Φαρμακολογικό τεστ κόπωσης

Οι ασθενείς που είναι ηλικιωμένοι ή εκτός φόρμας, με αρθρίτιδα, πνευμονική ανεπάρκεια, αγγειοπάθεια, ορισμένες ανωμαλίες στη γραμμή βάσης του ηλεκτροκαρδιογραφήματος και άλλες ιατρικές παθήσεις, γενικά δεν μπορούν να κάνουν τόση σωματική προσπάθεια όση απαιτείται για το παραδοσιακό τεστ κόπωσης.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα φαρμακολογικό τεστ κόπωσης, το οποίο υποκαθιστά τη σωματική προσπάθεια με φάρμακα, αποτελεί μια εναλλακτική.

Τα φάρμακα αυξάνουν την ανάγκη της καρδιάς για αίμα και επιτρέπουν στους γιατρούς να ανιχνεύσουν τις φραγμένες αρτηρίες που παρεμποδίζουν την τροφοδοσία του αίματος.

Στα φαρμακολογικά τεστ κόπωσης συνήθως χρησιμοποιούνται δύο στρατηγικές. Στη μία, το φάρμακο που χρησιμοποιείται, η ντομπουταμίνη, η οποία λειτουργεί όπως η αδρεναλίνη και μερικές φορές συνδυάζεται με την ατροπίνη, αυξάνει την προσπάθεια της καρδιάς. Με αυτό τον τρόπο, αυξάνεται επίσης η ανάγκη αίματος πλούσιου σε οξυγόνο.

Η άλλη στρατηγική συνίσταται στη χορήγηση φαρμάκου που προκαλεί διαστολή των στεφανιαίων αρτηριών, γεγονός που οδηγεί σε τετραπλάσια αύξηση της ροής του αίματος. Η ροή του αίματος δεν αυξάνεται φυσιολογικά στις φραγμένες αρτηρίες.

Γενικά, οι πυρηνικές ιατρικές εξετάσεις (πυρηνικό τεστ κόπωσης) χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση αποφράξεων που αποκαλύπτονται με τη χρήση διπυριδαμόλης ή αδενοσίνης.

Τα φαρμακολογικά τεστ κόπωσης δεν ενδείκνυνται για όλους. Οι ασθενείς με άσθμα, εμφύσημα, νόσο των καρωτίδων ή αορτική στένωση δεν θα πρέπει να παίρνουν διπυριδαμόλη ή αδενοσίνη, ενώ οι ασθενείς με μη ελεγχόμενη υπέρταση ή μη φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό δεν θα πρέπει να παίρνουν ντομπουταμίνη. Ωστόσο, για τους περισσότερους ανθρώπους, το φαρμκολογικό τεστ κόπωσης είναι ασφαλές.

Δείτε επίσης