτροπείας, αναφέρθηκε εκτενώς κατά την παρέμβασή του στο Συνέδριο του Economist, ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός.

Όπως ανέφερε η νέα φαρμακευτική πολιτική έχει ως βασικούς άξονες την αξιολόγηση της φαρμακευτικής καινοτομίας, την αναβάθμιση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και τον αποτελεσματικό μηχανισμό διαπραγμάτευσης προσιτών τιμών αποζημίωσης για τα νέα ακριβά φάρμακα.

Αναφερόμενος σε όσα έχουν ήδη γίνει στο χώρο του φαρμάκου, ο υπουργός αναφέρεθηκε:

  • Στα κριτήρια HTA (Health Technology Assessment) στη Θετική Λίστα, που έχουν στόχο την τεκμηριωμένη επιλογή και όχι τον αποκλεισμό καινοτόμων και αποτελεσματικών φαρμάκων.
  • Στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης για τα φάρμακα της ηπατίτιδας C με αποτέλεσμα την κάλυψη 5πλασιου αριθμού ασθενών και άρα την προστασία της Δημόσιας Υγείας.
  • Σηη συστηματική προώθηση της διακρατικής συνεργασίας για κοινή διαπραγμάτευση προσιτών τιμών στα ΦΥΚ (η διακήρυξη της Βαλέτας που υπογράφηκε πρόσφατα είναι το 1ο βήμα).
  • Στο ενοποιημένο και δικαιότερο rebate όγκου.
  • Στο θεσμικό διάλογο μεταξύ Πολιτείας και Κοινωνικών εταίρων μέσω της Επιτροπής παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης και της κατάρτισης θεραπευτικών πρωτοκόλλων-μητρώων χρονίων παθήσεων και τέλος το οικονομικό κίνητρο (αυξημένη έκπτωση) στα φαρμακεία για την προώθηση γενοσήμων.

Στις αλλαγές που έχουν δρομολογηθεί αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα, ο κ. Ξανθός περιέλαβε τη θεσμοθέτηση ειδικής Επιτροπής ΗΤΑ για την αξιολόγηση των νέων φαρμάκων, τονίζοντας ότι είναι απαραίτητο να αναμορφωθεί όλο το πλαίσιο που αφορά την πρώιμη πρόσβαση, τις έκτακτες εισαγωγές και τα εκτός ενδείξεων φάρμακα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αναγκαία ευελιξία του συστήματος και η εξατομικευμένη πρόσβαση ασθενών σε πραγματικά αποτελεσματικές θεραπείες με βάση την επιστημονική τεκμηρίωση, τα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας και τα διεθνώς ισχύοντα.

Επίσης τη δικαιότερη κατανομή της υπέρβασης της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης (clawback), την τροποποίηση «αρχιτεκτονικής» του δελτίου τιμών για την άρση των σημερινών στρεβλώσεων, το νέο τρόπο υπολογισμού της ασφαλιστικής τιμής με στόχο τη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης του ασθενή και τη διευθέτηση του τοπίου της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης και των ιατρικών συνεδρίων (δημοσιοποίηση δεδομένων από τη συνεργασία φαρμακευτικών εταιρειών με επιστημονικές ιατρικές εταιρείες και γιατρούς).

Ο κ. Ξανθός έκλεισε την ομιλία του ως εξής: «Υπάρχει όμως ένα πολιτικό ερώτημα που τίθεται συνεχώς στο δημόσιο διάλογο: υπάρχουν περιθώρια βιώσιμης χρηματοδότησης και αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος Υγείας σε περιβάλλον λιτότητας και δημοσιονομικής πειθαρχίας; Η απάντηση είναι ναι, υπό την αυστηρή προϋπόθεση της υποχώρησης της λιτότητας, της ενίσχυσης της ‘χωρητικότητας’ του ΕΣΥ, της συνέχισης και ολοκλήρωσης των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, της σταδιακής σύγκλισης των δημόσιων δαπανών υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους».

Δείτε επίσης