Η προσωπικότητα φαίνεται από τις κινήσεις των ματιών

Λέγεται ότι τα μάτια είναι το παράθυρο της ψυχής διότι αποκαλύπτουν αυτό που σκεφτόμαστε και αισθανόμαστε. Τώρα, μια νέα έρευνα βρήκε ότι τα μάτια μπορεί επίσης να αποτελούν ένδειξη του τύπου της προσωπικότητάς μας, απλά από τον τρόπο που κινούνται.

Κατά μία ταξινόμηση, υπάρχουν πέντε μεγάλα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την προσωπικότητά μας:

  • Η ανοικτή αντίληψη – πόσο ανοιχτοί είμαστε σε νέες εμπειρίες (ή πόσο προσεκτικοί),
  • Η δεκτικότητα – πόσο φιλικοί είμαστε ή προκλητικοί,
  • Η αυτοπειθαρχία –  πόσο οργανωμένοι ή ανέμελοι,
  • Η εξωστρέφεια – πόσο εκφραζόμαστε ελεύθερα ή είμαστε συγκρατημένοι,
  • Ο νευρωτισμός – πόσο νευρικοί δείχνουμε ή έχουμε αυτοπεποίθηση.

Η παρούσα έρευνα δείχνει για πρώτη φορά ότι τα τέσσερα τελευταία χαρακτηριστικά μπορούν να προβλεφθούν από τις κινήσεις των ματιών κατά τη διάρκεια μιας καθημερινής εργασίας.

Η έρευνα αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Αυστραλίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Στουτγάρδης, το Πανεπιστήμιο Flinders και το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Max Planck στη Γερμανία. Χρησιμοποίησε τους πλέον σύγχρονους αλγορίθμους μηχανικής μάθησης για να αποδείξει τη σχέση μεταξύ της προσωπικότητας και των κινήσεων των ματιών.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν τις κινήσεις των ματιών 42 συμμετεχόντων και στη συνέχεια αξιολόγησαν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους χρησιμοποιώντας καλά καθορισμένα ερωτηματολόγια. Τα ευρήματα δείχνουν μια σημαντική επίδραση της προσωπικότητας στον καθημερινό έλεγχο των οφθαλμικών κινήσεων, συμπληρώνοντας έτσι προηγούμενες μελέτες σε εργαστηριακά περιβάλλοντα.

Οι κινήσεις των ματιών διευκολύνουν τη λήψη οπτικών πληροφοριών από τον κόσμο γύρω μας. Για παράδειγμα, στις καθημερινές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, καταλαβαίνουμε συχνά, προβλέπουμε και εξηγούμε τη συμπεριφορά και τις συναισθηματικές καταστάσεις των άλλων με το πώς κινούνται τα μάτια τους. Οι ακριβείς μηχανισμοί με τους οποίους ελέγχεται η κίνηση των ματιών και το φάσμα των παραγόντων που μπορούν να την επηρεάσουν, υπόκεινται σε έντονη έρευνα.

Η κατανόηση των πληροφοριών που μεταδίδουν οι κινήσεις των ματιών παρουσιάζει ενδιαφέρον για ένα φάσμα πεδίων, από την ψυχολογία και τις κοινωνικές επιστήμες μέχρι την πληροφορική. Ένα αναδυόμενο ερευνητικό σώμα στοιχείων υποδηλώνει ότι ο τρόπος με τον οποίο κινούνται τα μάτια μας ρυθμίζεται από το ποιοι είμαστε – από την προσωπικότητά μας (Isaacowitz, 2005 · Rauthmann et al., 2012 · Risko et al., 2012 · Baranes et al., 2015 · Hoppe et al., 2015).

Μελέτες που αναφέρουν σχέσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών προσωπικότητας και των κινήσεων των ματιών υποδεικνύουν ότι τα άτομα με παρόμοια χαρακτηριστικά τείνουν να κινούν τα μάτια τους με παρόμοιο τρόπο. Οι αισιόδοξοι, για παράδειγμα, περνούν λιγότερο χρόνο ελέγχοντας αρνητικά συναισθηματικά ερεθίσματα σε σχέση με τους απαισιόδοξους (Isaacowitz, 2005).

Ανάπτυξη “κοινωνικών” ρομπότ

Ο δρ Tobias Loetscher από το University of South Australia ανέφερε ότι η νέα μελέτη παρέχει νέες συσχετίσεις μεταξύ προηγουμένως εξεταζόμενων κινήσεων ματιών και γνωρισμάτων της προσωπικότητας.

“Οι άνθρωποι αναζητούν πάντα βελτιωμένες, εξατομικευμένες υπηρεσίες. Ωστόσο, τα σημερινά ρομπότ και οι υπολογιστές δεν γνωρίζουν από κοινωνικά ζητήματα, επομένως δεν μπορούν να προσαρμοστούν σε μη λεκτικές παραμέτρους. “Αυτή η έρευνα παρέχει ευκαιρίες για ανάπτυξη των ρομπότ και των ηλεκτρονικών υπολογιστών ώστε να γίνουν πιο φυσικοί και καλύτεροι στην ερμηνεία των ανθρώπινων κοινωνικών σημάτων”.

Ο Λότσερ λέει ότι τα ευρήματα παρέχουν επίσης μια σημαντική γέφυρα μεταξύ αυστηρά ελεγχόμενων εργαστηριακών μελετών και της μελέτης των φυσικών κινήσεων των ματιών σε περιβάλλοντα πραγματικού κόσμου.

“Αυτή η έρευνα έχει εντοπίσει και μετρήσει την οπτική συμπεριφορά των ανθρώπων που εκτελούν καθημερινά καθήκοντα, παρέχοντας πιο φυσικές απαντήσεις από ό, τι αν βρισκόταν σε εργαστήριο. Και χάρη στην προσέγγιση της μηχανικής μάθησης, όχι μόνο επικυρώνουμε τον ρόλο της προσωπικότητας στις κινήσεις των ματιών στην καθημερινή ζωή, αλλά αποκαλύπτουμε και νέα χαρακτηριστικά της κίνησης των ματιών ως προγνωστικών παραγόντων της προσωπικότητας”.

Πηγή: Eye Movements During Everyday Behavior Predict Personality Traits.

Δείτε επίσης