Τα εντερικά βακτήρια που επηρεάζουν την παχυσαρκία διαφέρουν σε άνδρες και γυναίκες

Νέα έρευνα που θα παρουσιαστεί στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Παχυσαρκία (ECO) στη Βενετία της Ιταλίας (12-15 Μαΐου) εντόπισε αλλαγές στη σύνθεση των βακτηρίων του εντέρου που μπορεί να διαδραματίσουν ρόλο στην ανάπτυξη της παχυσαρκίας, με διαφορές στους άνδρες και γυναίκες.

Η μικροχλωρίδα του εντέρου αποτελείται από μια πολύπλοκη κοινότητα μικροοργανισμών (βακτήρια, ιοί, μύκητες και πρωτόζωα) που κατοικούν στο γαστρεντερικό σωλήνα. Η διαταραχή σε αυτήν την κοινότητα (δυσβίωση) επηρεάζει σημαντικά τη μεταβολική υγεία και επηρεάζει τον κίνδυνο ορισμένων ασθενειών, συμπεριλαμβανομένης της παχυσαρκίας.

Ωστόσο, δεν είναι ακόμη σαφές ποια είδη βακτηρίων αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερη ή μικρότερη πιθανότητα ανάπτυξης παχυσαρκίας.

Για να μάθουν περισσότερα, οι ερευνητές ανέλυσαν μεταγονιδιωματικά και μεταβολικά δεδομένα από έναν ισπανικό πληθυσμό για να κατανοήσουν τους μηχανισμούς με τους οποίους αυτοί οι μικροοργανισμοί εμπλέκονται στην ανάπτυξη της παχυσαρκίας. Εξέτασαν τηn ποικίλη συλλογή μεταβολιτών (μικρών μορίων) που βρίσκονται στο έντερο και αποβάλλονται στα κόπρανα που παράγονται από βακτήρια του εντέρου ως υποπροϊόν του μεταβολισμού των τροφίμων και εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος επηρεάζοντας την υγεία.

Συνολικά, 361 ενήλικες (251 γυναίκες/110 άνδρες, μέσης ηλικίας 44 ετών) συμπεριλήφθηκαν από την ισπανική μελέτη Obekit, μια τυχαιοποιημένη δοκιμή που εξέτασε τη σχέση μεταξύ γενετικών παραλλαγών και την ανταπόκριση σε μια υποθερμιδική δίαιτα.

Όλοι οι συμμετέχοντες (65 με κανονικό βάρος, 110 υπέρβαροι και 186 με παχυσαρκία) ταξινομήθηκαν σύμφωνα με έναν δείκτη παχυσαρκίας -ΧΑΜΗΛΟ (ΔΜΣ≤ 30 kg/m2, ποσοστό λίπους ≤ 25% [γυναίκες] ή ≤ 32% [ άνδρες]· περίμετρος μέσης ≤88 εκατοστά [γυναίκες] ή ≤ 102 εκατοστά [άνδρες]) ή ΥΨΗΛΟ (ΔΜΣ > 30 kg/m2, λιπώδης μάζα >25% [γυναίκες] ή >32% [άντρες]· περίμετρος μέσης >88 εκατοστά [γυναίκες] ή >102 εκατοστά [άνδρες]) επίπεδο παχυσαρκίας.

Το προφίλ γενετικής μικροχλωρίδας έγινε για τον εντοπισμό των διαφορετικών τύπων, σύνθεσης, ποικιλομορφίας και σχετικής αφθονίας βακτηρίων σε δείγματα κοπράνων των συμμετεχόντων.

Η ανάλυση αποκάλυψε ότι τα άτομα με ΥΨΗΛΟ δείκτη παχυσαρκίας χαρακτηρίζονταν από χαμηλότερα επίπεδα Christensenella minuta -ένα βακτήριο που έχει συσχετιστεί σταθερά με πιο λεπτό σώμα. Στους άνδρες, η μεγαλύτερη αφθονία των ειδών Parabacteroides helcogenes και Campylobacter canadensis συσχετίστηκε ισχυρά με υψηλότερο ΔΜΣ, λιπώδη μάζα και περίμετρο μέσης. Ενώ στις γυναίκες, η μεγαλύτερη αφθονία τριών ειδών -Prevotella micans, Prevotella brevis και Prevotella sacharolitica- ήταν ιδιαίτερα προγνωστική για υψηλότερο ΔΜΣ, λιπώδη μάζα και περίμετρο μέσης, αλλά όχι στους άνδρες.

Σε περαιτέρω μη στοχευμένες μεταβολομικές αναλύσεις, που εξέτασαν ένα ευρύτερο φάσμα μεταβολικών ενώσεων στο αίμα σε συμμετέχοντες με ΥΨΗΛΟ δείκτη παχυσαρκίας, οι ερευνητές βρήκαν διακύμανση στην αφθονία ορισμένων μεταβολιτών -υψηλότερα επίπεδα βιοδραστικών λιπιδίων-φωσφολιπιδίων (τα οποία εμπλέκονται στην ανάπτυξη μεταβολικής νόσου και κρίσιμους ρυθμιστές της ινσουλίνης ευαισθησία) και σφιγγολιπίδια (τα οποία παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη διαβήτη και στην εμφάνιση αγγειακών επιπλοκών).

«Τα ευρήματά μας αποκαλύπτουν πώς μια ανισορροπία σε διακριτές βακτηριακές ομάδες είναι πιθανό να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση και την ανάπτυξη της παχυσαρκίας, με σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων, που μπορεί να επηρεάσουν τον μεταβολισμό των διαφορετικών βιοδραστικών μορίων που υπάρχουν στο μεταβολισμό και επηρεάζουν την ανάπτυξη της μεταβολικής νόσου», είπε η επικεφαλής συγγραφέας Δρ. Paula Aranaz από το Κέντρο Διατροφικής Έρευνας στο Πανεπιστήμιο της Ναβάρα στην Ισπανία.

«Η σύνθεση του μικροβιώματος του εντέρου, και συγκεκριμένα τα υψηλότερα επίπεδα του βακτηρίου Christensenella minuta, φάνηκε να προστατεύει από την παχυσαρκία. Καθώς τα είδη που επηρεάζουν τον κίνδυνο παχυσαρκίας φαίνεται να είναι διαφορετικά μεταξύ των φύλων, οι παρεμβάσεις για την πρόληψη της παχυσαρκίας σχετικά με το μικροβίωμα μπορεί να χρειαστεί να είναι διαφορετικές σε άνδρες και γυναίκες».

Και συμπλήρωσε: «Aυτή η μελέτη δείχνει ότι η χρήση της μεταγονιδιωματικής σε συνδυασμό με τη μεταβολομική επιτρέπει στους ερευνητές να μελετήσουν τους μηχανισμούς που εμπλέκονται στην ανάπτυξη μεταβολικών ασθενειών όπως η παχυσαρκία με υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης. Αυτή η νέα, ευρύτερη προσέγγιση θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανάπτυξη διατροφικών στρατηγικών ακριβείας για την απώλεια βάρους που τροποποιούν την παρουσία συγκεκριμένων στελεχών βακτηρίων ή τα επίπεδα βιοδραστικών μορίων».

Παρά τα σημαντικά ευρήματα, οι συγγραφείς σημειώνουν κάποιους περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένου του μικρού μεγέθους δείγματος (ειδικά για τους άνδρες) και ότι η μελέτη διεξήχθη σε μια συγκεκριμένη περιοχή στην Ισπανία. Το κλίμα, η γεωγραφία, η διατροφή και ο πολιτισμός είναι γνωστό ότι επηρεάζουν το μικροβίωμα του εντέρου και άρα τα ευρήματα μπορεί να μην είναι γενικά σε άλλα πληθυσμούς.

Δείτε επίσης