Το φύλο επηρεάζει τις συννοσηρότητες του διαβήτη

Μια νέα έρευνα, που παρουσιάστηκε στην Ετήσια Συνάντηση της European Association for the Study of Diabetes (EASD), στη Βαρκελώνη, δείχνει ότι οι άνδρες και οι γυναίκες με διαβήτη αντιμετωπίζουν διαφορετικές συννοσηρότητες (συνύπαρξη δύο ή περισσότερων ασθενειών στο ίδιο άτομο), ενώ το ποσοστό προδιαβήτη (προδιάθεση για διαβήτη) είναι ιδιαίτερα αυξημένο σε παιδιά 6–10 ετών.

Είναι γνωστό ότι παράλληλα με τον διαβήτη, εκδηλώνονται και άλλες ασθένειες όπως η καρδιακή ανεπάρκεια, η υψηλή αρτηριακή πίεση, η καρδιακή αρρυθμία, η οστεοπόρωση, η δυσλειτουργία των νεφρών, το σοβαρό άγχος και η κατάθλιψη. Το φύλο μπορεί να επηρεάσει τη συχνότητα εμφάνισης αυτών των ασθενειών λόγω διαφορών στον τρόπο ζωής, στη συμπεριφορά και στη βιολογία.

Η παρούσα έρευνα παρακολούθησε 11.014 άτομα ηλικίας 6 έως 80 ετών και διαπίστωσε ότι η συχνότητα εκδήλωσης προδιαβήτη ήταν 20,2% (άνδρες 23,6%, γυναίκες 17,1%) και διαβήτη 5,4% (άνδρες 7,3%, γυναίκες 3,7%). Ο βαθμός εμφάνισης προδιαβήτη κυμαινόταν από 4,4% σε άνδρες ηλικίας 6-10 ετών, σε 40,4% σε άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών, ενώ στις γυναίκες κυμαινόταν από 4,8% έως 42,3% στις ίδιες ηλικιακές ομάδες.

«Η στηθάγχη, η καρδιακή προσβολή και η ασβέστωση των αρτηριών ήταν πιο διαδεδομένη στους διαβητικούς άνδρες, καθώς και το ήπιο άγχος και η μειωμένη ταχύτητα γνωστικής επεξεργασίας. Οι γυναίκες με διαβήτη είχαν σε υψηλότερο βαθμό αρρυθμία και σημάδια συστηματικής φλεγμονής, ενώ οι γυναίκες με προδιαβήτη εμφάνισαν πιο συχνά οστεοπόρωση και σημάδια κατάθλιψης», ανέφεραν οι ερευνητές.

Και πρόσθεσαν: «Η μη αναμενόμενη συχνότητα εμφάνισης προδιαβήτη σε ποσοστό 4,6% σε παιδιά υπογραμμίζει την ανάγκη για έρευνες ευρείας κλίμακας σε όλες τις ηλικίες και τη σημασία της έναρξης προσπαθειών πρόληψης σε νεαρή ηλικία, μέσω ενός υγιεινού τρόπου ζωής και δίαιτας».

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Diabetologia.

Δείτε επίσης