Προσωπικότητα και σεξουαλικός προσανατολισμός

Οι άνδρες και οι γυναίκες που αναγνωρίζονται ως γκέι, λεσβίες ή αμφιφυλόφιλοι τείνουν να παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας από τους στρέιτ, ιδιαίτερα μεταξύ των νεότερων ενηλίκων. Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας έρευνας, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Sex Research.

Η προσωπικότητα αναφέρεται στον χαρακτηριστικό τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αισθάνονται, σκέφτονται και συμπεριφέρονται. Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο πλαίσιο των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας είναι το Μοντέλο των Πέντε Διαστάσεων (Digman, 1990; McCrae & John, 1992). Αυτό το μοντέλο θεωρεί ότι πέντε γενικές διαστάσεις χαρακτηριστικών περιλαμβάνουν μια σειρά από πιο συγκεκριμένες πτυχές χαρακτηριστικών (Costa & McCrae, 2017; Soto & John, 2017).

Οι διαστάσεις αυτές είναι:

  • O Νευρωτισμός (ο βαθμός στον οποίο τα άτομα είναι επιρρεπή σε συναισθηματική αστάθεια).
  • H Εξωστρέφεια (η ποσότητα των διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων).
  • H Ανοιχτότητα /Δεκτικότητα (η τάση των ατόμων να αναζητούν νέες εμπειρίες).
  • H Φιλικότητα (η τάση για συνεργασία και κοινωνική αρμονία).
  • H Συνειδητότητα / Οργανωτικότητα ​​(η συμπεριφορά που κατευθύνεται από στόχους).

Αυτή η δομή της προσωπικότητας έχει παρατηρηθεί σε δείγματα εφήβων και ενηλίκων (Caspi et al., 2005) και σε μια ποικιλία γλωσσών και πολιτισμών (Allik et al., 2017). Η προσωπικότητα είναι ευάλωτη σε αλλαγές κατά τη διάρκεια ζωής (Damian et al., 2019; Roberts et al., 2006) και ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι βαθμολογούν τις εκτιμήσεις των πέντε βασικών χαρακτηριστικών προβλέπουν τα αποτελέσματα της ζωής, όπως είναι η ακαδημαϊκή και επαγγελματική επιτυχία, η κατάθλιψη, οι καρδιαγγειακές παθήσεις και η σεξουαλική υγεία (Allen & Walter, 2018a; Bogg & Roberts, 2004; Kotov et al., 2010; Poropat, 2009; Steel et al., 2008).

Εδώ και χρόνια, οι ψυχολόγοι θεωρούν ότι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας διαφέρουν μεταξύ ατόμων με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό (π.χ. Evans, 1970; Hopkins, 1969). Ο σεξουαλικός προσανατολισμός αναφέρεται στη σχετική σεξουαλική έλξη προς άτομα του ίδιου φύλου, στα δύο φύλα ή στο αντίθετο φύλο και η σεξουαλική ταυτότητα αναφέρεται στην αυτο-αντίληψη ενός ατόμου ως ομοφυλόφιλος, αμφιφυλόφιλος ή ετεροφυλόφιλος. Η προσωπικότητα και ο σεξουαλικός προσανατολισμός μπορεί να διαμορφωθούν μέσω των ίδιων παραγόντων (π.χ. ορμόνες, μορφές γονικής μέριμνας). Ωστόσο, είναι πιθανό ο σεξουαλικός προσανατολισμός να έχει αιτιώδη σχέση με την προσωπικότητα. Μπορεί επίσης η αλλαγή προσωπικότητας να συμβάλλει στη σεξουαλική ταυτότητα.

Στην παρούσα μελέτη, αναλύοντας δεδομένα 21 μελετών που περιελάμβαναν πληροφορίες για πάνω από 375.000 άνδρες και γυναίκες, οι επικεφαλής συγγραφείς Mark Allen και Davina Robson από το Πανεπιστήμιο του Wollongong, στην Αυστραλία, εξέτασαν την υπόθεση αλλαγής φύλου (γνωστή ως «gender-shift hypothesis») που προβλέπει ότι τα άτομα σεξουαλικής μειονότητας (LGB) εμφανίζουν ψυχολογικά χαρακτηριστικά του άλλου φύλου (οι ομοφυλόφιλοι άνδρες εκφράζουν περισσότερα χαρακτηριστικά γυναικείας μορφής και οι λεσβίες εκφράζουν περισσότερα χαρακτηριστικά αρσενικού τύπου).

Οι ερευνητές διερεύνησαν εάν τα πέντε βασικά γνωρίσματα προσωπικότητας (Νευρωτισμός, Εξωστρέφεια, Ανοιχτότητα, Δεκτικότητα, Συνειδητότητα) διέφεραν μεταξύ των κατηγοριών σεξουαλικού προσανατολισμού και εάν αυτές οι διαφορές είναι συνεπείς με την πάροδο της ηλικίας.

Διαπίστωσαν μικρές έως μεσαίες διαφορές μεγέθους στα χαρακτηριστικά προσωπικότητας μεταξύ των διαφορετικών σεξουαλικών προσανατολισμών, ενώ υπήρχαν επίσης ενδείξεις ότι αυτές οι διαφορές τείνουν να μειώνονται με την ηλικία.

Η ερευνητική ομάδα βρήκε ότι οι ομοφυλόφιλοι άνδρες τείνουν να είναι πιο ασταθείς συναισθηματικά, πιο ανοιχτοί και πιο οργανωτικοί από τους στρέιτ άνδρες. Οι λεσβίες τείνουν να είναι πιο εσωστρεφείς, λιγότερο ευχάριστες και λιγότερο οργανωτικές από τις στρέιτ γυναίκες. Η μελέτη έδειξε επίσης ότι οι αμφιφυλόφιλοι άνδρες και γυναίκες τείνουν να είναι πιο ανοιχτοί και πιο ευσυνείδητοι από εκείνους που αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως γκέι ή λεσβίες.

“Σημαντικές διαφορές βρέθηκαν και στα πέντε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και τα αποτελέσματα ήταν γενικά σύμφωνα με αυτό που προβλέπει η gender-shift hypothesis”, σχολίασε ο Allen. Μέχρι τη μέση ενήλικη ζωή, ωστόσο, υπήρχε μικρή διαφορά στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μεταξύ ατόμων με διαφορετικές σεξουαλικές ταυτότητες. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι πορείες της προσωπικότητας κατά τη διάρκεια της ζωής των ενηλίκων μπορεί να διαφέρουν για τα άτομα σεξουαλικής μειονότητας.

Τα συμπεράσματα της έρευνας, η οποία βασίζεται σε προηγούμενες εργασίες που έχουν επικεντρωθεί σε μία ηλικιακή ομάδα, θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις για τους επαγγελματίες υγείας οι οποίοι εργάζονται με άτομα σεξουαλικής μειονότητας (LGB).

Ένας περιορισμός της έρευνας είναι ότι τα συμπεριλαμβανόμενα δείγματα προέρχονταν κυρίως από βιομηχανικά έθνη. Το πόσο καλά ισχύουν σε διαφορετικούς πολιτισμούς παραμένει άγνωστο.

Οι επιδράσεις του φύλου στην προσωπικότητα έχουν παρατηρηθεί με συνέπεια σε διάφορες κουλτούρες. Οι γυναίκες τείνουν να βαθμολογούνται υψηλότερα από τους άνδρες ως συναισθηματικά ασταθείς, δεκτικές και οργανωτικές. Επομένως, η διαπίστωση ότι οι ομοφυλόφιλοι άνδρες τείνουν να είναι πιο συναισθηματικά ασταθείς, πιο ευχάριστοι και πιο οργανωτικοί από τους στρέιτ άνδρες, και ότι οι λεσβίες τείνουν να είναι λιγότερο ευχάριστες και λιγότερο οργανωτικές από τις στρειτ γυναίκες, δεν προκαλεί έκπληξη.

Δείτε επίσης