Ερύθημα του Bazin

erythhma basinΤο ερύθημα ή νόσος του Bazin (Erythema Induratum) είναι χρόνιο και εμφανίζεται κυρίως (80%) στις γυναίκες μέσης ηλικίας.

Οι βλάβες προτιμούν τις οπίσθιες κατώτερες γαστροκνημίες, οι οποίες μπορεί να εμφανίσουν ακροκυάνωση. Οι μονήρεις βλάβες είναι ευαίσθητες στην ψηλάφηση, ερυθηματώδεις ή ιωδίζουσες, 1 με 2 εκατοστών υποδόρια οζίδια (φωτογραφία).

Οι βλάβες επουλώνονται αυτόματα, με ή χωρίς ουλοποίηση, κατά τη διάρκεια αρκετών μηνών και συχνά θεραπεύονται με ουλοποίηση. Η αντίδραση φυματίνης είναι θετική. Ιδιοπαθής οζώδης αγγειίτιδα μη σχετιζόμενη με φυματίωση μπορεί να έχει χαρακτηριστικά κλινική και ιστολογικά ευρήματα, και αυτή η διάγνωση να τίθεται όταν η PPD είναι αρνητική.

Η πρωτοπαθής παθολογία συντελείται στο υποδόριο λίπος, το οποίο εμφανίζει λοβωτή υποδερματίτιδα με λιπώδη νέκρωση. Κοκκιωματώδης φλεγμονή παρατηρείται στα δύο τρίτα των περιπτώσεων και είναι μη τυροειδοποιημένη. Επι-πρόσθετα, αγγειίτιδα των αρτηριδίων είναι παρούσα στο λιπώδη ιστό και είναι η προφανής αιτία της λιποειδούς νέκρωσης.

Οξεάντοχοι βάκιλλοι βρίσκονται με ειδικές χρωστικές ή καλλιέργειες από τη βιοψία. Η PCR μπορεί να βοηθήσει στην επιβεβαίωση της διάγνωσης, παρόλο που η θετικοποίηση της PPD προλαμβάνει την ανάγκη για κάτι τέτοιο. Κατά διαστήματα νεκρωτική κοκκιωματώδης αγγειίτιδα μπορεί να παρατηρηθεί στη δερμοεπιδερμιδική συμβολή. Αυτή η αντίδραση έχει ορισθεί ως οζώδης φυματίδη.

Το ερύθημα του Bazin θα πρέπει να διαχωρίζεται από το οζώδες ερύθημα, την οζώδη αγγειίτιδα, την οζώδη πολυαρτηρίτιδα, την τεταρτογενή σύφιλη και άλλες λοιμώδεις και φλεγμονώδεις υποδερματίτιδες.

Το οζώδες ερύθημα είναι σχετικά μικρής διάρκειας και γρήγορης εξέλιξης και προσβάλλει κυρίως τις πρόσθιες παρά τις οπίσθιες γαστροκνημίες. Παράγει μαλακά, επώδυνα, εσχαροποιημένα ή τραυματόμορφα οζίδια που εμφανίζονται ταυτοχρόνως και δεν ουλοποιούνται, ενώ στο ερύθημα του Bazin ο πόνος είναι μικρότερος και οι βλάβες τείνουν να εξελιχθούν σε συνέχειες ή σε συγκομιδές.

Το συφιλιδικό κομμίωμα είναι συνήθως μονόπλευρο και μονήρες, ή μπορεί να εμφανισθεί ως μια μικρή, χαρακτηριστική ομάδα από βλάβες.

Οροδιαγνωστικές δοκιμές και ιστολογική εξέταση είναι χρήσιμες στη διαφορική διάγνωση.

Δείτε επίσης