ΣΦΕΕ για νομοσχέδιο ΗΤΑ: Χρειάζονται διορθώσεις και σημαντικές βελτιώσεις

Τα νέα μέτρα της φαρμακευτικής πολιτικής αλλά και το νομοσχέδιο για τη δημιουργία Οργανισμού ΗΤΑ, σχολίασε κατά το χαιρετισμό του στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υγείας, ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Πασχάλης Αποστολίδης.

«Τα νέα μέτρα έρχονται και προστίθενται το ένα μετά το άλλο, χωρίς πρώτα να αποτιμηθούν οι συνέπειές τους», είπε ο κ. Αποστολίδης, ενώ επεσήμανε ότι σύμφωνα με το το κείμενο της 3ης αξιολόγησης το clawback επεκτείνεται και για τα επόμενα τρία (3) χρόνια μετά το 2018, δηλαδή 2019- 2020-2021.

Αναφορικά με το σχέδιο νόμου «Αξιολόγηση και Αποζημίωση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήση και άλλες διατάξεις», ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ δήλωσε ότι χρήζει διορθώσεων και σημαντικών βελτιώσεων, γιατί αντί να εξαλείψει τα προϋπάρχοντα κριτήρια αξιολόγησης (εξωτερικά και εσωτερικά) που είχαν τεθεί, δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα εμπόδια και καθυστερήσεις στην άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στις καινοτόμες θεραπείες.

Επιπλέον, η αρμοδιότητα για τον ΗΤΑ θα πρέπει να ανατεθεί σε κάποιον ανεξάρτητο και αυτόνομο φορέα και απαιτεί μία διεπιστημονική συνεργασία.

Το σχετικό νομοσχέδιο θα πρέπει να προβλέπει ρητά τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των συλλόγων ασθενών, της ιατρικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και της φαρμακοβιομηχανίας.

Όπως δήλωσε ο κ. Αποστολίδης, ο ΣΦΕΕ έχει γνωστοποιήσει στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας τα σημεία προς διόρθωση που αφορούν πρώτον, στην εν δυνάμει καθυστέρηση 2-4 χρόνια και δεύτερον, στη διαδικασία αξιολόγησης, να μην καταλήξει εργαλείο μείωσης τιμής.

Δείτε επίσης