Α. Ξανθός: Πεδίο αναπτυξιακών πρωτοβουλιών η Υγεία

Η επένδυση στην Υγεία είναι μια επένδυση στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στην κοινωνική ασφάλεια και συνοχή, στον περιορισμό της φτώχειας και των ανισοτήτων, στην ενδυνάμωση του Κοινωνικού Κράτους και της Δημοκρατίας.

Με την έννοια αυτή έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία η ενσωμάτωση της θεματικής για την Υγεία στα περιφερειακά αναπτυξιακά συνέδρια και η ενδυνάμωση της οπτικής ότι η υγεία των ανθρώπων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την «υγεία» των κοινωνιών και ότι η συζήτηση για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη οφείλει να συμπεριλαμβάνει με ολιστικό τρόπο την κοινωνική και ανθρώπινη ευημερία.

Τα παραπάνω δήλωσε ο υπουργός Υγεία Ανδρέας Ξανθός, στην εισήγηση του στο αναπτυξιακό συνέδριο Θεσσαλίας.

Όπως ανέλυσε στη συνέχεια, η Υγεία είναι και ένα πεδίο αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και προοπτικών με τη στήριξη της απασχόλησης και την αντιστροφή του braindrain, την προώθηση της έρευνας – καινοτομίας και των κλινικών μελετών, μέσω συνεργειών ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο, στα Ερευνητικά Ιδρύματα και στο ΕΣΥ και τη συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε θέματα πρόληψης και Δημόσιας Υγείας που συμβάλλουν στην «υγειονομική ασφάλεια» της κοινωνίας και αναβαθμίζουν το τουριστικό μας «προϊόν».

Επιπλέον, ο κ. Ξανθός ανέφερε και τη συμβολή του φαρμάκου (παραγωγή γενοσήμων , επεξεργασία φαρμακευτικών φυτών και ιατρικής κάνναβης) στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, όπως επίσης και τον ιατρικό τουρισμό.

Αναφερόμενος στη μεταρρύθμιση της ΠΦΥ, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι είναι στρατηγικής σημασίας αφού θα επιτρέψει να αρθούν δομικές στρεβλώσεις του συστήματος, και θα οδηγήσει σε μία πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση, με έμφαση στην πρόληψη, στην αγωγή υγείας, στην τροποποίηση των «ανθυγιεινών» συμπεριφορών και στην αποτροπή των μειζόνων παραγόντων κινδύνου.

«Χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο ανάμεσα στο κράτος, τους επαγγελματίες υγείας, τους ιδιώτες παρόχους και την κοινωνία. Αυτή είναι μια παρέμβαση με υγειονομική, κοινωνική αλλά και αναπτυξιακή σημασία», πρόσθεσε ο κ. Ξανθός.

Δείτε επίσης