Α. Ξανθός: Πεδίο αναπτυξιακών πρωτοβουλιών η Υγεία

To πολιτικό πρόταγμα είναι να αποτελέσει η Υγεία κρίσιμο δείκτη δίκαιης ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας και για την περιοχή μας, ο στόχος πρέπει να είναι να αποτελέσει η Κρήτη Περιφέρεια-πρότυπο σε υπηρεσίες ΠΦΥ, εξειδικευμένης νοσοκομειακής περίθαλψης, ψυχοκοινωνικής φροντίδας και προστασίας της Δημόσιας Υγείας, δήλωσε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός κατά την παρέμβασή του, στο Αναπτυξιακό Συνέδριο Κρήτης.

Όπως ανέφερεο υπουργός Υγείας, η συζήτηση για την ανάπτυξη δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε οικονομικά μεγέθη και δημοσιονομικούς δείκτες αλλά είναι ανάγκη να συμπεριλάβει ποιοτικούς στόχους που αφορούν την γενικότερη ευζωία των ανθρώπων, μεταξύ των οποίων κορυφαία σημασία έχει το καλό επίπεδο υγείας του πληθυσμού.

Η Υγεία για την ελληνική κυβέρνηση είναι ένα προνομιακό πεδίο άρσης ανισοτήτων και κατοχύρωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων είπε ο κ. Ξανθός, αλλά και ένα πεδίο αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και προοπτικών.

Αυτές οι αναπτυξιακές πρωτουβουλίες έχουν να κάνουν με τη στήριξη της απασχόλησης και αντιστροφή του brain drain, την προώθηση της έρευνας – καινοτομίας και των κλινικών μελετών, μέσω συνεργειών ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο, στα Ερευνητικά Ιδρύματα και στο ΕΣΥ, τη συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε θέματα πρόληψης και Δημόσιας Υγείας που συμβάλλουν στην «υγειονομική ασφάλεια» της κοινωνίας .

Οι ενέργειες αυτές αναβαθμίζουν το τουριστικό μας «προϊόν», τη συμβολή του φαρμάκου (παραγωγή γενοσήμων, επεξεγασία φαρμακευτικών φυτών και φαρμακευτικής κάνναβης ) στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας αλλά και τον ιατρικό τουρισμό.

Δείτε επίσης