Δεν εντάσσονται στη Λίστα Χειρουργείου τα επείγοντα περιστατικά

Υπεγράφη από τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας, Παύλο Πολάκη και αναμένεται εντός της εβδομάδας να δημοσιευθεί η Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται  ο τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και βέλτιστης λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου με σκοπό τη διαφάνεια, την ισότητα και τη μείωση των χρόνων αναμονής στις χειρουργικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Λίστα Χειρουργείου είναι ο κατάλογος στον οποίο απεικονίζεται η σειρά προτεραιότητας των προς εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων. Σε κάθε Νοσοκομείο του ΕΣΥ ορίζεται ως υπεύθυνος παρακολούθησης και ελέγχου της διαδικασίας διαμόρφωσης της Λίστας Χειρουργείου ο Αναπληρωτής Διοικητής και όπου δεν υπάρχει, ο Διοικητής.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου ορίζει ως υπεύθυνο/η για τη σύνταξη της λίστας χειρουργείου -έναν τουλάχιστον- υπάλληλο του νοσοκομείου. Ο εν λόγω υπάλληλος σκόπιμο είναι να προέρχεται, πρωτίστως, από το στελεχιακό δυναμικό του Τμήματος/Γραφείου Κίνησης ασθενών.

 

Σημαντικό στοιχείο για την ενίσχυση της διαφάνειας αποτελεί η δημοσιοποίηση της λίστας των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων  στις ιστοσελίδες των νοσοκομείων.  Με την ανάρτηση της λίστας στο διαδίκτυο ο ασθενής θα ενημερώνεται για την αναμονή ανά τμήμα και ανά νοσοκομείο.

Μετά από γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αποφασίστηκε ο ασθενής να ενημερώνεται  για τη σειρά κατάταξής του από έναν αριθμό που θα του δίνει το νοσοκομείο, θα είναι μοναδικός και δεν θα προέρχεται από τον ΑΜΚΑ, όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί.  Με αυτό τον τρόπο δεν θα είναι σε καμία περίπτωση δυνατός ο προσδιορισμός της ταυτότητας του ασθενή.

Στη Λίστα καταχωρούνται: (1) ο μοναδικός αριθμός που δίνεται σε κάθε ασθενή, κατά την εγγραφή του για την ένταξή του στη Λίστα, (2) το είδος του χειρουργείου, (3) η κατηγορία στην οποία εντάσσεται το περιστατικό, (4) η ημερομηνία κλινικής εκτίμησης της κατάστασης του ασθενούς, (5) η ημερομηνία της χειρουργικής επέμβασης.

Τα επείγοντα περιστατικά δεν εντάσσονται στη διαδικασία της Λίστας. Προκειμένου να χαρακτηριστεί κάποιο περιστατικό ως επείγον, θα πρέπει να έχει εκτιμηθεί ανάλογα είτε στο ΤΕΠ, είτε στην κλινική που νοσηλεύεται από χειρουργό που εφημερεύει.

Δείτε εδώ την υπουργική απόφαση.

Για την ισότιμη  πρόσβαση των ασθενών, καθορίστηκαν πέντε κατηγορίες χειρουργικών επεμβάσεων με βάση α) τα συμπτώματα, τη δυσλειτουργία και την εξέλιξη της νόσου και β)την εκτιμώμενη δυνατότητα χρόνου αναμονής.  Ο ασθενής θα εντάσσεται σε μια από αυτές τις κατηγορίες μετά την κλινική εκτίμηση  του γιατρού.

Οι ασθενείς που θεωρούν ότι παραβιάζεται η σειρά προτεραιότητας θα μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών που θα λειτουργεί σε κάθε νοσοκομείο (η σχετική υπουργική απόφαση για τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες μέρες).

Δείτε επίσης