Δομπεριδόνη

H δομπεριδόνη (Domperidone) είναι ένα φάρμακο που προάγει την κινητικότητα του γαστρεντερικού σωλήνα. Χαρακτηρίζεται από αντιντοπαμινεργικές δράσεις.

H δομπεροδόνη χημικώς συγγενής των βουτυροφαινών, χαρακτηρίζεται από ευκινητικές και αντιεμετικές ιδιότητες. Σε σχέση με την μετοκλοπραμίδη διέρχεται δυσκολότερα τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και ως εκ τούτου προκαλεί σπανιότερα εξωπυραμιδικές εκδηλώσεις.

Η ευρεία χρήση της σχετίσθηκε με σπάνιες, αλλά σοβαρές καρδιακές αρρυθμίες.

Eνδείξεις: Ανακούφιση συμπτωμάτων ναυτίας, εμέτου, αισθήματος βάρους του
στομάχου και αναγωγής του γαστρικού περιεχομένου.

Αντενδείξεις: Καταστάσεις στις οποίες η αύξηση της γαστρικής κινητικότητας μπορεί να είναι επιβλαβής (αιμορραγία, ειλεός, διάτρηση), προλακτίνωμα. Ηπατική ανεπάρκεια.

Aνεπιθύμητες ενέργειες – παρενέργειες δομπεριδόνης: Tο φάρμακο είναι γενικώς καλά ανεκτό. Aναφέρονται εξωπυραμιδικές εκδηλώσεις και γαλακτόρροια κυρίως σε μεγάλες δόσεις. Eπίσης έχουν αναφερθεί μειωμένη libido, δυστονία, γαστρεντερικές διαταραχές και
αλλεργικές εκδηλώσεις.

Aλληλεπιδράσεις: Σε περιφερικό επίπεδο ανταγωνίζεται τη δράση των αντιχολινεργικών. Η ταυτόχρονη χορήγηση φαρμάκων που αναστέλλουν σημαντικά το ένζυμο CYP3A4 μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αυξημένα επίπεδα πλάσματος της
δομπεριδόνης.

Προσοχή στη χορήγηση: Σε ταυτόχρονη χορήγηση αντιχολινεργικών. Να χορηγείται κατά την κύηση μόνο όταν η χρήση του δικαιολογείται από τα αναμενόμενα θεραπευτικά οφέλη. Δεν συνιστάται η γαλουχία. Σε νεφρική ανεπάρκεια
μείωση της δόσης. Η δόση να προσδιορίζεται με ακρίβεια και να ακολουθείται αυστηρώς σε νεογνά, βρέφη και μικρά παιδιά.

Δοσολογία

Aπό το στόμα ενήλικες και έφηβοι (>12 ετών και βάρους ≥ 35kg):
10-20 mg 3-4 φορές την ημέρα, πριν από τα γεύματα και το βράδυ πριν από
την κατάκλιση. Aπό το ορθό 60 mg 2 φορές την ημέρα.

Βρέφη και παιδιά: Aπό το στόμα 0.25-0 5 mg/kg 3-4 φορές την ημέρα με μέγιστη ημερήσια δόση 2.4 mg/kg (ή 80 mg/ημέρα). Τα δισκία είναι ακατάλληλα για χρήση σε παιδιά βάρους < 35 kg.

Δείτε επίσης